Väktare på muren – updaterad

Vill dra uppmärksamheten till en artikel jag skrev för en tid sedan.

Artikeln handlar om trovärdigheten av “information” man finner på internet och svårigheterna att verifiera sanningshalten.

Man kan inte dra slutsatser om sanningshalten på grund av sajtens design. Det kan vara en mycket välformad sajt som sprider falska vittnesbörd.

Tyvärr räcker det inte heller att det kanske finns ett antal mycket bra artiklar på sajten. Det validerar inte informationen i andra artiklar.

Men det finns varningssignaler man kan se om man vill se dem. Språkbruk och retorik säger en hel del. Om det är en blogg kan man se hur kommentatorerna behandlar varandra.

När profant språkbruk och föraktfulla uttalanden, personangrepp och förbannelser förekommer, finns det stor anledning att betvivla sajtens sanningshalt.

Speciellt om sajten vädrar åsikter man delar!!!

När det kliar i öronen (eller blir det ögonen) är behovet av verifikation större än någonsin.

En annan varningssignal är när kommentatorerna verkar utgöra en liten grupp, några fåtal personer, som understödjer varandra i vädrandet av antipatier och hat.

Att en sajt har innehållit gott material är tyvärr ingen garanti att det förblir så. Det kan ändras ganska snabbt genom inflytande av andra personer.

Mycket ofta är det så att bara en sida representeras i de “rättegångar” och “domar” som presenteras på internet.

 • Det finns falska lärare.
 • Ulvar i fårakläder.
 • Det finns falska profeter.
 • Väktare på muren.
 • Men det finns utan tvekan också falska väktare på muren.


Så gick det till för inte så länge sedan.

Den som hade ett budskap han ville sprida, världen över, skriftligen, för 50 år sedan var tvungen att satsa en hel del pengar och tid på sitt projekt.

Först författa sitt budskap, sedan redigera det i lämpligt format.

Ett tryckeri fick anlitas att sätta text och bilder i tryckplåtar och clichéer.

Sedan fick det tryckas, beskäras och bindas i lämpliga häften eller böcker i tillräckliga kvantiteter.

Böckerna fick sedan distribueras till olika delar av världen där de kunde annonseras och marknadsföras.

Hur stor var chansen att Kalle Pettersson i Arboga skulle hitta en trycksak skriven av John Johnson i Greenwood SC?

Svar: Helt otroligt liten!

Stor möda. Stora kostnader. Dålig spridning.

Så går det till nu för tiden.

I dag har vi internet och Google och publikations-software som gör det möjligt för nästan vem som helst att publicera sina tankar över hela världen.

På en liten USB-sticka kan man spara nästan ett helt bibliotek. Med bredband kan man ladda upp bilder och text, ja till och med ljud och video, till datorer som är tillgängliga 24/7 för vem som helst i hela världen.

I princip vet man inget om vem som publicerat det man läser och vad dennes syfte är.

Det gäller, som aldrig förr, att pröva.

Internet är fullt av “information” bestående av en blandning av verifierbara fakta, desinformation, lögner, selektiva citat, och mycket, mycket mera.

Men det finns faktiskt möjligheter att sålla och pröva. Jag vill ta ett par exempel.

Om jag läser på Benny Hinns eller Reinhard Bonnkes egna hemsidor och där finner både textmaterial och video som, efter prövande mot Guds Ord inte håller måttet, då kan jag vara ganska så säker på att det inte handlar om ont förtal.

Om jag läser liknande saker på andra sajter är det viktigt att verifiera.

Bilder kan ganska enkelt manipuleras i Photoshop och liknande program.

Citat kan tas ur sina sammanhang och kombineras så att budskapet blir ett annat.

Den som är litet handig kan göra liknande saker med video.

Den sökande finner.

Och vad finner den som söker? Jo, i allmänhet det han söker.

Jag skall inte ge exempel på vad man kan söka på internet. Alla vet vilka förslavningar det kan leda till.

Men jag vill peka på att den som söker bevis för fel hos andra, alltid kommer att kunna finna det. Frukten blir …..?

Det finns ingen ände på konspiratoriska sajter som man kan spendera all sin tid till att läsa.

Men låt oss heller inte glömma att det faktiskt även är så att när man söker sanningen kommer man förr eller senare hitta både falska lärare och falska profeter. Det finns tyvärr ingen brist på dessa.

Det finns giltiga anledningar att varna andra sökande och trossyskon för dessa.

Dock får vi inte glömma att det faktiskt även finns “falska väktare på muren“.

Och vi får inte glömma att det är en stor frestelse att dra uppmärksamheten till andras fel så att de egna felen inte märks lika lätt.

 • Var och en må rannsaka sitt hjärta i Skriftens ljus.
 • Vaken och bedjen är uppdraget. Det är ett personligt uppdrag.
 • Man kan inte delegera bön, bibelläsning och prövande till någon annan.

/Kjell

Views: 67

32 thoughts on “Väktare på muren – updaterad”

 1. Nog är det så att det “falska” uppträder lite överallt. Helt klart kan vi aldrig förtrösta på människor, utan var och en må förtrösta på Gud!

  När jag läste inlägget kom det en frågeställning till mig, som kanske någon kan svara på:

  Hur definierar vi en “väktare”?

  Själv har jag fått intrycket, när jag läst i bloggar och på internet, att en väktare har följande definition:

  “En väktare är en person som varnar de andra kristna för falska profeter, falska läror, och osunda sammanhang”.

  Är det någon fler än jag som uppfattat väktartjänsten på detta sätt? Eller är det bara jag som fått denna bild?

  Är det också denna bild som Ordet ger oss om “väktartjänsten”? Någon som kan bidra?

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 2. Ja, absolut det finns allt för många falska väktare som börjar attackera dem som verkligen står upp för evangelium. Det är tragiskt men sant.

      (Reply)

 3. Eva Helen,

  En väktare är en som står på muren och ser ut över landet/området.
  Han/hon är alltså en som ser och han ser från ett annat läge än fotfolket.

  Väktare är en del av profettjänsten, se Hesekel, han skulle varna människorna.

  Bb

      (Reply)

 4. – En av de bästa och viktigaste bloggposterna jag läst på länge!

  Man kan helt enkelt inte byta ut skriftlig information i denna förvirrade värld, mot att själv inför Gud pröva allt man får del av. Allt är inte sant bara för att det står i skrift eller för att predikanten eller teologen si och så har sagt det. Då vi i dessa tider snart nu har flera generationer, som väl lärt sig att hantera internet, men som inte lärt sig att verkligen bedja, och att därefter i stillhet lyssna, växer villfarelserna, fruktan och vilsenheten, och fjädrar förvandlas till hönor.

  Då kärleken nu mer än någonsin verkar kallna finns heller ingen barmhärtighet. Alltså, fritt fram för alla sorters charlataner, villolärare, sekterister som självutnämnda väktare. Likt sabeltandade tigrar far de fram genom den levande Gudens församling. Ordet om att “satan far fram som ett rytande lejon, till att sarga vem han kan”, helt bibliskt, har nu i denna sena tid fått en ny och mer vidsträckt innebörd än tidigare.

  Då vi nu mindre än någonsin kan lita på personer som kallar sig kristna, predikanter som predikar inför tusenden, kyrkoledare, välkända teologer eller överhuvud taget någon, vad ska vi då göra? – Jo, bedja och åter bedja, bedja oavlåtligen, tränga oss allt närmare Gud och ta ytterligare steg i vår personliga överlåtelse till Honom. Att “korsfästa vårt kött”, vår fallna själsliga människonatur, för att låta oss förvandlas till Kristi avbilder. Först då kan vi få den relation med levande Gud som gör prövningen meningsfull.

  Det är inte en fråga om var du befinner dig på din väg i livet, hur många gånger du läst din bibel, utan åt vilket håll du är vänd och i vilken riktning du går. Låt den Gudsfruktan fylla din själ, som manar dig att långt hellre villja mista allt, genomgå allt och lida allt, än att göra något mot den Herre och Frälsares vilja som du fått nåden att lämna ditt liv till. Ingen efterföljelse utan förvandling, och ingetdera utan kärlek.

  Det finns ett ljus som lyser klart i detta andliga mörker. Följ det!

  Lovad vara vår Herre Jesus Kristus – Han, våra själars herde och vårdare. Han som är konungars Konung och herrars Herre! Endast i Honom finner vi Sanningen, endast genom Honom går Vägen som leder till Livet.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 5. Josef Löwdin,

  Josef,
  En bra definition av epitetet “falska väktare”! 🙂

  Skulle vara intressant att höra flera förslag!Alla är välkomna att respondera!
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 6. Antonia Berglund,

  Folk som inte ser skillnad på evangelium och läror.
  Evangelium handlar om pånyttfödelse och många tenderar på att klampa ner på dem som predikar om att du måste bli född på nytt och omvända dig i från synden.
  Man hittar någon detalj i deras läror och misstolkar det och skriver långa blogg inlägg emot dessa predikanter och deras läror.
  I stället för att tacka Gud att de predikar omvändelse och pånyttfödelsen.

      (Reply)

 7. Josef Löwdin,
  “I stället för att tacka Gud att de predikar omvändelse och pånyttfödelsen”.

  Ja, Josef, har man kärlek till sanningen så gör man detta, annars inte!För då blir Jesus till en stötesten, som man snubblar på!
  Hälsningar/Antonia

      (Reply)

 8. En intressant reflektion är att epitetet väktare, så som det nu kommit att få sin innebörd, vare sig inte finns som en av tjänstegåvorna, eller omnämns som en specifik funktion över huvud taget i nya testamentet. NT använder företrädelsevis ordet “förmana”, när man söker en liknande funktion, och den kan sägas vara en allmän uppgift.

  Det närmaste man kan komma den speciella uppgiften att förmana är i NT snarast knutet till profettjänsten.

  Försvarare av “den rätta läran” och “ordet” har i nytestamentlig tid varit en allmän apologetisk fråga given till hela församlingen. Man bör med fog även kunna påstå att såväl sekterister som RKK-företrädare ofta är goda apologeter för sin ståndpunkt. Det måste alltså finnas en allmänt accepterad och definierad doktrin för att det skall finnas en utgångspunkt att försvara. Att pröva vad som är “främmande eld” är en andlig uppgift, främst knuten till de andliga gåvorna och tjänstegåvorna.

  Även om argumentationen även används bland sekterister och villolärare, i syfte att visa ifrån sig “kritiker”, är nog elakhet och kritisism en av de vanligaste företeelserna idag ‘inom församlingen’. Och tyvärr, detta sårar och splittrar, sargar och skapar oenighet – även bland bröder.

  Skulle önska höra fler reflektioner, både på vad jag nämner här och på andras kommentarer. Hävdar i vart fall att någon “väktare-uppgift” har mycket difust och knapphändigt Bibiskt stöd. Hur ser ni andra på detta?

  Men,… givetvis behöver vi förmana och bli förmanade. Och det är en nödvändighet att villoläror och ‘predikanter med orena motiv’ avslöjas..

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 9. Sefast Tronde,
  Broder Sefast,

  Hade precis för mig att det stod väktare på Jersulems murar och stötte i basun för att varna folket. Sedan hittade jag denna text!

  HES. 33
  1. Och HERRENS ord kom till mig; han sade:
  2. Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: Om
  jag vill låta svärdet komma över ett land, och folket i landet
  har utsett bland sig en man som det har gjort till sin väktare,
  Hes. 31:7 f.
  3. och denne ser svärdet komma över landet och stöter i basunen
  och varnar folket,
  4. men den som får höra basunljudet ändå inte låter varna sig,
  och svärdet sedan kommer och tar honom bort, då kommer
  hans blod över hans eget huvud.
  5. Ty han hörde ju basunljudet, men lät inte varna sig; därför
  kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna
  sig, så hade han räddat sitt liv. —
  6. Men om väktaren ser svärdet komma och inte stöter i basunen
  och folket så inte blir varnat, och svärdet sedan kommer och
  tar bort någon bland dem, då blir visserligen denne borttagen
  genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva
  av väktarens hand.
  7. Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels
  hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett
  ord från min mun.
  8. Om jag säger till den ogudaktige: “Du ogudaktige, du måste
  dö”, och du då inte säger något till att varna den ogudaktige för
  hans väg, så skall väl den ogudaktige dö genom sin missgärning,
  men hans blod skall jag utkräva av din hand.
  9. Men om du varnar den ogudaktige för hans väg, på det att han
  må vända om ifrån den, och han likväl inte vänder om ifrån sin
  väg, då skall visserligen han dö genom sin missgärning, men
  du själv har räddat din själ.
  10. Och du, människobarn, säg till Israels hus: Ni säger så: “Våra
  överträdelser och synder tynga på oss och vi försmäkta genom
  dem. Hur kan vi då bli vid liv?”
  3 Mos. 26:39. Hes. 24:23.
  11. Men svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN,
  jag har ingen lust till den ogudaktiges död, utan fastmer därtill
  att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Så
  vänd då om, ja, vänd om från era onda vägar; ty inte vill ni väl
  dö, ni av Israels hus?
  Hes. 18:23 f.
  12. Men du, människobarn, säg till dina landsmän:
  Den rättfärdiges rättfärdighet skall inte rädda honom, när han
  begår överträdelser; och den ogudaktige skall inte komma på
  fall genom sin ogudaktighet, när han vänder om från sin
  ogudaktighet, lika litet som den rättfärdige skall kunna leva
  genom sin rättfärdighet, när han syndar.
  Hes. 3:20.

  Som jag förstår texten, är det väktarens uppgift att varna (stöta i Basun) profetera, förmana och skydda folket från främmande angrepp.Men också att undervisa, lärarens uppgift!

  Alltså väldigt lika flera av de Andliga tjänste gåvorna i Kristi församling!
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 10. Antonia Berglund,

  – Ja, den text du citerar är välkänd. Och visst bör vi beakta den. Men det jag ville påpeka är att denna den är en gammaltestamentlig text där Gud vill tydliggöra för profeten, den uppgift han har att vaka över Israels hus. Därav kan man väl se att denna uppgift hör till profettjänsten.

  Något av det jag ville påpeka är att inget om detta står i NT, och att någon specifik väktartjänst inte finns omnämnd. Profettjänsten finns däremot och jag tror att detta snarast hör till denna tjänst. Ser inget bibliskt stöd för någon annan tolkning, och definitivt inte för någon självpåtagen och självdefinierad väktartjänst. Är du däremot profet bör du även ha den uppgiften. Sedan är det en annan sak att vi alla bör följa ordets uppmaning att förmana varandra.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 11. Sefast Tronde,

  Broder Sefast,
  Hittade ett parallell ställe och även kors-referenser till detta bibelord (Hes.33)
  Svenska (1917)

  Parallell:
  Hes. 3:17 “Du människobarn, jag har satt dig till en väktare för Israels hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun”.

  Korsreferenser:

  Hebreerna 13:17: “Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke nyttigt”.
  ——————————————————————————–
  Krönikeboken 19:10 “Och så ofta någon rättssak drages inför eder av edra bröder, som bo i sina städer, det må gälla dom i en blodssak eller eljest tillämpning av lag och bud, stadgar och rätter, då skolen i varna dem, så att de icke ådraga sig skuld inför HERREN, varigenom förtörnelse kommer över eder och edra bröder. Så skolen I göra, för att I icke mån ådraga eder skuld”.
  ——————————————————————————–
  Jesaja 52:8 “Hör, huru dina väktare upphäva sin röst och jubla allasammans, ty de se för sina ögon, huru HERREN vänder tillbaka till Sion”.
  ——————————————————————————–
  Jesaja 56:10 “Väktarna här äro allasammans blinda, de hava intet förstånd; de äro allasammans stumma hundar, som icke kunna skälla; de ligga och drömma och vilja gärna slumra”.
  ——————————————————————————–
  Jesaja 58:1 “Ropa med full hals utan återhåll, häv upp din röst såsom en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse, för Jakobs hus deras synder”.
  ——————————————————————————–
  Jesaja 62:6 “På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare; varken dag eller natt få de någonsin tystna. I som skolen ropa till HERREN, given eder ingen ro”.
  ——————————————————————————–
  Jeremia 6:17 ” Och när jag då satte väktare över eder och sade: »Akten på basunens ljud», svarade de: »Vi vilja icke akta därpå”
  ——————————————————————————–
  Hesekiel 2:7 “Utan tala mina ord till dem, evad de höra på dem eller icke, då de nu äro så gensträviga”.
  ——————————————————————————–
  Hesekiel 11:4 “Profetera därför mot dem, ja, profetera, du människobarn.”
  ——————————————————————————–
  Hesekiel 11:25 “Och jag talade till de fångna alla de ord som HERREN hade uppenbarat för mig”.
  ——————————————————————————–
  Hesekiel 33:7 “Dig, du människobarn, har jag satt till en väktare för Israels hus, för att du å mina vägnar skall varna dem, när du hör ett ord från min mun”.
  ——————————————————————————–
  Habackuk 2:1 “Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren; jag vill speja för att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära”.
  ——————————————————————————–
  Haggai 1:13 “Då sade Haggai, HERRENS sändebud, efter HERRENS uppdrag, till folket så: »Jag är med eder, säger HERREN.»
  ——————————————————————————–

  Som jag förstår dessa texter så finns det stöd för väktartjänster (både i GT men även i NT) även om de inte benämns så i NT. Ordet väktare är ju nära besläktat med vakta, och är synonyma med: bevaka, skydda, passa, hålla ett öga på, se till, hålla vakt, övervaka ordningen.

  Tycker kanske att detta stämmer in på Profettjänsten, Lärare tjänsten, Gåvan att skilja mellan andar, Herde tjänsten (som skall vaka över hjorden) och Gåvan att förmana.

  Är tacksam för dina/ andras synpunkter, ang det jag skrivit.Är jag kanske ute och cyklar?
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 12. Jag tog mig också tid att studera “väktartjänsten” i Bibeln, och kan, liksom Sefast, inte finna någon specifik “väktartjänst” i NT. Och när vi studerar väktartjänsten i GT var den inte begränsad till att enbart varna för fienden, utan där ingick också att “förmana”.

  Exempel på “väktare” i NT som kom till mig, när jag läste om Hesekiel, var följande:

  – Johannes Döparen, som såg på håll (som en väktare/profet) att “Himmelriket är nära”, och basunerade ut (rösten som ropar i öknen) och manade folket att omvända sig från sina synder (alltså förmana).

  – Paulus kunde också se saker som var på ingång (som en väktare/profet) och förmanade de kristna genom att tillrättavisa dem, och rota dem i sanningen. Ett bra exempel från Paulus tjänst, är när han i Apg kap 20, pratar med de äldste (herdarna) i Efesus.

  Paulus kunde här se framåt i tiden (som en väktare/profet) att det skulle komma vargar in i församlingen som inte skulle skona hjorden. Och det han beskriver för dem att han gjorde “under tårar” i tre års tid, var INTE att han hela tiden varnade för vargarna, utan att han FÖRMANADE de äldste, för att de skulle stå fasta och bli starka i tron, så att de inte skulle bli bedragna av vargarna/falska profeterna som skulle komma.

  Så om vi skulle ta efter Paulus exempel, så borde vi ägna det mesta av vårt fokus på att förmana och bygga upp varandra till att stå fasta i Ordet, så att vi inte blir bedragna av allt det falska som översvämmar oss.

  Jo, en till iakttagelse gjorde jag, angående Hesekiel. Det var tydligt att Hesekiel enbart talade det Gud lade i hans mun. Gud lade till och med ett band om Hesekiels tunga, så att Hesekiel inte skulle kunna börja yttra sig utifrån vad Hesekiel själv tyckte och tänkte om alla “dumma” människor runt omkring honom, dvs att han inte lät sig ledas av köttet, utan av Anden.

  Att vara ledd av Anden verkar alltså också vara ett kännetecken på en “väktare”. Jag tror vi alla kan ta lärdom av just detta, att bli bättre på att enbart tala det som Anden leder oss till. Något att försöka sträva efter, men ack så svårt för antagligen de flesta av oss! Vi är verkligen alla beroende av Guds nåd varje dag.

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 13. – En annan viktig aspekt på församlingens tjänstegåvor är att dessa utses av församlingen, där de äldste har en ovedersäglig funktion. Ingen kan alltså själv utse sig till någon av tjänstegåvorna. Att de som innehar någon tjänstegåva har den andliga utrustning som erfordras uppfattar jag att såväl bibeln, som församlingarna, ser så självklart att det inte ens omnämns.

  Profettjänsten är speciell på så vis att alla bibelns profeter var kallade därtill av Gud, även om man uppenbart hade “profetskolor” (vilket vissa texter skvallrar något om). Bekräftelsen på profetens kallelse kom dock alltid från folket/menigheten, i form av erkännande som trovärdig förmedlare av Guds Ord och kraft.

  Vill därmed även understryka vad Helen skriver ovan att kännetecknet är “att vara ledd av Anden”, vilket främst inte är en fråga om eget hävdande utan om erkännande från andra gudsmän/gudskvinnor. Alltså ett tydligt samband mellan de andliga gåvorna, tjänstegåvorna och entydig och trovärdig bekräftelse.

  Jag tror att det i dagens kristenhet råder en förvirrande uppfattning i fråga om bekräftelsen, då församlingen i många fall inte liknar den bibliska beskrivningen. Likväl har bara Gud en församling, och den innefattar i allra högsta grad Jesu Kristi efterföljare även där inget medlemskap i viss förening finns och ingen knytning till bestämd gudstjänstgemenskap föreligger.

  Profeter kan väl ha olika huvuduppgifter, beroende på den personliga kallelsen, och vissa har nog en speciell kallelse till något som kan ses som en väktareuppgift. Församlingens bekräftelse är även en så tydlig sak att den inte kan förbigås, då den egentligen är en bekräftelse på uppenbara uttryck för Den Helige Andes kraft.

  Ser inte att Antonia alls är ute och cyklar: Citat “Tycker kanske att detta stämmer in på Profettjänsten, Lärare tjänsten, Gåvan att skilja mellan andar, Herde tjänsten..”), med tilläg av vad ovan sagts.

  Tror inte heller att det är någon skillnad mellan äkta profeter i GT och NT. Vad som är äkta och oäkta följer samma principer igenom alla tider. Problemet, som även bibeln påtalar, är att det oäkta skall tillta i den yttersta tiden. Och där är vi nu.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 14. Sefast Tronde skrev:

  En annan viktig aspekt på församlingens tjänstegåvor är att dessa utses av församlingen, där de äldste har en ovedersäglig funktion. Ingen kan alltså själv utse sig till någon av tjänstegåvorna.

  Likväl har bara Gud en församling, och den innefattar i allra högsta grad Jesu Kristi efterföljare även där inget medlemskap i viss förening finns och ingen knytning till bestämd gudstjänstgemenskap föreligger.

  Sefast,

  Skulle du vilja utvidga det där litet grand. Det tycks mej föreligga en konflikt mellan den första och den andra biten.

  Och jag får väl skämmas, men jag kan faktiskt inte hitta den (eller de) bibeltexter som föreskriver den första biten. Nedan citerar jag de jag har hittat i ämnet.

  Visst låter det rimligt och logiskt att det skall finnas någon slags hierarki. Och minst lika rimligt att inte vem som helst kan utnämna sig själv till något.

  Och till sist läser jag:

  1 Kor. 12:4 Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamme. 5 Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. 6 Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla. 7 Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.

  Det står i alla tre fallen ordet “mångahanda”. Det får mej att dra slutsatsen att de “listor” som förekommer bara ger exempel och inte är avsedda som begränsningar.

  /Kjell

  1 Kor. 12:28 Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att hava helbrägdagörelsens gåvor, eller till att taga sig an de hjälplösa, eller till att vara styresmän, eller till att på olika sätt tala tungomål.

  Ef. 5:21 Underordnen eder varandra i Kristi fruktan.

  Tit. 1:5 När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna vad som ännu återstod att ordna, och för att du, på det sätt som jag har ålagt dig, skulle i var särskild stad tillsätta äldste, 6 varhelst någon oförvitlig man funnes, en enda kvinnas man, en som hade troende barn, vilka icke vore i vanrykte för oskickligt leverne eller vore uppstudsiga. 7 Ty en församlingsföreståndare bör vara oförvitlig, såsom det höves en Guds förvaltare, icke självgod, icke snar till vrede, icke begiven på vin, icke våldsam, icke sniken efter slem vinning. 8 Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt; 9 han bör hålla sig stadigt vid det fasta ordet, såsom han har fått lära det, så att han är mäktig både att förmana medelst den sunda läran och att vederlägga dem som säga emot.

      (Reply)

 15. Kjell,

  Vet inte om jag uppfattar din fråga efter klargörande helt glasklart. Som jag uppfattar det ser du en oförenlighet med att jag säger att tjänstegåvorna (1 Kor 12) tillsätts av människor (församlingen), medan jag även framhåller att Gud endast har en församling?

  För det första står det att ”..Gud har i församlingen satt..”, vilket bör tolkas som att det är Gud som först och främst tillsätter. Rätt, men med bekräftelse genom människor. Logiskt enkelt gripbart när det gäller vissa tjänster: Ingen kan vara herde, lärare eller styresman för något annat än en fysisk grupp människor som erkänner densamme i sin roll, och alltså lyssnar, tar emot och erkänner tjänsten. Och alla tjänsterna i NT nämns i ett enda sammanhang med en och samma lydelse för alla tjänster. Kontextuellt upplever jag det i vart fall fullständigt klart.

  Vet väl att det finns olika tolkningar och syn på succesionsfrågan men det var väl inte detta det gällde?

  Att jag framhåller att Gud faktiskt bara har en enda församling är främst av det enkla skälet att ordet församling endast omnämns knutet till geografi och inte i relation till något annat. Dessutom omnämns församlingen endast i singularis bestämd form, när den omnämns generellt, på liknande sätt som i GT (menigheten/folket/församlingen). Det finns alltså ingen uppdelning mellan samfund ursprungligt sett, och detta tror jag heller inte är Guds mening. Inget i Bibeln ger heller stöd för någon annan uppfattning.

  Därtill ser jag att det finns en betydande andel kristna som av trosskäl eller andra skäl inte inordnar sig i kristna förenings- ”klubbar”. Inte desto mindre tillhör de Guds församling. Och flera av dem är rikt andligt utrustade, har betydande andlig auktoritet, och vissa tjänar även i olika sammanhang på ”frilansbasis”, och erkänns även öppet för sina tjänstegåvor.

  Ser dessutom att en rigorös prövning, av vad slag det vara må, enligt den bibliska principen, genom Den Helige Ande, sker genom DHAs tilltal och bekräftelse genom flera människor. Viktiga frågor avgörs och bekräftas nära nog alltid av flera: ”de äldste”, ”appostlamötet” etc. etc. Exemplen är många.

  Vet inte om jag varit så klargörande, men ett tappert försök i hastigheten i vart fall.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 16. Sefast Tronde,

  Jo jag förstår nu vad du menade med det jag kallade “första biten”.

  Jag missförstod den och läste som att du menade att det var de äldste som på grund av deras “ovedersägliga funktion” hade jobbet att anvisa resten av tjänsterna.

  Men jag ser nu att du menade att det handlar om ömsesidigt godkännande eller accepterande eller underordnande.

  Och därmed förfaller naturligtvis även den motstridighet jag upplevde.

  Tack för förklaringen.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Vill dra uppmärksamheten till en artikel jag skrev för en tid sedan. (Se ovan)

  Artikeln handlar om trovärdigheten av “information” man finner på internet och svårigheterna att verifiera sanningshalten.

  I dag har vi internet och Google och publikations-software som gör det möjligt för nästan vem som helst att publicera sina tankar över hela världen.

  På en liten USB-sticka kan man spara nästan ett helt bibliotek. Med bredband kan man ladda upp bilder och text, ja till och med ljud och video, till datorer som är tillgängliga 24/7 för vem som helst i hela världen.

  I princip vet man inget om vem som publicerat det man läser och vad dennes syfte är.

  Det gäller, som aldrig förr, att pröva.

  /Kjell

      (Reply)

 18. Bengt Olof Lindskog far med osanning.

  Stanley Sjöberg har INTE skrivit något till mitt Samtalsforum. Däremot har jag under flera år haft mailkontakt med Stanley Sjöberg i olika frågor. Personlig mailkontakt skulle jag aldrig lägga ut i offentliga forum.

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 19. Bengt-Olof Lindskog,

  Bengt-Olof,

  Låt oss ta sakerna en för en….

  Den som varnar för en väktare är en “väktar-väktare” och en den som varnar för en väktar-väktare är en “väktar-väktar-väktare”. Etcetera ad infinitum!

  Läs min bloggpost: Väktar-väktare – Ulvens hjälpredor.

  Nu agerar du ju som en väktare mot väktarna. Vill du ha “yttrandefrihet” måste du själv bjuda andra samma “frihet”.

  Det är inget fel att pröva väktarnas budskap, eller att utmana dem att vara tydligare.

  På denna blogg vill jag koncentrera på felaktig doktrin.

  Det finns dock fall där representanter för felaktig doktrin har blivit i stort sett synonyma med doktrinen i fråga.

  Jag nämner bara ett fåtal namn på nu levande heretiker:

  • Morris Cerullo, framgångsteologins “gudfader” och maffialedare.
  • Kenneth Copeland, en av de styrande bakom kulisserna när det gäller spridandet av William Essek Kenyons sataniska läror.
  • Benny Hinn, som populariserar dessa läror till egen ära och rikedom.
  • Reinhard Bonnke, trosrörelsens svar på Baron von Münchhausen.

  MEN!!! Det finns massor av lärjungar till dessa som ser till att deras villoläras cancer sprider sig. Livets Ord och dylika har förorsakat många metastaser.

  Eftersom du tar upp detta i public domain måste jag även ifrågasätta din egen förmåga att bedöma “andar”.

  Vad gäller ordblindhet anser jag det vara en oväsentlig sak.

  Den som vill förstå behöver bara ett halvt ord. Men jag skall koppla in stavnings- och syntax-kontroll åt dej så behöver du inte fundera på det.

  /Kjell

  PS. Oenigheter med andra bloggägare får du ta upp i deras bloggar, eller i email med dem. Personliga strider är Off Topic här och kommer inte att släppas in.

      (Reply)

 20. Jag skulle vilja rekommendera alla att noggrannt läsa den utmärkta artikel som Lennart Jareteg har sammanställt på sin informativa sajt.

  Artikeln heter Den luciferiska läran.

  Den luciferiska läran utgör fundamentet inom inte minst New age-rörelsen, alltså det informella nätverk av nyandlighet som idag intagit i stort sett alla delar av vårt samhälle. Man finner också det mesta av läran inom hinduismen, och det är ju inte så konstigt eftersom New age-rörelsen hämtat så oerhört mycket av sina föreställningar därifrån. Men vi finner även olika delar av denna lära hos t.ex. frimurare och andra hemliga sällskap, hos Mormonerna, Jehovas vittnen, Islam, Bahai, ockultister, mystiker, mfl. Några trossatser ur den luciferiska läran kan man även hitta som väldigt grundläggande trossatser hos Trosrörelsen, och några finner man bland Katolska kyrkans läror. Detta diskvalificerar så klart dessa från att räknas till sann och sund kristendom. Något som är riktigt otäckt är att alla dessa trosriktningar jag här räknat upp, mer och mer finner varandra i en slags ohelig global ekumenik. I den ekumeniken blir trossatser i den luciferiska läran som länkar i en kedja, en kedja som i sin helhet blir till den oheliga globala andlighet som Uppenbarelseboken varnar oss för. Ibland ser New age ut att vara den plattform på vilka alla skall komma att enas, och ibland ser Katolska kyrkan ut att vara den samlande kraften. Vem som får på sig ledartröjan i slutänden återstår att se, men påvedömet i Rom kommer fortsätta kampen för att vinna den tätplaceringen, var så säker!

  Läs artikeln!

  /Kjell

      (Reply)

 21. Bengt-Olof Lindskog,

  Hoppas att du förstår att jag inte kan uttala mej om personer som Roger Larsson. Jag har ju inte bott i Sverige på flera decennia.

  Men jag anser mej kunna uttala mej om församlingen Arken, huvudsakligen med hjälp av information från deras egen hemsida.

  En församling som inbjuder heretiker som Rodney Howard Browne har utan minsta tvekan spårat ur. Församlingen är ju starkt riktad på trosförkunnelse och framgångsteologi.

  Arken skiljer sig inte från andra spektakulära mirakel och tiggeriföreningar som figurerar i mediavärlden.

  Var det bra att Roger Larsson predikade där? – Det kan jag inte bedöma, och inte heller döma om.

  Hur långt är ekumenik sund? – Svårt att veta, men man kan inte ha samvaro med Beliar om man är Kristustrogen.

  Du har nog rätt i att det finns exempel på “besk ironi”. Jag rekommenderar 2 Kor. 11 som exempel på liknande ironi i Bibeln.

  Jag tror fullt ut att den lära som initierades av William Essek Kenyon, och importerades till Sverige av Ulf Ekman, är en satanisk lära. Frukten visar det och kommer att visa det.

  Det hjälper inte att som sund evangelisk förkunnare predika ett mjukt budskap i detta falska evangeliums tempel i Sverige.

  Jag tror att storsläggan behövs. Men var och en som känner sig kallad att predika rätt på fel plats till fel auditorium må själv stå för sitt val.

  Så långt väkteriet.

  Vad gäller din egen andebedömnings-förmåga tycker jag det är ovist att gå in i detaljer i ett öppet medium. Men du har ju själv vittnat om hur du lurades av New Age, själslighet och ockultism.

  Kanske har du en svaghet i den riktningen. Herren kan säkerligen använda detta till det bästa. Men hur detta kommer att ske får framtiden utvisa.

  Hur som helst kan du knappast agera som väktare mot väktarna utan att ge väktarna samma frihet.

  /Kjell

      (Reply)

 22. Roger Larsson låter gärna kalla sig profet. Men vad slags trovärdighet blir det i hans s.k. profettjänst när han gillas av ledningen för Arken och tydligen känner sig som fisken i vattnet i det osunda sammanhang som Arken utgör?

  Mvh

  Berndt

      (Reply)

 23. Bengt-Olof Lindskog, skrev: “Kanske det är den uppgiften som Gud vill att jag ska belysa, och lyfta fram. Att Kärlekens tonart ska få råda när vi tillrätta visar varandra.”

  Om det är din “kallelse” så har jag två råd till dej.

  1. Kommunicera om personliga saker via email. Du har både min email-address och den andre som du försöker nå via kommentarer här.

  2. När du ger dina råd om “kärleksfullt väktande” ta då faktiska uttalanden (citera personer med namn) som du vänder dej emot och kommentera dessa.

  Ge sedan ett förslag till hur de skulle / borde ha formulerat sig.

  Mumlande i skägget, hummande och icke addresserade beskyllningar skapar bara irritation.

  Lycka till.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Bengt-Olof Lindskog skrev: “Det finns väl bara två herrar . Satan eller Gud. Det finns väl inte något mellanting?”

  Vem av dessa tjänar du?

  Vilken familj tillhör du?

  Vem har sänt dej?

  /Kjell

      (Reply)

 25. Bengt-Olof Lindskog,

  Nej Bengt-Olof så lätt kommer du inte undan.

  Du har delat in kristenheten i Sverige i två familjer.

  Du anser att den ena famlijen tillhör Herren och den andra familjen tillhör satan.

  Tillhör du “trosrörelsefamiljen” eller “den andra familjen”.

  Med mindre än ett tydligt svar kommer du inte undan!

  Det är DU som delar in dessa i två grupper som absolut inte kan samexistera.

  Slingra dej inte!

  /Kjell

      (Reply)

 26. Bengt-Olof Lindskog,

  Ja vi får väl avsluta med det då.

  Men det var du som definierade “familjerna” och du som skrev att man endera är driven av Gud eller av satan.

  Enligt ditt eget uttalande finns det inga mellanting. Och således ingen möjlighet att höra till båda familjerna.

  Desto viktigare att vara tydlig och att låta varje JA betyda JA, och varje NEJ betyda NEJ.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Jag repeterar här svaret på två frågor som ställdes hos Berndt, eftersom man har undrat ungefär samma sak här. Om än mindre tydligt formulerat.

  1. Vad detyder sekt?

  Sekt kommer av latinets “secare” som betyder “skära av”.

  Ordet sekt avänds för att beskriva grupper som isolerar sig själva genom att skära av kontakterna med andra. Sekter leds av en person som vanligtvis anses utvald och ofelbar.

  Medlemmar hålls kvar med praktiska och/eller psykologiska metoder. En vanlig psykologisk hållhake är att man blir varnad att utanför sekten finns ingen frälsning.

  I den meningen är RKK en sekt med uttalandet “extra Ecclesiam nulla salus” – utanför Kyrkan finns ingen frälsning. Och påven anses kunna göra ofelbara uttalanden.

  Men sektariska tendenser finns i ganska många sammanhang. I den tid då du och jag var ungdomar var det allmänt att pingstvänner trodde att de var de enda som hade ett rent och fullt evangelium och var frälsta på riktigt.

  Livets Ord och andra Trosförkunnelse-församlingar är ofta styrda av en mäktig ledare och har utan minsta tvekan starkt sektariska tendenser.

  2. Är trosförkunnelsen en satanisk lära

  Har du läst boken “Gud är inte allt som glimmar”? Om inte, gör det så får du svar på det.

  Trosförkunnelsen har sina sataniska rötter i William Essek Kenyons ockulta läror. Dessa togs sedan upp av Kenneth Hagin som spred och populariserade dessa läror. Viktiga ledare nu är Kenneth Copeland och Paul Crouch.

  Men många namn skulle kunna räknas upp här. Dessa har spritt budskapet runt hela världen och korrumperat stora mängder av tidigare evangeliska protestanter.

  Boken finns gratis här: Allt är inte Gud som glimmar.

  En kort version finner du här: Trosförkunnelsens rötter.

  3. Avrundning

  Till sist vill jag påpeka att det inte handlar om tyckande och flummande angående dessa saker. Det handlar om saker som står i bjärt kontrast mot Guds Ord.

  Det är bra att ha faktiska kunskaper om dessa saker.

  Se till så att ingen bedrar er, är ett uppdrag som Jesus, Paulus, Petrus och Johannes alla understryker.

  Det gör man inte genom tyckande och utan fakta.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Bengt-Olof Lindskog

  Jag tror inte att Ulf. vet ej… står för de tokiga grundtankarna som författarna du nämner har förkunnat…..vet ej tex JPL eller vad det nu heter, kommer inte ihåg det just nu.
   
  Men jag tror, ….. Vill tro… att många, många är härligt frälsta inom trosrörelsen.

  Det är nog ingen tvekan att Ulf vet vad han sysslar med. Han lärde sig detta i Hagins bibelskola (om man nu kan kalla det så) anti-bibel-skola?.

  Både Kenyons och Hagins böcker finns fortfarande i Livets Ords bibelskola och bokstånd.

  Inget avstånd har tagits till dessa heretiker.

  I stället fortsätter likartade församlingar att inbjuda nya heretiker som Rodney Howard Browne.

  Du blandar ihop två saker.

  Trosförkunnelsen är en villolära.

  Det betyder inte att det inte kan finnas frälsta medlemmar av trosrörelse-församlingar.

  Det är läran och dess falska profeter och förgrundsfigurer jag vänder mej mot.

  /Kjell

      (Reply)

 29. Det finns även alltför många självutnämnda “väktar-väktare” i kristenheten. Sådana som är mer bekymrade för vargarna än de är för fåren.

      (Reply)

 30. Ludvig,

  Till väktar-väktar-väktare säger jag bingo!

  Och till väktar-väktar-väktar-väktare får det väl bli “four on a line”.

  Men glöm inte super-väktarna som spyr länkar efter att ha googlat….. 🙁

  Utan att verifiera och utan att utvärdera.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *