Arabisk revolution -Israel får betala priset?

Ett tack till broder Holger Nilsson som bidragit med denna gästblogg.

Vad är det som händer i arabvärlden? Hela världen följer med spänning skeendet. Hur kommer omvälvningarna att sluta?

År 2011 kommer att skrivas in i historieböckerna som det år när förtryckta människor i arabländer reser sig upp. Sedan årsskiftet har många länder i Nordafrika och Mellanöstern upplevt uppror och oroligheter.

Det är långt ifrån säkert att den nya bild som håller på att växa fram kommer att gagna fredens sak. I bakgrunden finns krafter som lurar för att utnyttja tillfället för sina syften. Detta kan leda till att länder kommer att gå från askan in i elden.

Ett av de första länderna som fick smaka på den revolutionsvåg, som nu sveper fram i det aktuella området, var Egypten. I detta land skall val hållas senare i år och därigenom visa kursen för landets framtid. Blir det Muslimska Brödraskapet som kommer att få majoriteten av rösterna? Det kan mycket väl bli så.

Muslimska Brödraskapet bildades i Egypten 1928. Deras syfte är att genomföra Sharia i hela världen och att upprätta en global islamsk stat (kalifatet). Brödraskapets trossats är: ”Allah är vårt mål, profeten vår ledare, Koranen vår lag. Jihad är vårt medel. Att dö för Allah är vårt högsta hopp.”

Bäva månde världen!

Muslimska Brödraskapet och al-Qaida har samma mål, det är bara strategin för genomförandet av målet som skiljer. Det finns starka islamistiska krafter som kan få ett större inflytande när den pågående revolutionsvågen nått sin ända. Redan nu kan tecken tydas över vart det kan bära hän.

Direkt efter att president Mubarak störtats i Egypten, öppnade Egypten Suezkanalen för iranska krigsfartyg att ta sig in i Medelhavet. Detta bådar inte gott för Israel. Irans hat och fiendskap mot Israel är väl känt och hotet om utplåning har framförts flera gånger från Iran.

Ett Egypten i förändring kan bryta den fredsöverenskommelse som landet har med Israel. PressTV rapporter att den 27 april demonstrerade tusentals egyptier framför den israeliska ambassaden och krävde ett slut på banden med Israel.

Den bilden kan man också säga återspeglas i en undersökning av en enkät utförda av Pew Research Center. Den publicerades i april och visade att mer än hälften, 54 % av egyptierna ville att fredsavtalet med Israel skulle ogiltigförklaras.

Ett annat nyckelland, när det gäller framtiden i Mellanöstern, är Syrien. Också detta land har gränser till Israel och har inte haft några strider med detta land sedan 1973.

Störtas regimen i Syrien kommer det att få konsekvenser för hela regionen, kanske allra mest för Israel. Den stabilitet som rått med Israels grannland kan gå en osäker framtid till mötes.

Skulle bilden och hotet växa frän Egypten i söder och Syrien i norr, är Israel som i en kniptång. Samma bild är då för handen som vid tidpunkten för kriget 1967 med dessa och andra länder. Ett nytt krig kan utlösas, ett krig som med allt mer raffinerade vapen än det var vid det senaste krigsutbrottet.

USA har försett Egypten med vapen och rustat upp detta land under åren sedan dess. Att dessa vapen skulle användas mot Israel, det hade inte USA tänkt och än mindre önskat. Hur som helst så kommer utvecklingen att visa vart det bär hän. Ett land som nu mer än andra följer utvecklingen och håller andan, är Israel.

Det kan bli Israel som i slutändan av den arabiska revolutionen kan få betala priset genom fientlighet och krig från en arabvärld som nu genomgår stora förändringar. Detta kommer i så fall inte som en överraskning för den studerat profetiorna i Bibeln. Där kan man se hur Israel kommer att genomgå svåra tider i avslutningen av denna tidsålder. Vi är där nu.

/Holger Nilsson

Tidningen Flammorna

Se också Halshuggna kristna småflickor

Views: 24

4 thoughts on “Arabisk revolution -Israel får betala priset?”

 1. Några reflektioner. Den arabiska retoriken har alltid varit svulstig och dramatisk, är det någon som inbillar sig att “brödraskapet” har kapacitet att svepa framgångsrikt över världen med sitt budskap? Allt fler tecken tyder på att dessa idéer inte ens är gångbara i de muslimska länderna, dessa länder har en ung befolkning som inte alls tilltalas av teokrati. Vi får hoppas att utvecklingen går mot demokrati i regionen, all forskning visar nämligen att det är den viktigaste faktorn för fred.

      (Reply)

 2. Rolf,

  Jag har meddelat Holger att du skrev en kommentar. Han kommer troligen att svara. Men han tittar nog inte in här lika ofta som jag.

  Tills vidare vill jag berätta hur jag ser på saken, för vad det månde vara värt. Jag bor ju i ett land där man skränar ut hur stor Allah är från minareterna, flera gånger om dygnet.

  Den som inte har besökt arabiska länder eller träffat Muslimer personligen och lärt känna dem som människor har förmodligen en ganska stereotyp bild av både Muslimer och Islam.

  Det som visas i nyhetsmedia handlar ofta om vildsinta människor som låter hat svämma över i våldsamma demonstrationer samtidigt som de ger andra folk och länder skulden för allt elände.

  Visst spelar Islam en viktig roll i detta. Men samma situationer finner man även i diktaturer och korrupta “demokratier” där Islam inte spelar någon roll.

  Detta var inledningen, nu till det jag tycker mej se.

  En viktig orsak för den rika västvärlden att distansiera sig från arabvärlden är just diktatur (även om den ibland kallas demokrati), människorättsfrågor och kvinnosyn.

  När nu världen rustar upp för att förena sig i hat mot Israel måste dessa saker åtminstone fixas kosmetiskt innan det kan bli tal om en allians.

  Jag tror att vi kommer att få se ett helt annat klientel i media. Vältaliga, utbildade, välklädda representanter som inte sällan är kvinnor.

  Hanan Daoud Khalil Ashrawi (حنان داوود خليل عشراوي ‎, född 1946) var väl en “övning”.

  Nyhetsmedia kommer att hjälpa till att övertyga västvärlden att det nu är tillräckligt bra i arabvärlden för att köra samarbete.

  Europeiska Unionen kommer då att kunna samarbeta med det nyuppståndna Ottomanska Riket.

  De sista profetiorna kan då gå i uppfyllelse.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Det var intressanta tankar Kjell , vad jag ofta förundrar mej över är det starka tilltro till islams inneboende kraft?? Varför skulle människor falla för denna lära/ideologi ? I kristenheten kämpar vi med “liberalteologi” avfall , världslighet i församlingarna, avfällighet, osv. osv men den islamistiska religionen tror man at den “går på räls”. Frågar man en iman om läget så tror jag att han lägger pannan i djupa veck och tar upp samma problem som kristenhetens representater gör. Det är för övrigt intressant att se hur fokus kan förändras, efter kriget -45 och många år framåt var det kommunismen som var det stora hotet, nu tror ingen längre det utan nu är det muslimerna som tagit över den rollen, möjligen i kombination med EU.

      (Reply)

 4. “Det är för övrigt intressant att se hur fokus kan förändras, efter kriget -45 och många år framåt var det kommunismen som var det stora hotet, nu tror ingen längre det utan nu är det muslimerna som tagit över den rollen, möjligen i kombination med EU.”

  Det är farligt att svänga efter opnionen när det gäller dessa frågor. Man ska hålla sig till Bibelns profetior så går det bättre. Vilddjurets rike har varit utpekat sedan profeten Daniels tid såsom Romarriket. Dess största utbredning sammanfaller mer och mer med det som ibland kallas Eurabien och som på politikernivå kallas Medelhavsunionen. Araberna i Nordafrika och Mellanöstern är genom denna union tilltänkta att få “de fyra friheterna” på samma sätt som Sverige fick detta tvivelaktiga nöje 1994. (Friheter med modifikation s a s. Åker utan pass till icke-EU landet Norge men tvingas visa pass vid inresa i EU-landet England.)

  Lägger man till Eurabien det som benämns Partnerskap i öst med liknande intentioner tecknas ett grotsekt rike med kärnområde inom det forna romarrikets gränser. Detta rike är enligt Daniel kap 2 och kapitel 7 det sista världsriket innan Guds rike tar över jorden – den Messianska tidsåldern. Brytpunkten mellan dessa riken är den dag som kallas Herrens dag eller Harmagedon.

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *