Goda tarmar

Detta blir nu den tredje artikeln som behandlar klassifikation av läror. Och som vanligt börjar jag med en kryptisk rubrik.

Förra delen finner du här. Och första delen finner du här

När du läser i Bibeln att Jesus ömkade sig, eller förbarmade sig står det bokstavligen att han var full av goda tarmar, eller goda inälvor, eller en god lever.

Vi brukar säga att man har ett gott hjärta. Vi är inte främmande för bildlikt tal. De förekommer talrikt i alla språk.

När engelsktaliga tycker att “it rains cats and dogs” tycker vi att det spöregnar och holländare att att det regnar “rör-skaft”.

Varje teologi som man bygger på direkta översättningar av bildspråk står på lösan grund.

Personer med fysiskt dåligt hjärta kan ha ett mycket gott hjärta, bildlikt talat. Och den som säger att solen gick upp 05:10 i morse behöver inte ha dålig kunskap i astronomi för det.

Jag tänker, helt kort, ta upp några av dessa läror. Troligen har du hört predikningar om “logos och rhema” och säkerligen har du hört predikningar om “ande, själ och kropp” och kanske har du hört predikningar om “bios och zoe“.

Du har säkert sett ordet “eiseges” i bloggens något skämtsamma överskrift: “småhus och villor – reaktioner på eisegetiska byggnader

Logos & Rhema – λογος & ρημα

Predikningarna brukar (eller brukade) gå ut på att det inte räcker med ett Skrift-ord, men att man måste få ta emot ett “rhema” från Gud innan man har något att bygga på.

Det finns en viss skillnad i betydelserna mellan logos och rhema. Jag skall ge ett exempel av båda:

Logos: Det blåser och mörka moln fyller himen, vi får nog regn.

Inte oförväntat handlar det om logiska slutsatser. Slutsats heter faktiskt “ekloge” som ordagrannt betyder “ur ord”.

Rhema: Jag älskar dej sååå… mycket!

Det är bara ett exempel. Så tänk nu inte att det är begränsat till kärlek. Det handlar om uttalanden utan logiska sakförband.

När vi talar om “Logos” i bestämd form, talar vi om Guds Ord och Jesus Kristus. Ordet som blev kött och tog sin boning ibland oss.

Du vet, början på Johannesevangeliet: “I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till.

Läran är ju inte helt tagen ur luften för om vi läser Skriften som bara “ord” kan vi gå ordentligt vilse. Men tack vare att vi fått ta emot Den Helige Ande har vi fått möjligheten att läsa “rhema” i Guds Ord.

Joh. 14:26 “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.

Felet uppstår när vi förhäver oss själva som tack för det ljus som Anden ger oss över Skriften.

Ande & Själ & Kropp – πνευμα & ψυχη & σωμα

Nu kommer vi in på saker som förorsakat mycken villfarelse.

Du har säkert hört det falska uttalandet: Du är en ande som har en själ och bor i en kropp.

Detta är en första klassens lögn!

För det första används ordet “psyche” [ψυχη] ofta i betydelsen av liv.

Matt. 6: 25 “Därför säger jag eder: Gören eder icke bekymmer för edert liv, vad I skolen äta eller dricka, ej heller för eder kropp, vad I skolen kläda eder med. Är icke livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?

I texten står det “psyche” två gånger. Detta är bara ett av flera exempel.

För det andra används uttrycken “andliga” och “själsliga” inte helt specifikt. De överlappar varandra ordentligt.

Det kan ifrågasättas om uppdelningen över huvud taget är av godo. Dess missbruk är det i varje fall inte.

Människan är en odelbar enhet av ande, kropp och själ.

Hinduerna tycker att kroppen bara är ett utbytbart skal. Det är en förutsättning för läran om reinkarnation, som ju betyder ungefär återförkroppsligande.

Guds Ord är helt tydligt att vi får en uppståndelsekrop och att denna har en relation till vår jordiska kropp liksom ett frö har till den växt som spirar ur det.

Och om du vill bygga en lära som gör vattentäta skott mellan ande och själ, blir du nog schizofren på köpet.

Till råga på allt elände ligger just predikningen av denna ihopfantiserade mänskliga motsvatiget till “trefaldigheten” som grund för den djävulska JDS-läran som lancerades av William Essek Kenyon och adopterades av Kenneth Hagin. Och som tagits över av framgångsteologins förgrundsfigurer. Jag avstår att räkna dem alla. Ja, faktiskt, jag kan icke räkna dem alla!

Den läran predikades på Livets Ords bibelskola.

Vill du läsa utförligare om detta kan du läsa Sven Reichmanns bok gratis som pdf Allt är inte Gud som glimmar eller köpa en nyutgåva för 10 kronor (ja du läser rätt) hos Lennart Jareteg Bibelfokus

Jag stannar här med en stark varning angående denna lära.

Bios & Zoe – βιωσ & ζωη

Så till sist, i denna runda, predikningen om “bios” som skulle betyda kroppsligt och biologiskt liv, medan “zoe” betyder andligt liv.

Nu är det faktiskt så att just “zoe” används väldigt ofta när det handlar om “evigt liv” men inte bara då. Det används även för att beteckna livet här på jorden.

Ordet “bios” används att beteckna “levnadsvandel” men även “livsuppehälle” eller “livsomständigheter”.

Om någon vill ha skriftreferenser kan jag ge dem, men avstår här så att det inte blir för långt.

Även här måste vi konstatera att generaliseringar och övertolkning praktiseras när man drar för höga växlar på ordval.

Till avslutning

Inte sällan hör man hur “ofantligt rika” grundtextens ord är. Och visst finns det stor rikedom i kunskapen om ords betydelser och ursprung.

Men mycket ofta handlar det om enthusiasmen att kunna praktisera eiseges under täckmanteln av skenbar exeges.

Frestelsen att “läsa in” betydelser i Guds Ord är stor.

Det finns all anledning att vara på sin vakt och pröva vad som är “exeges”, vad som har lästs ut ur Guds Ord, och bara behålla det goda.

/Kjell

Views: 23

6 thoughts on “Goda tarmar”

 1. Detta är vad jag vill kalla en verklig tankeställare. Därför det finns onekligen idag ett teologiskt snobberi förklätt som “seriös” teologisk forskning.

      (Reply)

 2. “Det finns all anledning att vara på sin vakt och pröva vad som är ”exeges””

  – Ja så sant, så sant. Vi kan bara allt för tydligt se frukten av de bedrägliga, hemmasnickrade exegeternas framfart här i bloggvärlden. I brist på Gudsfruktan och verklig Andlig kraft hänger de sig åt tolkningar av bibelord på de mest bisarra sätt. Passar inte texten deras gurus/villolärares teser hävar man antingen felöversättning eller feltolkning.

  I stället för “goda tarmar” tycks det i vår avfälliga tid mest bli tarmvred. Men det tråkiga är att detta är en farlig sjukdom.

  Aldrig tidigare har bristen på verkliga Gudsmän och Gudskvinnor varit så stor som nu, och aldrig har behoven varit så stora. Och villfarelsens makt verkar utbredd överallt. Bibliska eskatologiska händelser som aldrig tidigare: Frågan återkommer, hur länge dröjer det innan Jesus kommer, eller måste det bli betydligt värre och svårare..

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 3. Vill vi som kristna gå på den urgamla ” vägen” – i tro och lydnad för vår Mästare Jesus. Endast en väg: Vägen är genom Korset öppnad till Gud själv. Syndaren kan träda in i det Heliga ty den stora försoningsdagen är ett faktum. Kristus är både präst och offer. Nu slipper vi se på ” andra”
  och bli missmodiga eller högmodiga…

  Nu får vi Se på Honom, som blev vår rättfärdighet.

      (Reply)

 4. Hej,

  Jag undrar om det egentligen inte var Watchman Nee som kom med det uttrycket “du är en ande som har en själ men bor i en kropp” ??

  Eller har jag fått allt om bakfoten nu?

      (Reply)

 5. Till Sefast:

  Hoppas att det jag skrev om grundtextens ord inte kan leda till tolkningen att jag är emot ett korrekt studium av grundtexten.

  Det finns ju mycket man kan lära sig av det.

  Så kommer både frestelse och prövning från samma ord, likaledes tröst och förmaning från ett och samma ord.

  Vidare kan vi kalibrera betydelsen av våra nutida ord mot ursprungsbetydelser.

  Ordet “tro” har blivit urvattnat och omdefinierat. Men ursprungsbetydelsen anger förtröstan och trohet.

  Till Karmel2010:

  Just anfallen på Jesu person verkar tillta i de alternativa läror som växer upp som svampar ur jorden.

  Det är nog lärosvampar ur underjorden!

  Läste du min bloggpost om Grönt, Fyrkantigt eller Varmt som handlar om detta?

  Till Josef:

  Jag vet inte vem som räknas som upphovsman till denna “slogan”.

  Men att Kenyons läror är en rot till dess uppkomst törs jag nog påstå.

  /Kjell

      (Reply)

 6. Hej Josef!

  Ang. “Watchman Nee”.
  Watchman Nee, talade om,

  1.) den invärtes människan
  2.) den utvärtes människan
  3.) den allra yttersta människan.

  Watchman Nee var så långt från villolärare man kan komma.
  Du kanske tänker på syd-koreanen David Yongi Choo?
  Han är en faders-figur inom “Tros-rörelsen”.

  mvh L.S

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *