Får en koltrast se ut hur som helst?

Detta blir andra delen av en serie som ämnar att försöka bringa reda i “lärornas träsk”. Den första delen heter Grönt, Fyrkantigt eller Varmt? och denna del har också ett “konstigt” namn.

Det finns en rolig historia om en pojke som ser ut genom fönstret medan hans far läser tidningen.

 • Pojken ser en koltrast och frågar: Pappa vad är det för en fågel?
 • Pappan tittar flyktigt ut genom fönstret och svarar: Det är en koltrast!
 • Litet senare ser pojken en gråsparv och frågar: Pappa vad är det för en fågel?
 • Pappan bryr sig inte om att titta och svarar igen: Det är en koltrast!
 • Efter en stund ser pojken en sädesärla och frågar: Pappa vad är det för en fågel?
 • Ånyo svarar pappan, ointresserat: Det är en koltrast!
 • Vid det laget säger pojken: Får en koltrast se ut hur som helst?

Och nu frågar jag: Får en kristen tro vad som helst?

Vid soluppgången, mitt i dimman och vid solnedgången kan det vara stora skillnader i vad man anser vara av vikt.

I första delen konstaderade jag att de som kallar sig kristna huvudsaklingen återfinns i grupp 1. Men att det faktiskt finns gudsförnekare (grupp 3) och yogautövare (grupp 2) som kallar sig kristna också.

Uppdelningen såg ut såhär:

 • 1. Det övernaturliga finns
   

  • 1A. Jag vill användas av det övernaturliga
  • 1B. Jag vill använda det övernaturliga
 • 2. Skillnaden mellan naturligt och övernaturligt är bara inbillning
   
 • 3. Det finns inget övernaturligt

Den bit jag vill titta närmare på nu är:

 • 1. Det övernaturliga finns
   

  • 1A. Jag vill användas av det övernaturliga
  • 1B. Jag vill använda det övernaturliga

Not om övernaturligt:

Det är i viss mån en lögn att tala om övernaturligt. Det ponerar en gräns som inte har med skapelsens fakta att göra. Det finns bara en faktisk gräns, nämligen mellan Skaparen och det skapade. Ockulta som vill ledas av ”det övernaturliga” låter sig ledas av skapade makter. Fast de gör detta naturligtvis för att de tror att det finns vinst att få från samma makters läger.

Ja, att vi som kallar oss kristna hör hemma i grupp 1A behöver vi inte tvivla på. Det finns många texter som vittnar om det.

I Rom. 1:1 skriver Paulus: “Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium,

Ordet som översatts med tjänare är “δουλος” [dolos] som egentligen betyder slav. Men låt oss inte hänga upp oss på det, för Jesus själv säger: “Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta.” (Joh. 15:15)

Rom. 9:21 “Har icke krukmakaren den makten över leret, att han av samma lerklump kan göra ett kärl till hedersamt bruk, ett annat till mindre hedersamt?

Fil. 4:6 “Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

Matt. 28:18 “Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Låt oss stanna där (som predikanter brukar säga). Dessa citat räcker för tillfället för att belysa vilken position vi har i relationen med Herren.

Kärlekens Gud som i sin Allmakt genom Sanningen vill göra oss fria. Men vilka konsekvenser får det att Herren Jesus Kristus rättmätigt har all makt?

Jo, det för med sig att den makt vi kan utöva endera har delegerats av honom åt oss eller att vi försöker stjäla (eller missbruka) makt.

Spänn fast säkerhetsbältet nu för jag ämnar göra ett påstående som kanske inte verkar rimligt.

Stulen makt är ockultism! (och missbrukad makt också)

Låt mej först fixa tabell 1 ovan:

 • 1. Skaparen, Universums Herre finns
   

  • 1A. Jag vill användas Gud
  • 1B. Jag vill använda Gud till egen vinst

Ja, då ser det kanske litet annorlunda ut än när jag kamouflerade Gud med eufemismen “det övernaturliga“.

Det finns en stor skillnad mellan att “låta alla våra önskningar bli kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse” och att försöka hitta ett “löfte” som vi gillar och “stå på det” medan vi påpekar för Gud att Han nu “måste” infria sitt löfte.

Vet du vad som saknas? Jo tacksamheten!

Låt oss titta närmare på några av Jesu ord Joh. 8:43-45 “Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke ‘stån ut med’ att höra på mitt ord. I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning.

Joh. 10:7-11 7 “Åter sade Jesus till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Jag är dörren in till fåren. Alla de som hava kommit före mig äro tjuvar och rövare, men fåren hava icke lyssnat till dem. Jag är dörren; den som går in genom mig, han skall bliva frälst, och han skall få gå ut och in och skall finna bete. Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog. Jag är den gode herden. En god herde giver sitt liv för fåren.

Ja, hur kan man vara en tjuv, lögnare och mördare från begynnelsen?

Vad fanns det att stjäla innan Himmel och Jord skapades? Jag tror att det handlar om makt. Och nu skall vi se hur det ockultas fader går till väga.

Lukas 4:1-12 “1 Sedan vände Jesus tillbaka från Jordan, full av helig ande, och fördes genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt han intet; men när de hade gått till ända, blev han hungrig. Då sade djävulen till honom: »Är du Guds Son, så bjud denna sten att bliva bröd.» Jesus svarade honom: »Det är skrivet: ‘Människan skall leva icke allenast av bröd.’» Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom i ett ögonblick alla riken i världen och sade till honom: »Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den. Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och hållen höra dig till.» Jesus svarade och sade till honom: »Det är skrivet: ‘Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’» Och han förde honom till Jerusalem och ställde honom uppe på helgedomens mur och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned härifrån; det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina änglar befallning om dig, att de skola väl bevara dig’; så ock: ‘De skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.’» Då svarade Jesus och sade till honom: »Det är sagt: ‘Du skall icke fresta Herren, din Gud.’»

Ja, vad skall man säga?

Har du någon gång hört en predikan där man påstod att vi kan stå på “Guds löften” och kräva vår rätt?

Själafienden visste i sin sista frestelse till och med att citera två skriftställen!

Finns det verkligen inga texter som varanar oss för prosperity-lögnen?

Jag stannar här, för denna gång, det är din tur att studera och opponera dej, eller verifiera.

/Kjell

Överkurs:

Läs 2 Kor. 11 och 2 Petrus 2 och Judas brev.

Kommentera sedan gärna, vare sig det handlar om opposition eller verifikation!

Visits: 42

7 thoughts on “Får en koltrast se ut hur som helst?”

 1. Framgångsteologin är en så ofantligt stor lögn. Men det är lite med den som när ingen vågade säga att Kejsaren är naken. Men om likväl någon säger, som du gör underförstått här Kjell, att framgångsteologin är en lögn så ser alla det som man egentligen såg tidigare också men inte riktigt vågade säga för man trodde att man var ensam om att tänka så.

      (Reply)

 2. Jakob,

  I bloggposten innan denna “Troshjältar” skrev jag litet grand om hur DET STORA AVFALLET kom igång.

  Skall försöka skriva mer om det som ledde fram till den så kallade “trosrörelsen” i nästa avdelning av denna serie.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell!

  Jag har också varit inne på trosrörelsevägen, men jag såg redan tidigt detta med att ta ett bibellöfte och i princip kräva av Gud att få det, han har ju gett ett löfte, hm.

  Problemet då, kanske även nu, var att man gjorde bibeln till Gud. Jag läste en bok där författaren skrev, om inte ordet kan fylla mina behov, så är det inget att ha, fruktansvärt anser jag.

  Nu är det många år sen jag var involverad i trosrörelsen och Gud har klätt av mig detta falska!

  Bb

      (Reply)

 4. Hej Kjell, när jag läser din artikel kan jag inte annat än att säga “Amen”.
  När jag var nyfrälst i mitten på -90talet hörde jag en hel del undervisning på detta tema, “dina rättigheter”.
  Efter ett tag var det något som började gnaga i mig.
  Om nu jag kan” ställa” mig på en bibeltext och kräva av Gud att Han ska ge mig vad jag vill ha utifrån texten, blev till slut min undran: vem är det som är Gud i denna situation egentligen?
  Om jag skulle kunna bestämma vad Gud ska göra i mitt liv har jag därmed makt över Gud. Det blir för mig en asbsurd situation.
  Min slutsats blev att den sortens relation till Herren blir till ockultism och missbruk av Guds makt.
  Och leder till det svar som Jesus ger i Matt.7:22-23.
  Vi kan alltså göra under och tecken utan att känna Jesus, men då blir resultatet missbruk av Guds makt, dvs ockultism eller trolldom. Orsaken är att vi inte känner Herren.
  Jag tror personligen att han tillåter detta att ske för att testa våra motiv. För att skilja” fåren från getterna”.
  Gör vi det gör för att vi älskar Herren eller för att vi älskar makten och förmånerna??

  Christer

      (Reply)

 5. Tack Christer för ditt vittnesbörd.

  Jag kan berätta för dej att hittills idag har 106 personer läst just denna bloggpost.

  Ditt vittnesbörd kan betyda mycket för någon annan som kanske inte skriver en kommentar, men läser andras kommentarer.

  I en kommande bloggpost på samma tema skall jag berätta mer om vilka förbannelser av detta vi ser här i Kenya, där jag bor.

  Det är helt enkelt otroligt, men sant.

  Herren välsigne dej och bevare dej.

  Jag förstår att du är tacksam att Han tog hand om dej och bevarade dej från att fastna i villornas nät.

  Tacksamhet till Herren är det bästa skydd vi kan ha.

  Det brukar ofta kallas: Fröjd i Herren är vår starkhet!

  /Kjell

      (Reply)

 6. Jag lyssnade på ett kasettband för många år sedan, det var bror spetz som talade han sa: “våra kritiker säjer att vi gör Gud till vår springpojk, ja det är precis vad han är”

      (Reply)

 7. Rolf,

  Tänk så svårt det är att säga “jag vet inte!”.

  Och så oerhört svår det är att säga: “Förlåt mej, jag hade fel!”

  Jag tror att ärliga vittnesbörd, som det du skrev, kan vara till hjälp för många.

  Tänk om alla som nästan lurats in i “Prosperity” eller “Judaism” skulle våga berätta hur de nästan snubblade och hur de bevarades.

  Om någon vill dela med sig, helt anonymt, kan detta via följande länk:

  Klicka på Det jag vill berätta

  Om någon gör det kan jag inte svara utom om den personen uppger mail-address.

  Meddelandet går inte för mej, eller andra, att spåra till avsändaren.

  Varför anonymt?

  Jo, för jag vet att det finns mycket fruktan hos dem som lämnar sekter.

  Herren ser dem och Han bryr sig verkligen om dem.

  Det räcker för mej.

  Rolf, tack för din kommentar.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *