Trender och villor

Publicerar här en kommentar som signaturen Jan-Åke N skrev hos Berndt Isaksson. Men läs först denna lilla inledning.

Det har nyligen hettat till ordentligt i debatten efter att Berndt pekade på och varnade för United trenden (man får bläddra ner litet grand) och en ny tiggarprofetia av Benny Hinn, samt skrev en mycket bra artikel om skrytsamhet.Ett antal anhängare av de nya trenderna och storskrävlande villolärare skrev mycket avslöjande kommentarer. Jag skall citera en av dessa kommentarer:

Ja, du Bernt, du har din lilla hejarklack, men ni är akterseglade. Väckelseledare som Bonke, Hinn och Ekman och Todd Bentley har framtiden för sig, allt de tar vid växer. Men ni som är otrosmänniskor är en försvinnande liten minoritet som snart är bortsopade.

Egentligen är den ingen som bryr sig om vad sådana som Isaksson, Jareteg, Ohlin tycker eller anser. Ni tillhör historien och inte framtiden.

Många svarade på denna kommentar. Även jag:

Du skrev: “Men ni som är otrosmänniskor är en försvinnande liten minoritet som snart är bortsopade.”

Du får väl kolla i Bibeln vilka det är som kommer att förföljas och utrotas under vedermödan!

Det är den försvinnande lilla minoriteten kristustrogna som kommer att utrotas.

Du predikar Antikrists budskap!

Sök nåd och frälsning medan tid fortfarande gives.

En mycket bra sammanfattning skrevs av Jan-Åke. (Med hans, och Berndts, godkännande publicerar jag den här.)Hur många gånger måste man begå ett mord för att kallas en mördare? Ett, skulle du troligtvis svara.

Hur många lögner skall till för att kallas lögnare? En?

Men hur många gånger skall man profetera falskt för att kallas en falsk profet? Många accepterar 10, 20 gånger, ja faktiskt ännu fler gånger.

Under förra sommaren gästade världspredikanten (falske profeten) Benny Hinn Livet Ords Europakonferens. Innan han kom till Sverige påtalade jag med många fler till Ulf Ekman om denne man och hans falska evangelium, men utan resultat.
Efter lördagens möte med Benny Hinn så tog Ulf Ekman avstånd från Benny Hinns lära och kalla denne lära för heretisk (villolära).

Till och med Stanley Sjöberg tillrättavisade Benny Hinn.

Både Ulf Ekman och Stanley Sjöberg fortsätter att stödja Benny Hinn efter dennes avbön från den heretiska läran (där Benny Hinn i ett flertal böcker fortfarande hyllar denne lära som han har tagit avstånd ifrån).

Benny Hinn tiggde (lovar Guds smörjelse och ekonomisk välsignelse till de som ger honom pengar) pengar direkt efter hans hemkomst till USA. Han behövde 2 miljoner dollar (16milj. kronor) för att fortsätta sin förkunnelse. Hinn bedyrar att han har skurit ned på sina omkostnader “till bara skinn och ben“. Han och hans 20!!! medhjälpare flög hans privata jetplan och bodde på Stockholm dyraste hotell nu i sommar när han gästade Livets Ord.

Benny Hinns villa är den mest lyxuösa villa i området (70milj) och hans bilar uppgår till 3 milj (Inte många likheter men vår stora förebild i förkunnelse-Paulus).

Vad har hänt med våra herdar som skall vakta hjorden mot falska villoläror? De verkar köpa allt ”Gud som glimmar” och bortse från det uppenbart falska hos dessa förkunnare.

Jag vet att detta inte faller i god jord hos många, men innan du skjuter budbäraren, så läs nedanstående länkar.

Först en Dagen-artikel Benny Hinn och hans lögner.

När det gäller Benny Hinn så har han framfört mängder av profetior och det har visat sig att många har varit helt felaktiga. Bland dessa kan nämnas att:

 • Fidel Castro skulle dö under 1990-talet.
 • Alla homosexuella i USA skulle utrotas 1994-1995.
 • En stor väckelse skulle komma till Nya Zeeland år 1999.
 • Ett fredsfördrag skulle undertecknas mellan Israel och palestinierna innan utgången av år 2000, vilket i sin tur skulle ge en ny öppning för den kristna tron i Mellersta Östern.
 • En grupp israeliska rabbiner skulle också få se en vision av Jesus, så stark att de skulle stå upp i synagogorna och förkunna evangeliet om Kristus.
 • Påven skulle vara död inom två år (senast 2002) och den nye påven skulle bli en italienare med glasögon och långt hår.
 • Inom två år (senast 2002) skulle en ung manlig egyptier, omvänd från islam, börja predika evangeliet med sådan kraft att hundra tusentals muslimer skulle ta emot Kristus som sin frälsare. Om detta skulle Charisma komma att rapportera.

Inga av dessa profetior inträffade. Trots att de var uttalade av den ”smorde” Benny Hinn (hans egen benämning på sig själv). Och trots att Benny Hinn själv hösten 1999 i Denver profeterade om sig själv och sa att han inte kan profetera fel.

Matt 7:15
Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.

Matt 24:11
Många falska profeter skall träda fram och bedra många.

Matt 24:24
Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Mark 13:22
Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse.

2 Kor 11:13
Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.

2 Petr 2:1
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

2 Petr 2:3
I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

1Joh 4:1
Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

Nedanstående video MÅSTE tittas igenom för att få en första inblick i vad han står för (ca 40 min). För om han är en falsk profet så måste man ta avstånd från honom (engelska, men mycket intressant dokumentär). mirakel?.

Vill man sätta sig in mer om vad hans ståndpunkt är, så rekommenderar jag att ni läser på nedanstående länkar.
Här är videos som visar att Benny Hinn och många andra medvetet håller på med hypnos för att luras: Del 1

Man kan också undra vad det är för “smörjelse” han pratar om. Är det bara hypnos eller nåt värre? Hypnos var en av gudarna i grekisk mytologi – dvs en demon.

Hinn blir en annan människa och hans barn blir rädda säger han, varning, riktigt rysligt: förkunnelse 1 och förkunnelse 1

Benny Hinn har regelbundet besökt Kathryn Kuhlmans och Aimee McPhersons gravar där han fått smörjelsen… m.m. finns en del att läsa här och här.

Här förbannar Benny Hinn alla som går emot hans ”evangelium”. Jesus sa väl att vi skulle välsigna våra ovänner, eller?

Benny Hinn vill döda någon……………..var finner man det i bibeln?

Var i BIBELN hitta man liknande manifestationer?

Orkar ni sätta er mer in i detta så rekommenderar jag Biblefokus synkning av avfallet, och det stora avfallet. Eller denna sida från Berndt

Med vänlig hälsning
Jan-Åke N

Fotnot:

Vill tillägga att det finns mycket relevant undervisning om trosrörelsen hos Sven Reichmann. På denna länk finns en drop-down box där man kan hitta trosrörelsens historia. Vidare kan man ladda hem Svens bok Allt är inte Gud som glimmar i pdf-format, helt gratis.

Views: 51

15 thoughts on “Trender och villor”

 1. Jeremia 5:
  26 “Ty bland mitt folk finns ogudaktiga människor.
  De ligger i bakhåll liksom fågelfängaren ligger på lur,
  de sätter ut snaror och fångar människor.
  27 Som en bur full av fåglar så är deras hus fulla av svek.
  Därför har de blivit stora och rika, de har blivit feta och skinande.
  28 Deras onda gärningar vet inte av någon gräns,
  de dömer inte rättvist, de verkar inte för den faderlöses sak
  och hjälper inte den fattige att få sin rätt.
  29 Skulle jag inte straffa dem för sådant? säger HERREN.
  Skulle jag inte hämnas på ett hednafolk som detta?

  30 Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet.
  31 Profeterna profeterar lögn, och prästerna styr efter deras råd.
  Så vill mitt folk ha det. Men vad skall ni göra
  när slutet på detta kommer?”

      (Reply)

 2. Hittade detta på Arkens hemsida idag!

  Där stod det att: Linda Graf Bergling och Co, nu tar betalt för förbön av sjuka!

  “Förbönssamtal”

  “Är du sjuk, mår dåligt, kämpar med någonting jobbigt eller har ett annat behov så kan du vända dig till oss för förbön.

  Hos oss får du förbön med handpåläggning i Namnet som ger förlåtelse, befrielse, helande och upprättelse.

  Vad kostar det?
  Vi tar ut en administrativ kostnad på 150 kr för varje samtal inklusive förberedelsekort. Förberedelse CD’n är ett frivilligt tillval och kostar 50 till 100 kr.”

  Så här långt har det alltså gått nu, med tillbedjan utav Mammon guden!
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 3. Antonia,

  Det är ingen hejd på det!

  Trollkarlen Simon insåg sin villa och bad om förbön. (Citerar texten nedan.)

  Arkens ledarskap har låtit sig besmittas av främmande eld. (Kommer att publicera en artikel idag om detta.)

  Om de är “beyond grace” vet jag inte.

  Om icke, skulle de ju kunna följa Simons exempel.

  /Kjell

  Apg. 8:4 Men de som hade blivit kringspridda gingo omkring och förkunnade evangelii ord. 5 Och Filippus kom så ned till huvudstaden i Samarien och predikade Kristus för folket där. 6 Och när de hörde Filippus och sågo de tecken som han gjorde, aktade de endräktigt på det som han talade. 7 Ty från många som voro besatta av orena andar foro andarna ut under höga rop, och många lama och ofärdiga blevo botade. 8 Och det blev stor glädje i den staden.
  9 Nu var där i staden före honom en man vid namn Simon, som hade övat trolldom, så att han hade slagit det samaritiska folket med häpnad, och som sade sig vara något stort. 10 Till honom höllo sig alla, både små och stora, och sade: »Denne är vad man kallar ‘Guds stora kraft.’» 11 Och de höllo sig till honom, därför att han genom sina trollkonster under ganska lång tid hade slagit dem med häpnad. 12 Men nu, då de satte tro till Filippus, som förkunnade evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, läto de döpa sig, både män och kvinnor. 13 Ja, Simon själv kom till tro; och sedan han hade blivit döpt, höll han sig ständigt till Filippus. Och när han såg de stora tecken och kraftgärningar som denne gjorde, betogs han av häpnad.
  14 Då nu apostlarna i Jerusalem fingo höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. 15 Och när dessa kommo ditned, bådo de för dem, att de måtte undfå helig ande; 16 ty helig ande hade ännu icke fallit på någon av dem, utan de voro allenast döpta i Herren Jesu namn. 17 De lade då händerna på dem, och de undfingo helig ande. 18 När då Simon såg att det var genom apostlarnas handpåläggning som Anden blev given, bjöd han dem penningar 19 och sade: »Given ock mig den makten, så att var och en som jag lägger händerna på undfår helig ande.» 20 Då sade Petrus till honom: »Må dina penningar med dig själv gå i fördärvet, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för penningar. 21 Du har ingen del eller lott i det som här är fråga om, ty ditt hjärta är icke rättsinnigt inför Gud. 22 Gör fördenskull bättring och upphör med denna din ondska, och bed till Herren att den tanke som har uppstått i ditt hjärta må, om möjligt är, bliva dig förlåten. 23 Ty jag ser att du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor.» 24 Då svarade Simon och sade: »Bedjen I till Herren för mig, att intet av det som I haven sagt må komma över mig.»

      (Reply)

 4. Kjell,

  Kjell,

  Ja, det är riktigt illa nu.

  Att Benny Hinn tar betalt för helande, genom att lova att om man sätter in en viss summa på hans konto, så blir det bönesvar, det visste jag. Och säkert är det flera andra som gör det i USA.Men att det skulle sprida sig hit till Sverige med, det kunde man inte ana.

  Arken lider ju av en likviditetskris så de är väl desperata efter att få in pengar?

  Men att ge sig till att sälja det som Gud ger, fritt och för intet, är långt värre än månglarnas verksamhet i templet som Jesus drev ut, i stor vrede! Det är att missbruka Guds namn!

  Och att profitera på sjuka och hjälp behövande människor, som kanske är desperata, är oerhört cyniskt, tycker jag. Det är ju sådant som charlataner brukar ägna sig åt. med andra ord bedrägeri, men nu i Guds namn.
  /Antonia

      (Reply)

 5. Jag tror att det är så, både med pyramidspel, under kapitaliserade banker och religiösa charlataner, att deras hastiga och oundvikliga fall byggs upp under tider när allt ser ut att glänsa av framgång. Omärkligt har man i sitt högmod passerat en kritisk gräns när faller blir definitivt. Historien kan faktiskt ge oss många exempel.

  Religiösa charlataner har nära nog alltid funnits, och alltid har de fallit, och ibland från till synes mäktiga religiösa kungariken och höga plattformar. Men fallit har de. Deras dom sover inte.

  Förkrosselse och omvändelse är en Guds nåd, de inte når fram till när de förhärdat sig i sin självförgudning, och med samma logik finns mycket få exempel på religiösa charlataner som vänt om.

  Men den som har öron till att höra och ögon till att se blandar heller inte ihop Kathryn Kulman och Amiee MacPerson med sådana som Benny Hinn. Och, för de envetet oförståndiga: Vet att den ogudaktigaste av juda konungar, Manasse, hade såväl en Gudfruktig far som en Gudfruktig son…

  Den som menar sig vara väktare eller profet och tillämpar “Guilt by association” dömer sig själv med samma mått: – Blind må han vandra sin väg framåt. Sanktion från levande Gud bör han inte ens tänka. Ordets svärd har två skarpa sidor, och en är riktad mot dig själv.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 6. Sefast Tronde,
  Broder Sefast,
  “Men den som har öron till att höra och ögon till att se blandar heller inte ihop Kathryn Kulman och Amiee MacPerson med sådana som Benny Hinn”.

  Just här hängde jag inte riktigt med i dina tankegångar.Kan du förklara vad du menar? Jag ifrågasätter ingenting nu, bara undrar 🙂
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 7. Sefast Tronde,

  Broder Sefast,

  Tack för din varning. Det finns onekligen en trend att göra precis det motsatta mot det vi får uppdrag till i 1 Tess. 5:21 men pröven allt, behållen vad gott är

  Man prövar allt och kommer ihåg varje felaktighet och håller sedan denna felaktighet mot den personen i evighet amen.

  Den som någon gång har hälsat på Benny Hinn är redan, i en del människors ögon, misstänkt på grund av guilt by association.

  Jag vill koppla det med Lukas 11:9 Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

  Uppdraget att söka skulle vara nonsens om man aldrig letade på “fel” ställe. Det står faktiskt att “de sökande skall finna”. Det handlar om pågående tid, hela livet.

  Alla människor av kött och blod kommer alltså att söka på platser där det sökta inte finns. Om då varje “felaktigt” sökställe skulle ge minuspunkter vorde detta ett mycket galet råd.

  Däremot är det givetvis så att det finns platser vi redan vet att vi inte får söka på. Och om vi gör det riskerar vi att smittas av synden.

  Ett litet vittensbörd:

  The following is an account of what took place in one professor’s life when an assistant to Swami Muktanada ran a peacock feather across the “third eye” in the center of his forehead.
  “I saw a bolt of lightning, like a pyramid of light. I began literally bouncing off the floor and trembling. I cried. I felt tremendous energy, love, and joy. What I had experienced, I later learned, had been ‘shaktipat or spiritual awakening of Kundalini energy inside me…” [Professor Michael Ray, Stanford Graduate School of Business]

  Det finns onda andemakter som kan invadera oss om vi öppnar oss för deras “välsignelser”.

  Därför känner jag mig inte säker på att en “välsignelse” given av t.ex. Benny Hinn eller Rodney Browne inte ger en andlig smitta eller besättelse. Alltså något som man sedan måste befrias från.

  Hur tänker du om dessa saker? Var går gränsen? (En av min fars standardfrågor till oss barn.)

  /Kjell

  PS.
  Om det finns någon som läser här och som tagit emot Rodney Browne’s ockulta välsignelse och sedan befriats från denna smitta, vore jag väldigt tacksam för ett vittnesbörd om detta.

      (Reply)

 8. Kjell,

  Beträffande Rodney Howard-Browne.

  Jag såg honom för ganska många år sedan i en kyrka i USA. Han har en speciell humor som gör att vissa personer finner honom intressant. Den gången hade han sin något handikappade bror med på scenen. Det hedrade honom i och för sig att han kunde ha honom med, även om han inte tillförde något. Amerikanarna vill gärna ha “family-ministry” (men RHB är sydafrikan). Detta leder dock ofta vidare till personkult och i förlängningen avfall från sann kristen tro.

  När han sedan gick förbi hörde jag honom två gånger säga: “You have seen the pope! You have seen the pope!” “Ni har sett påven! Ni har sett påven.” Förmodligen insåg han inte att han devalverade sig själv.

  Så skulle han be/förmedla smörjelse för kyrkobesökarna. Det blev inte någon bön, utan han gick förbi var och en och skrek “Now”. Tanken var att man skulle falla på detta kommando, vilket en del gjorde.

  Jag delar din uppfattning att “Det finns onda andemakter som kan invadera oss om vi öppnar oss för deras “välsignelser”.

      (Reply)

 9. Tachbulah,

  Tack för ditt vittnesbörd.

  Det som jag har så svårt att förstå (med min bakgrund) är att någon med 28.349523125 gram bibelkunskap (ett uns eller one ounce) kan falla för dessa saker.

  Jag skriver inte detta för att håna eller förlöjliga…

  Och Tachbulah (vad betyder det?) nu riktar jag mej till andra som läser här:

  Snälla människor, läs i alla fall genom Nya Testamentet en enda gång.

  Och om detta inte räcker för att få aptit för Hela Guds Ord……

  Läs det igen och igen tills du blir intresserad av Gamla Testamentet också.

  Sedan har du läsning för resten av livet.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Antonia Berglund,

  Antonia,
  Detta är vad jag menar. Många utmålar Kathryn Kulman som ‘andlig moder’ till Benny Hinn och allt han i andlig bemärkelse står för. Främst till följd av att Kathryn profeterade en kallelse in i Bennys liv när han var mycket ung. (Det finns f.ö. något mer.) Men jag menar att Benny Hinn, som så många andra genom historien, är en människa som kallats av Gud men fallit. Skall inte spekulera allt för mycket i de bakomliggande motiven därför, men girighet/högmod brukar vara en vanlig stötesten för många som övergått från det äkta till det fallna. Bibeln ger ett slående exempel i kung Saul, som Gud kallade, men som föll och sedan anfäktades av “en ond ande från Gud”, som det faktiskt står. (Uttrycket i sig kräver en ytterligare utläggning, då intet ont kommer från Gud. Men då detta inte direkt hör till frågan passar jag.)

  Jag menar att den mer sentida kritik som kommer från div. olika håll mot bl.a. Kathryn Kulman och Amiee MacPerson till avgörande del är ovederhäftig, och hämtar sin näring ur mycket av den allmänna skepticism som riktas mot ‘under och tecken’, som en sorts bekräftelse på den sensationslystnad som numera ofta är ett av det som kännetecknar vår tids charlataner och villolärare.

  Skulle kunna lägga ut texten mycket mer om nämnda personer, och även om flera andra som utmålas för än det ena och det andra. Men somliga som ser sig själva som auktoriteter inom området “villolärare” har tyvärr inte ödmjukheten att söka den relevanta kunskap de borde, och lyfta på alla stenar. Detta är mer än tråkigt, och något som kommer att utkrävas räkenskap för.. Tyvärr.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 11. Kjell,

  Vilka Mr Brown och Mr Hinn är, därom bör vi nog alla vara ense, du, jag och flertalet av bloggens läsare/kommentatorer.

  Därtill finns det andliga lagar som är relevanta. Den du primärt åsyftar är “Lagen om delaktighet”, som öppnar upp och besmittar människans inre genom just delaktighet i onda andars gärningar, genom främmande eld. Därpå följer “syndens makt att bedraga” som förblindar den som gjort sig delaktig så att han/hon inte varken ser detta eller förstår det, utan kommer snarast med all kraft att söka vederlägga och försvara på ett sätt som snarast tydliggör delaktigheten.

  Främmande eld är förvisso inget att leka med. Och lögnpredikanter skall vi avslöja och slutligen visa ifrån oss. Men, även dessa är människor, och därför bör man då om man fått kallelsen därtill, tillgå som Ordet anvisar, och inte stå på avstånd och peka finger.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 12. Ps.

  Kjell,
  Instämmer givetvis att risken att bli besmittad är reell. Men inte något som den som är bedjande och vaken behöver frukta. De onda andarna kan inte smita in objudna. De måste ha laglig rätt därtill. Därför är grupptrycket från förvillade anhängare “att ta emot” från dem som är bärare av den orena elden farligare än något utfall från dem själva. Den som nyktert bevittnar en företeelse i ett mötessammanhang behöver inte vara rädd för att ‘få på sig någon dålig välsignelse’, bara den som tar emot.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 13. Sefast Tronde skrev “Instämmer givetvis att risken att bli besmittad är reell. Men inte något som den som är bedjande och vaken behöver frukta.”

  Det är även den tillit jag har. Fast det blir tveksamt i fall man söker upp ställen man vet är besmittade.

  Här i Afrika håller trolldoktorerna på att organisera sig. De finns överallt i vår närhet.

  Man kan gå dit för att bli frisk från obotliga sjukdomar. Man kan få droger som leder en person av andra könet att säga ja. Man kan få droger för att förbanna andra människor.

  Ibland frågar min hustru vad jag tror om detta, och jag svarar att ingen kan förbanna ett Guds barn som inte själv öppnar för förbannelsen.

  Tråkigt nog går människor som kallar sig kristna till dessa häxkonstnärer.

  /Kjell

      (Reply)

 14. “Tråkigt nog går människor som kallar sig kristna till dessa häxkonstnärer.”

  – Ja, det ligger i den mänskliga naturen att *det kittlar vår nyfikenhet*, allt detta som upplevs övernaturligt, och viljan att kunna kontrollera. Det ockulta ligger alltid nära till hands, som en lockelse, liksom det sexuella, och för den delen begärelsen efter pengar och makt.

  Orenhetens makt ligger i dess lockelse. Tråkigt men sant. Vi dras till det förbjudna. Detta är den själsliga dödens makt, efter syndafallet, och utan levande Gud kan ingen heller motstå denna lockelse. Det ända som hjälper i egentlig mening är att steg för steg överlåta sig för att “dö bort från sig själv”, för att låta sig förvandlas till “kristi avbilder”. Men,… o, hur många s.k. kristna som är hycklande i detta avseende. Och inte är hyckleriet vare sig rätt eller Bibliskt.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 15. Sefast Tronde,

  Kjell

  Kjell och Sefast,

  Angående er pågående diskussion om risken av att be-smittas av lögn predikanter som frambär främmande eld, så hörde jag Reichmann undervisa om detta ganska nyligen.

  Fritt ur minnet citerar jag nu vissa huvudtankar han hade, angående “andlig klarsyn“(ja, så hette länken) ..

  Det är inte den yttre fårlikheten som avgör, hur man skall igen känna en falsk profet (villolärare) utan vad som är den inre drivfjädern (motivet) När vi lyssnar till en falsk profet så “andas” han det på oss som är hans inre drivfjäder, (den som vi inte ser) och vi påverkas då av denna.Vi kommer sedan att besmittas av den ande som driver den falske profeten, när vi går hem.För hans ande har smittat vår ande.Vi har ju ett andligt utbyte, en andlig relation.

  Vi kommer därför att bli direkt berörda av det som som finns inne i dennes ande vi lyssnar till.Som jag förstod det så gäller det ALLT som vi tar in, lyssnar till, vare sig det är rent/orent.Något väcks då inom oss, som senare kommer att blomma ut i full kraft! Alltså drivfjärden hos den vi lyssnar till, vare sig den var ren/oren.

  Om det inre motivet handlar om ett andligt högmod, exempelvis, så blir detta också den frestelse vi senare utsätts för.Tyckte detta var viktigt att nämna om, i den pågående debatten.

  Man ser ju nu hur “vissa” före detta LO:are nästan är “pre-destinerade” till att hamna i nästa villfarelse, om man inte av hjärtat omvänder sig förståss.Det finns alltid förlåtelse när vi ångrar oss, men det tragiska är att ofta inser man inte att man brutit med trofastheten mot Gud, för att få vad som utlovades, av den ena läran efter den andra.(lönsamhetsperspektivet) alltså, oavsett vad detta var…
  Mvh/Antonia

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *