Fader eller Moder eller Förälder?

Det har blivit populärt att endera praktisera “antropomorfi” eller att teoretisera om “antropomorfi”.

Flera bloggposter har publicerats om detta den senaste tiden.

Det betyder att man lägger in mänskliga tolkningar och människolika egenskaper i något som inte är männskligt.

Det kan man göra i sina tankar om djur. Då “ger” man djuren männskliga drag. Man tolkar deras beteende på ett annat plan än det utspelas på. Eller man skriver en fabel.

Man kan till och med göra det med döda ting. Titta på lamporna på bilden. De hälsar på varandra. Tecknade filmer utnyttjar detta.

Man kan även göra det reduktionistiskt som när man tänker på Gud som en gammal man med skägg, sittande på en tron.

Eller som på bilden med en mindre människa, eller kanske gud, på knäet.

Jag tänkte skriva litet grand om antropomorfiska föreställningar om Gud.

Bibeln är faktiskt full av antropomorfiska och bildliga representationer av Gud.

 • Jeremia 9:1 “Ack att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en tårekälla, så att jag kunde gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk!”
 • Jesaja 59:1 “Se, HERRENS arm är icke för kort, så att han ej kan frälsa, och hans öra är icke tillslutet, så att han ej kan höra.”
 • Jesaja 66:1 “Så säger HERREN: Himmelen är min tron, och jorden är min fotapall; vad för ett hus skullen I då kunna bygga åt mig, och vad för en plats skulle tjäna mig till vilostad?”
 • Markus 16:19 “Därefter, sedan Herren Jesus hade talat med dem, blev han upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida.”
 • Hebr. 1:5 “Ty till vilken av änglarna har han någonsin sagt: »Du är min Son, jag har i dag fött dig»? eller: »Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son»?”
 • Matt. 6:1 Fader vår, som är i himmelen!”
 • Psalm 23:1 “HERREN är min herde, mig skall intet fattas”
 • Joh. 10:9 “Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bliva frälst, och han skall få gå ut och in och skall finna bete.”
 • John 14:6 “Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Du kan säkert lätt hitta många flera exempel.

Jag utgår ifrån att den antropomorfi som presenteras i Bibeln är god och tillåten. Vidare att man skall vara försiktig med att hitta på bilder och liknelser utom de som vi får i Skriften. Vidare att man går vilse om man övertolkar eller hårddrar bilder och liknelser.

Låt oss ta ett par bildliga uttalanden om oss själva:

 • Matt. 10:16 “Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ulvar. Varen fördenskull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.”
 • Matt. 7:6 “Given icke åt hundarna vad heligt är, och kasten icke edra pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder.”

Var och en förstår att det går galet om vi tror att Jesus menade mer än det han sade när han sade att vi skulla vara som duvor.

Den som tror att vi har fått uppdraget att klättra upp i ett träd och fläta oss ett bo av kvistar och sedan lägga ägg ….. Tja, han är ute och cycklar.

Sammalunda om vi hittar på en historia om vad eller vilka som är gångjärnen på den dörr som Jesus säger sig vara.

Och om vi börjar bedja “Moder vår, som är i himmelen”; då har vi kommit ordentligt snett i våra tankar.

Den antropomorfiska bilden av Fadern och den Enfödde Sonen är given av Gud och det är både rätt och bra att förstå den inom ramarna för våra egna erfarenheter.

När en mänsklig fader och moder får ett barn tillsammans räknar båda med att barnet är en människa och har egenskaper som ärfts från föräldrarna.

Katter räknar nog inte med något men att barn till katter är katter tycker både vi och katterna är som det skall.

Det människor föder är människor.
Det katter föder är katter.

En rimlig förståelse av den bild som Gud själv har gett oss är att det Gud föder är Gud.

Jämför det med den bild som ges av relationen Gud och människa.

 • 1 Mos. 2:7 “Och HERREN Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.”
 • 1 Mos. 1:27 “Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.”
 • Rom. 9:21 “Har icke krukmakaren den makten över leret, att han av samma lerklump kan göra ett kärl till hedersamt bruk, ett annat till mindre hedersamt?”

Här ser vi helt andra termer än de som användes i relationen Gud Fadern och Sonen.

Alla bilder, även antropomorfiska sådana är begränsade till att förklara just det som sammanhanget handlar om. När man tar bilderna och liknelserna ur sitt sammanhang blir de i bästa fall meningslösa och i värsta fall missvisande.

Det finns idag judaistiska sekter som ser det som sin uppgift att övertyga troende att Jesus Kristus inte ÄR Gud.

Hela deras argumentation grundas på liknelser och antropomorfiska bilder som hårddras och tas ur sina sammanhang.

Om du någon gång läser deras bloggposter, kommentarer och argumentation, lägg då märke till just hur de använder sig av denna taktik.

Det är mitt hopp att denna artikel kan ge dej en ledtråd i hur du kan analysera villolärares argumentation och pröva den mot Guds Ord.

/Kjell

Views: 52

2 thoughts on “Fader eller Moder eller Förälder?”

 1. Tack Kjell, Paulus kämpade också med judaisterna på sin tid och inget är nytt under solen! När jag först stötte på nyjudaismen var det från en som påstod att Paulus texter inte gäller typ, blev väldigt nervös av det och grubblade en del, fick ångest kändes som all trygghet bara försvann. Sen förstod jag att det var villolära. Sedan har de blivit mer och mer avancerade och listiga, man ska följa torah och högtiderna etc…etc… när jag läst sånt där har jag fått ångest börjat fundera på om vi kristna levt helt fel de sista 2000 åren. Men nu tycker jag att jag kommit till insikt att det där är helt fel. Har studerat hebréerbrevet noga bla, även galaterbrevet, ja det finns ju mer texter i NT om det. Har fått frid nu men de där grubblerierna höll på att ställa till det för mig t ex det där med att fira Shabbat på lördagen. Romarbrevet tar ju upp det där också om högtider.

  Ska tänka på de där ledtrådarna du beskrev, intressant! Tess

      (Reply)

 2. Tess, du skrev: “när jag läst sånt där har jag fått ångest börjat fundera på om vi kristna levt helt fel de sista 2000 åren”

  Jag förstår precis hur du menar. Och det är faktiskt en av de andra taktikerna de använder. Nämligen att attackera din frälsningsvisshet.

  De predikar ju att Jesus inte ÄR Gud och att man därför praktiserar avguderi och polyteism om man beder till Jesus.

  Troende som kanske redan skadats i auktoritära sektariska sammanhang och tagit det svåra steget att lämna sin församling är extra sårbara och faller inte sällan för den blandning av hot och smicker de får uppleva i samtal med nyjudaister.

  Tack för ditt vittnesbörd. Jag tror att dela med sig av autentiska erfarenheter är att vara vittnen och leva i ljuset.

  Vi har redan fått ett antal öppenhjärtliga vittnesbörd här på bloggen och jag hoppas det skall bli många flera.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *