När får man bedja?

Ja, om vi får tro på Skriften så skall vi vara bedjande alltid. (1 Tess. 5)

17 Bedjen oavlåtligen. 18 Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. 19 Utsläcken icke Anden, 20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är, 22 avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

Dessutom uppmanas vi att pröva allt profetiskt tal och bara behålla det goda.

Detta blir en kort artikel om villoläror.



Först en liten kommentar om vad som är profetiskt tal.

Många drar likhetstecken mellan siare och profet och slutsatsen blir då att det bara handlar om att förutsäga framtida händelser.

Men fundera litet grand på det personliga uppdraget att pröva profetiskt tal. Det kan man i sådana fall endast göra:

 • A. Efter att tiden passerat och det förutsagda skulle ha inträffat. (Hur går det med profetior utan tidsangivelser?) (5 Mos. 18:20-22)
 • B. Om “siaren” är en villolärare. (5 Mos. 13:1-5)

Var och en som uttolkar Skriften eller predikar och ger uppmaningar talar “profetiskt” i det han gör påståenden om Gud eller Guds vilja.

Endera håller han sig till det som Gud uppenbarat eller också stryker han i Skriften eller lägger han till Skriften. Båda förbjuds i bland annat Upp. 22:18-19.

Med den kärnfulla texten ur första brevet till Tessalonikerna i minnet vill jag citera den person som kallar sig Doktor Rodney Howard Browne och säger sig vara Guds “bartender” eftersom han delar ut “heliga fyllor”.

 • “And the Lord began speaking and says “I’m going to to release – I’m going to begin it (the awakening) with wine – my spirit.” And there’s various descriptions of the Holy Spirit in the bible.”
 • “And the thing with wine is when you drink wine you become unpredictable sometimes in your behaviour. Changes the way you act, you become less conscious of your self and more conscious of the effect the wine is having on you. When you get drunk you forget about your circumstances, but you are in love with that that experience and that encounter that you are having in the natural, if you are drunk in the natural with alcohol. But when you are drunk in the spirit you become intoxicated with the love of God.”
 • “I loose the touch, there it is , there it is, there it is, let that go right through you, fill that’s it fill that’s it, fill, that’s it, there it is let it bubble out your belly, let it bubble out your belly, there it is. that’s right lady, don’t pray let the joy bubble, fill you can pray when you get home, let the joy bubble you too stop praying let the joy bubble out your bubble … If your praying would have helped, it would have helped you. I said joy, stubborn people, people come all serious and pray, no its not time to pray its not a prayer meeting, get in the joy…”
 • “It’s not a prayer meeting, You can pray at home.” “Don’t analyze it, you can’t understand what God is doing at these meetings with an analytical mind. The only way you’re going to understand what God is doing is with your heart.”


Glöm nu inte att det är ett personligt riktat uppdrag att pröva profetior.

Det borde inte vara värst svårt att pröva dessa “profetior” av Doktor Rodney Howard Browne.

Hade han levat på femte Mosebokens tid, ja, då hade han inte levat länge. (Se texten i 5 Mos. 13 – “den profeten eller drömmaren skall dödas, ty han predikade avfall från HERREN, eder Gud”)

/Kjell

Översättning:

 • Och Herren började tala, och han sade “Jag skall, skall utgjuta – Jag skall låta det (uppvaknandet) börja med vin – min ande. Det finns många olika beskrivningar av Den Helige Ande i Bibeln.
 • Och det vinet gör är att när du dricker det så blir du litet oberäknelig ibland i ditt uppförande. Det ändrar hur du handlar, du blir mindre medveten om dej själv och mer medveten om vinets utverkningar i dig. När du blir full glömmer du omständigheterna runt om dej, men du älskar erfarenheten och den känsla av närvaro som du har när du är full av naturlig alkohol. Men när du är full i anden blir du berusad (intoxicated betyder bokstavligen förgiftad!) med Guds kärlek.
 • Jag förlorar kontrollen, det händer nu, det händer nu, det händer nu, låt dej överrumplas av det, fyll på, så skall det vara, fyll på, så skall det vara, fyll på, så skall det vara, så skall det vara, låt det bubbla ut ur din buk, låt det bubbla ut ur din buk, så skall det vara, Ja syster du är på rätt väg, bed inte utan låt lyckobubblan fylla dej, be kan du göra hemma, låt lyckobubblan stoppa ditt bedjande, låt lyckobubblan bubbla ut… Om bön kunde hjälpa skulle du redan ha fått erfara denna hjälp. Jag talar om lycka, ni hårdnackade människor, ni människor kommer hit gravallvarliga för att be, nej, nu är det inte tid att be, detta är inte ett bönemöte, ta emot lyckan…
 • Detta är inte ett bönemöte. Be kan du göra hemma. Försök inte att pröva för du kan inte förstå vad Gud gör i dessa möten om du analyserar och prövar. Det enda sättet att förstå vad Gud gör är med ditt hjärta.

Och jag tillägger Jesu ord ur Markus 12:30:


Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.’

Views: 49

14 thoughts on “När får man bedja?”

 1. Hej på er alla
  Har precis råkat se på norge vision och ett sådant där helandemöte.
  Ursäkta men det är bland det värsta jag sett. Predikanten ifråga som gick omkring i en kostym med lite indianfjädrar på(broderade) var av sådan pinsamm karaktär.
  Karln gick fram och sökte upp människor i lokalen och gjorde massor med härliga under, människor kunde vrida på sina kroppar fram och tillbaks, dom kunde gå fram och tillbaks i lokalen och en del sa att dom blivit 80% bättre.
  Det märkliga är ju att när han kom fram till dom riktigt sjuka, barn som hade cp handikapp plus epelesi och med en moder i djup nöd bad han en helandebön för barnet, tyvärr hände inget sen hade han en uppenbarelse av mamman som man utan problem kunde gissat själv.(är det några av oss som har ett rent sinne och som borde kunna få uppleva ett under så är det väl dom yngsta)
  Sen kom han till dom gravt handikappade som satt i rullstol och inte kunde gå ett enda steg, det var brutna nackar med mera, det hände ingenting trotts förbön och uppmaning från pastorn att nu skulle dom kunna gå.
  När han frågade dom om dom kände någon förändring svarade dom nä allt var som tidigare.
  Då förökte han med att hitta något dom inte kunde ha gjort förut men tyvärr dom satt där dom satt och kunde inte lyffta en stortå ens.
  Pastorn går vidare och gör ytterligare några underbara under, någon med magsmärter säger att det blivit lite bättre och folket apploderar hängivet.

  Min kommentar är bara vilken spark i magen på dessa som kommit i en längtan att få bli helade på riktigt, hur kan folk köpa denna skit jag blir så heligt upprörd så jag inte finner ord.
  Hur kan man spela in detta och visa det på tv har man ingen urskilljningsförmåga i dessa kristna sammanhang.

  Försök gärna att se programmet som en varning för alla dessa hocku pockus farbröder som verkar få härja fritt inom vissa trosgrupper

      (Reply)

 2. Den som marknadsför sig själv för något extraordinärt eller för att vara en profet är i regel en falsk profet. Den stora skillnaden är vem som äras, är det människor eller är det Gud? En sann profet söker inte egen ära, ty han vet att han bara är en budbärare för den ende som all äran skall ha – levande Gud. Detta skapar en sådan Gudsfruktan att den sanne profeten bävar inför att bära fram vad han fått från Gud för fruktan att inte bära fram det sant, rent och rätt.

  Jag tror att det alltjämt är samma risk att bära fram främmande eld som på Mose tid, för plötslig ofärd väntar den som smädar Guds Ande, men det tråkiga då som nu är att de falska profeterna inte förstår detta allvar. Och lika tråkigt är att de i regel hinner förvilla några på sin väg mot fördärvet.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 3. Det är komiskt detta med “full av den helige Ande”. Bibeln talar om att vi ska va nyktra. Drinkare får inte del av himmelriket. Lustigt då när Browne vill vi ska bli onyktra och ragla som drinkarna på puben. Snacka om att dra ner Guds ande i smutsen.

      (Reply)

 4. Andreas Frost,

  Andreas bibeln är full av uppmaningar att vi skall hålla oss nyktra det är rätt! Men samtidigt uppmanas vi att låta oss uppfyllas av DHA, så när du tycker detta är komiskt hoppas jag inte du menar detta i negativ bemärkelse? På pingstdagen var det många som trodde att lärjungarna var onyktra, så vissa jämförelser mellan att vara drucken på vin och DHA kan man troligen göra.
  Ef 5:18
  Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande

      (Reply)

 5. Inge,

  Inge, bra att du tar upp detta argument. För det är ett argument som försvarare av allehanda villor ofta använder.

  Låt oss alltså läsa i Apostlagärningarnas andra kapitel. Jag citerar valda verser, men läs gärna sammanhanget:

  Vers 4 Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

  Utverkan var att de talade språk som inte alla närvarande förstod. Inte sällan har man i sin etnocentricitet trott att främmande språk talas av “barbarer” och folk med “trög tunga”. (Det finns bibeltexter som talar om detta.)

  Vers 12 och 13 Så uppfylldes de alla av häpnad och visste icke vad de skulle tänka. Och de sade, den ene till den andre: »Vad kan detta betyda?» Men somliga drevo gäck med dem och sade: »De äro fulla av sött vin.»

  Vill du ta hycklares och bespottares vittnesbörd som grund för att rättfärdiga den sorts fylla som Browne förspråkar?

  Se vad Petrus svarar:

  Vers 15 Det är icke så som I menen, att dessa äro druckna; det är ju blott tredje timmen på dagen.

  Och det han citerar från profeten Joel talar om att profetera och ha syner och drömmar.

  Inte om att rulla runt som fulla, kackla som höns och skälla som hundar.

  Så jag tror att Andreas till och med hellre hade bordat skriva kusligt i stället för komiskt.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Inge,

  Den helige Ande är inget substitut till sprit. Att ens blanda mörker med ljus, fylla med den HELIGE Anden är fruktansvärt. Det är ren villfarelse.

  Man beter sig INTE som en på puben när man uppfylls av Anden.

      (Reply)

 7. Kjell,
  Du har rätt, det var inget vidare bra ordval.

  De som är inne i det här med full av Anden hålls ofta i schack av hot och varningar. På ett klipp med Browne säger han att det är hädelse att gå emot detta cin, denna fylla. Och vidare att den som hädar får ingen förlåtelse. Det är ett djävulsk drag av satan. Det är inte många som vågar ifrågasätta detta pga av dessa hot.

      (Reply)

 8. Andreas Frost skrev, “På ett klipp med Browne säger han att det är hädelse att gå emot detta vin, denna fylla. Och vidare att den som hädar får ingen förlåtelse.”

  Nu är jag nöjd och glader är en psalm med text och musik (2/4, Ess-dur) av Nils Frykman från 1881. Om denna frimodiga psalm finns många rykten, bl.a. att den skulle vara skriven på en gungstol utomhus när Frykman blivit uppsagd från sin folkskollärartjänst p.g.a. sin trosuppfattning. Enligt den versionen skulle sjätte strofen ursprungligen ha lytt “Nu Satan fritt må rasa och Werme (d.v.s. prästen i bygden) hjälpa till”.

  Senare byttes texten ut mot:

  “Nu Satan fritt må rasa och prästen hjälpa till”

  Och i de tidiga utgåvorna av Segertoner hette det så, men sedan när ekumeniken slog till ändrades det till:

  “Nu Satan fritt må rasa och världen hjälpa till”

  Vi får väl ändra det till:

  “Nu Satan fritt må rasa och Rodney hjälpa till”

  Men han står inte ensam…..

  Återkommer nog med en bloggpost om det.

  Men först litet senare i middag ett annat intressant ämne i en gästblogg.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Andreas Frost,

  Delar helt din uppfattning i detta!
  Vi får bara se upp så att vi inte begränsar DHA, men styra DHA skall vi naturligtvis hålla oss borta ifrån.

      (Reply)

 10. Jag fått ta emot följande vittnesbörd som jag tror kan vara till välsignelse.

  Hej Kjell,

  du skrev att du ville få vittnesbörd från dem som blivit befriade från Rodney Howard Brownes “välsignelse”. Jag vet inte om jag riktigt platsar i det sällskapet, men jag vet att jag blivit fri från kundalinikraften och något som påminner om “heliga fyllan”.

  1995 blev jag frälst, var tidigare ateist. Min f.d. svägerska och hennes make var med i Livets Ord på den tiden, och jag fick mycket undervisning från dem. Så småningom kom jag med i deras bönegrupp, och där tog jag på något sätt emot denna hemska kraft, jag vet inte när och hur, bara att jag gång på gång kände av den, både i form av att kastas omkull, få skrattanfall utan dess like och andra manifestationer, t.ex. kramper och ryckningar av olika slag. Jag fick höra att det var den Helige Ande och trodde det själv också väldigt länge. Efter flera år i detta sammanhang kom jag bort från den gruppen och började läsa på nätet om villoläror mm. På Lennart Jaretegs sida läste jag om kundalinikraften och kände genast igen den. Tack vare hans undervisning blev jag befriad från det, och efter hand har jag blivit fri än det ena än det andra.

  Det finns en hel del annat att berätta, men det räcker så här tycker jag.

  Jag vill samtidigt passa på att rekommendera Lennart J:s senaste blogg, “Kan vi vara stolta över vår andlighet?” Den är verkligen läsvärd och öppnade mina ögon ytterligare.

  Tack för detta vittnesbörd. Jag tror att det kan hjälpa dem som sitter fast att söka befrielse och förhoppningsvis varna dem som kanske ovetande var på väg till den bundenhet du beskriver.

  Lennart Jaretegs artikel kan man klicka vidare till här eller ovan. Den börjar såhär:

  Det finns rikligt med företeelser i dagens kristenhet som jag och många andra är väldigt bekymrade över. Just i denna bloggpost tänker jag ta upp det här med upphöjelse av kristna människor och sammanhang, och inte minst den stolthet som frodas där kristna och deras verk upphöjs………….

  /Kjell

      (Reply)

 11. Andreas Frost,

  Andreas handen på hjärtat om jag skulle påstå att jag i Anden hade förflyttat mig från en plats till en annan så skulle du antagligen inte tro mig och troligen kalla mitt vittnesbörd för falskt trotts att exemplen finns i Bibeln! Det är det jag menar med att vi skall inte begränsa DHA.

  När det gäller Browne så har jag inget att säga, däremot har jag under mina drygt 30år som Andedöpt Kristen varit i sammanhang som jag till 100% vet att DHA har varit närvarande men där sedan expertbloggare som inte varit där med 100% kan uttala sig att det inte var DHA. I dessa fall litar jag mera på min egen förmåga att uppfatta Anden än någon som inte var närvarande.

  Min erfarenhet är att när DHA manifesteras, ja då är DJ ofta inte långt borta för att förvilla och förvränga sanningen!

  Risken finns att man blir så kritisk mot det mesta att man missar DHA när Han väl uppenbar sig bara för att man är så fixerad på alla svagheter och omständigheter alla budbärare har.

  Gud ser till våra behov och våra hjärtans längtan men glöm inte att DHA tränger sig aldrig på någon mot dennes vilja, känner vi den minsta lilla tvekan ja då är det antagligen inte DHA och det kan troligen bara du själv avgöra knappast någon som inte var där. Men pröva allt behåll det goda och förkasta det som ej håller måttet.

      (Reply)

 12. Inge,

  Ibland är det lättare att se klart när man inte är inne i det. Jag behöver inte bli katolik för att förstå att det strider mot bibeln. Vad gäller Browne behöver jag inte smaka på “det nya vinet” för att förstå att det är osunt. Att smaka det är att bedra sig själv.

      (Reply)

 13. Läs vittnesbördet i denna länk,

  Dagen skriver om “en pastor som anser att man bör piska alla som är emot Trump tills de skiter på sig”. Nåväl han må kalla sig pastor men inte kvalificerar han för det inför Gud. Det visar även vilken sorts människor som gillar Trump.

  Jesus hade spöat skiten ur John Bolton Artikeln är i skrivande stund fortfarande fri att läsa. Lyckas inte det kan man läsa en annan artikel om samma sak på engelska.

  Rodney Howard-Browne: Jesus Would Have ‘Beat the Crap’ Out of John Bolton

  Det passar att skriva denna kommentar här, för artikeln handlar om just denne högljudda villolärare.

  Kan inte heller skada att se vad Guds ord säger om sådana som Rodney Howard-Browne och hans gelikar.

  2 Petr. 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren, som har köpt dem, och drar över sig själva plötsligt fördärv. Och många ska följa efter dem i deras fördärv, och för deras skull ska sanningens väg bli smädad. Och i girighet ska de med uppdiktade ord utnyttja er, men deras dom har sedan länge varit verksam, och deras fördärv sover inte. För Gud skonade ju inte änglarna som syndade, utan störtade ner dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor, för att förvaras till domen.

  Judas 1:3 Älskade, när jag i min stora iver ville skriva till er om den gemensamma frälsningen, har jag funnit det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att kämpa allvarligt för den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. För några människor har smugit sig in obemärkt, som för länge sedan var uppskrivna till denna dom, ogudaktiga, som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den ende Härskaren, Gud*, och vår Herre Jesus Kristus. Men jag vill påminna er, fastän ni redan en gång fått veta detta, att då Herren hade räddat folket ur Egypten, förgjorde han sedan dem som inte trodde. Och de änglar som inte behöll sitt ursprung, utan övergav sin egen boning, dem har han med eviga bojor förvarat i mörkret till domen på den stora dagen.

  Förakta inte Den Helige Ande genom att tillskriva honom yttringar som är endera själsliga eller demoniska eller båda. Men pröva allt, (alltså alla läror), och behåll bara det som stämmer med den tro som en gång har blivit överlämnad åt de heliga. (Vill notera att majoriteten av översättningar talar om “en gång för alla för att understryka det unika. I grundtexten står dock bara “en gång”. Men betydelsen förblir densamma.)

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *