Hur man ljuger!

Nu kanske du tänker att detta är något vi alla är naturbegåvade med sedan födelsen. Det klarar vi utan instruktioner.

Och så är det också. En del kallar det arvssynd. Andra talar om köttet. Ytterligare andra om Guds straff till tredje och fjärde led.

Hur som helst finns det i alla fall ett svårförklarat fenomen. Hur kan man ljuga för sig själv?

Vem är då den som ljuger, och vem är den som lyssnar?

Ja, om man kan ljuga för sig själv då blir det personlighetsklyvning.

Samma problem uppstår när man dömer sig själv. Vem dömer, och vem blir dömd?

Och vad skall man då säga om hyckleri?

Ja, vi har nog alla grundförutsättningar för att bli en Dr. Jekyll och Mr. Hyde.

Namnen på denna kluvna persons två ytterligheter är väl valda.

Jekyll kommer från ett ord som betyder “generous and bountiful Lord”.

Hyde är inget annat är en ljudhämande “hide”.

Och här hittar vi de ingredienser som leder tillbaka till syndafallet.

Adam och Eva ville bli som Gud i egen kraft. Rika och generösa, fyllda av egen godhet (självrättfärdiget) och själva bestämma över sina egna liv. De drömde, så att säga, om att bli Dr. Jekyll.

Inte trodde de att de skulle drabbas av en inneboende Mr. Hyde! Men det första de gjorde när de hörde Gud komma, var just att gömma sig.

Och där smittades vi av syndafallets konsekvenser. Där lades grunden för hyckleri, lögn och dömande. Det finns med i all barnslighet när vi är små.

Men det lever kvar i det Paulus kallar “köttet” hela vårt jordeliv.

Det gäller att vara på sin vakt!

Rom. 2:1 Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv.

Jakob 1:5 Men om någon av eder brister i vishet, så må han utbedja sig sådan från Gud, som giver åt alla villigt och utan hårda ord, och den skall bliva honom given. 6 Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit. 7 En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren — 8 en människa med delad håg, en som går ostadigt fram på alla sina vägar.

Matt. 15:7 Ni hycklare, rätt profeterade Jesaja om er: 8 Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9 Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människors bud.”

Lukas 6:37 Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna.

Jakob 4:11 Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. 12 Det finns bara en lagstiftare och domare, han som har makt att frälsa och förgöra. Men vem är du, som dömer din nästa?

Adam och Eva ville ha kunskap till att kunna döma själva.

Nog kan vi känna igen denna önskan.

Men ack så farlig den är.

Varken Dr. Jekyll eller Mr. Hyde kan bli frälsta.

Men Herren bjuder oss att ta emot frälsning och ledning och fostran till att bli helgjutna personer.

/Kjell

PS. Inte alla religioner fördömer lögnen!

Visste du att Islam rekommenderar att man ljuger?

Views: 35

25 thoughts on “Hur man ljuger!”

 1. Kjell,

  Jag brukar be bönen “Fader vår” som inledning på min bönestund varje morgon.

  Har du sett ordningsföljden?

  “Förlåt oss våra skulder, såsom och vi förlåter dem som är oss skyldiga”

  Alltså att avstå från dömande.

  Och direkt darefter!

  “Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo.”

  Jag tror att det finns en sorts orsak och verkan i detta.

  Vad tror du?

      (Reply)

 2. Klas-Hugo,

  Jag tror nog att du har rätt. Gud överlåter inget åt slumpen.

  Den bön som Jesus lärde oos är säkerligen välgenomtänkt och välbalancerad.

  Och det första omnämnda stora brottet efter syndafallet förorsakades väl av att Kain inte förlät. Genom detta öppnade han sig för ondska.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Hej Kjell!

  Ingår det inte i vår kallelse att döma?
  Jag bifogar en intressant artikel om det.

  http://rilnews.org/article/du-skall-doma

  Hur skulle väktare i Guds Rike kunna fungera
  om de inte hade rätten att döma?
  Hur skulle en fotbolls-match se ut, om det inte fanns en domare på planen?

  Trevlig Helg!

  mvh L.S

      (Reply)

 4. Lennart,

  Svenska språket är litet fattigt när det gäller ordet “döma”.

  Men vi har ordet “bedöma”. Och det ordet anger att man mäter data mot en norm.

  I Engelskan har vi “judge”, “evaluate”, och “appraise”. Och alla dessa översätts ofta med ordet “döma”.

  I Holländskan (som jag talar lika gärna som Svenska) har vi orden “oordeel”, “veroordelen” och “beoordelen”.

  Där ser vi att de Germanska språken formar dessa ord ur en och samma rot.

  Vad gäller artikeln som du länkade till, tycker nog jag att författaren har mixtrat ihop dessa tre litet grand.

  Visst skall vi “evaluate”, “beoordelen”, “bedöma” allt som har med villor och synd och lära att göra.

  Däremot har vi ofta (alltid) för litet fakta eller data för att kunna fälla dom över människor.

  Samma gäller i viss mån när vi utvärderar och bedömer i lärofrågor. Men i detta fall har vi faktiskt Herrens uppmaning att “pröva allt, mot Guds Ord”, och bara behålla det som duger.

  Titta igen i Romarbrevet. Du vet väl att kapitelindelning och dylikt inte finns med i grundtexten.

  Jag anser att det vore mera innehållsenligt att låta kapitel 2 börja med vers 11 i det som nu heter kapitel 2.

  Läs nu för dej själv kapitel 1 vers 18 till och med kapitel 2 vers 10.

  Vad ser du då?

  Men sedan finns det en mycket intressant sak i Matteus 7.

  Först säger Jesus att vi inte skall döma. Sedan delar han in människorna i tre kategorier. Hundar, svin och vanligt folk……

  Det du, är en nöt att knäcka. 🙂

  Och har du funderat på hur kvinnan vid Sykars brunn reagerade?

  Läs igenom Johannes 4.

  Kvinnan sade jublande: “28 Men kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: 29 »Kommen och sen en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Månne icke han är Messias?»”

  Hur många av stadens innevånare hade inte dagligen anklagat henne för att vara otrogen, synderska, promiskuös, för att bara använda acceptabla ord…..

  Varför jublade hon inte då?

  Se skillnaderna i hur man utövar bedömning och dom.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Att “man inom islam ljuger” tyder på kulturell analfabetism.
  Man skulle kunna säga att “norr om Danmark finns bara tomtar och troll”, som fransmännen gör om Sverige lika gärna.

  Det man missar då man säger att “araber ljuger” t.ex. är att de hellre gör avkall på sin korrekthet än lämnar någon utan ett svar. Exempel: Turist på besök i arabiskt land frågar om vägen. Den infödde som tillfrågas har ingen aning om vilken plats turisten menar, men han är i alla fall tillräckligt väl uppfostrad för att förstå detta: “en människa i nöd lämnas inte utan hjälp”. Denna hjälp sker “efter bästa förmåga” varpå araben ger en vägbeskrivning i hopp om att turisten hittar rätt själv ändå eller får hjälp av någon annan. Den fina gesten är i alla fall levererad: ett svar till hjälp har givits.

  I vår västerländska kultur ser vi allt i “rätt eller fel” och “svart eller vitt”. Absolut hit eller dit. Så är det inte i de Abrahamitiska kulturerna. Där handlar det om heder eller vanheder, vilket ger ett helt annat perspektiv på livet. Och därav tolkar vi t.ex. Jesu liknelse om den ohederlige förvaltaren. Vi ser inte hur Jesus hyllar hans smarta lösning på ett för honom fruktansvärt dilemma. Förvaltaren skaffar sig ett antal “medskyldiga” till förskingringen genom att avskriva skulderna för några av kunderna. Lösningen anser vi här är klandervärd, men där… helt fantastisk!

  Så lögn – vad är det? Att bära falskt vittnesbörd om sin nästa… Att försköna sanningen? “Vita lögner”? Nej, ingen av oss kommer undan, för ingen av oss kan se hela sanningen. Bara tala utifrån det perspektiv som vi är medvetna om. Därför behöver vi ständigt genomlysas av Jesus.

      (Reply)

 6. Katarina,

  Det var ju en intressant kommentar. Fast jag hoppas att du inte trodde jag generaliserade något angående Araber. Jag känner inga Araber personligen.

  Förstår jag dig rätt att du anser att det finns något man skulle kunna kalla “subjektiv lögn”?

  Och om detta är fallet undrar jag hur man kan undvika att, som följd av detta, även tala om “subjektiv sanning”.

  Jesu uppmaning “sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo” i Matt. 5:37 verkar inte ge så värt mycket utrymme för subjektiv lögn.

  By the way… Jag har samarbetat med Japaner i mer än 20 år. I deras kultur är orden “ja” och “nej” allt annat än väldefinierade. Då lär man sig uppskatta Jesu uppmaning till uppriktighet.

  Och innan du tror att jag generaliserar mot Japaner vill jag säga att jag har flera mycket goda vänner i Japan.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Hej Kjell

  Första gången jag kommenterar här, hittade en artikel som är uppenbarligen rasistisk på en Israelvänlig sida, ej den som har sidan skrivit den, han har bara publicerat den. Vet inte om detta är off-topic men den som har skrivit den talar iallafall inte sanning i mina ögon när man kommer till den del av artikeln som jämför folkgruppers olika intelligens.

  MVH

      (Reply)

 8. Tess, jag tog bort länken, för som du påpekar är sidan ordentligt rasistisk. (Vill inte att Googles sökmaskiner kopplar min blogg med den sidan.)

  Varifrån du får det att sidan skulle vara “israelvänlig” vet jag inte. Hittade inget i den riktningen.

  Däremot en massa om rashygien, protektionism och egoism.

  Man bör inte låta lura sig av att det även finns påståenden som stämmer med fakta.

  Detta trick används alltid när man ljuger.

  Du vet det där med råttgift som är 99.97% bra mat.

  Men det är giftet som dödar.

  /Kjell

      (Reply)

 9. Tack för svar! Nej den sidan är inte Israelvänlig men jag var inne på en pro-israelisk sida och det var där jag hittade artikeln. Den som hade den pro-israeliska sidan hade tagit artikeln till sin sida och översatt den till engelska. Jag hade en argumentation med denna som hade den Israelvänliga sidan förra veckan om att detta var rasistiskt.
  Den som har dennna Israelvänliga sida är inte kristen men Israelvän. Synd att han sätter in sådana rasistiska artiklar, det missgynnar bara Israels sak. Och det tycker jag är synd! Har tagit bort den sidan från mina favoriter och tänker i framtiden hålla mig till kristna Israelvänliga sidor.

      (Reply)

 10. Kjell,

  »Kommen och sen en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Månne icke han är Messias?»”

  “Hur många av stadens innevånare hade inte dagligen anklagat henne för att vara otrogen, synderska, promiskuös, för att bara använda acceptabla ord…..

  “Varför jublade hon inte då”?

  Se skillnaderna i hur man utövar bedömning och dom”

  Kjell, visst var det en stor skillnad! Det var endast sanningen som kunde göra henne fri! Jesus var full av nåd och sanning och det kände hon, därför kunde hon ta emot detta från Honom! Står det inte i Ordet att vi skall döma rätta domar? Det var kanske detta som Jesus gjorde?

  Fördömelse hade hon nog fått mera än nog av. För den “binder” ju människan, kvar i synden.

  Tänker här på den berömda “syndakatalogen” som Pingst rörelsen tillämpade i tid och otid! Hur många har inte lidit oerhört för alla dessa domar som uttalades när man inte alltid betedde sig som ett fixt och färdigt helgon ? Har sett detta inifrån och det ryser inom mig, när man betänker hur kärlekslöst vi kristna kan behandla varandra. Men vi har nog alla sagt ngt som skapat fördömelse hos andra! Om man tänker efter..:-(
  Mvh /Antonia

      (Reply)

 11. Antonia,

  Det intressanta är ju att Sanningen skall göra oss fria.

  Nu uppfattar jag detta i första hand som Sanningen med stort S, alltså Jesus.

  Men givetvis även det du skriver “full av nåd och sanning”.

  Slutledningen blir att “fördömelse” är lögn eftersom den binder istället för att göra fri.

  Detta innebär att man kan har 100% rätt med fakta och ändå producera en lögn om dessa fakta presenteras i fel anda.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Tess,

  Tyvärr finns det nog villor, och vilsna, i båda lägren.

  Dessutom förekommer rasism överallt, i alla länder och bland alla folk.

  Det tråkiga är väl att fascistiska grupper försöker vinna anhang från kristna genom att ge ett sken av “israelvänlighet”.

  Det gäller att vara på sin vakt, som Jesus sade.

  /Kjell

      (Reply)

 13. Kjell,

  “Detta innebär att man kan har 100% rätt med fakta och ändå producera en lögn om dessa fakta presenteras i fel anda”.

  Antar att det du menar är att; det är Sanningen som gör människan fri, men bara om nåden samtidigt finns med?

  Att lögnen däremot, oavsett mängden fakta, inte har någon befriande verkan? Hur “sann” den än kan verka vara?
  /Antonia

      (Reply)

 14. Antonia,

  I Holland fins det ett ordstäv: “En halv sanning är minst lika bra som en hel lögn.”

  Den “bästa” lögnen består i att presentera verifierbara fakta så att åhöraren drar fel slutsatser.

  Och, ja, jag tror att “sanning” när man talar om andra människors “fel” bara är helsanning om det går hand i hand med “nåd.

  /Kjell

      (Reply)

 15. Kjell,

  “Och, ja, jag tror att ”sanning” när man talar om andra människors ”fel” bara är helsanning om det går hand i hand med ”nåd”.

  Ja, annars är det ju inte överhuvudtaget någon sanning, väl? Skulle nog snarare kalla det för kritik (lusta?) då, eller skvaller o.s.v…

  På sätt och vis håller jag ändå med dig, rent principiellt. Men tycker ändå att själva frågeställningen är mera komplex än så.

  För nåd förutsätter väl ändå att man först blivit dömd, enligt lagen? För hur kan man benåda någon som inte först kommit till insikt om att man har brutit mot den? En sådan person inser ju inte sitt behov av den? Och då blir ju nåden verkningslös, menar jag. Den är ju till för en upprättelse av människan, när hon fallit. Så har jag själv uppfattat nåden i.a.f.

  Alltså, så förutsätter den väl en insikt om att man faktiskt har felat. För först då kan man väl ta emot den “oförtjänta” nåden, så tänker jag.

  Men sen undrar jag, skall man ge alla nåd? Det gör ju inte ens Gud! Den som syndar mot bättre vetande syndar ju på nåden, så att det t. o. m. kan leda till avfall bort från tron? Och det står ju även i Ordet att för den som smädar den Helige Ande, finns det ingen nåd för,(förlåtelse)….
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 16. Kjell,

  Hoppsan, såg inte att jag skrev dubbelt i ett avsnitt, sorry!

  Antonia

      (Reply)

 17. Hej Antonia, det du skriver fick mig att tänka på en del ordspråk i Ordspråksboken för hur kan man ge nåd till någon som inte inser sitt behov av nåd?

  Ords 29:1 Den som efter mycket tillrättavisning förblir hårdnackad kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas.

  29:9 När en vis man går tillrätta med en dåre, blir denne arg eller ler men får ingen ro.

  Som du säger en insikt om att man har felat, en förkrosselse, ånger över sin synd. Först då kan en människa få nåd från Herren. Om man förblir hårdnackad fast man känner i sitt inre, i sitt hjärta att det egentligen är fel kanske det är synd till döds, att stå emot när den Helige Ande manar till sinnesändring.

      (Reply)

 18. Hej Tess,

  “Hej Antonia, det du skriver fick mig att tänka på en del ordspråk i Ordspråksboken för hur kan man ge nåd till någon som inte inser sitt behov av nåd”?

  Ja du Tess, med vishet kommer man långt.Inte med sin egen men med Guds!

  Vi får ju utbedja oss om sådan, när vi brister enligt Jak första kap..Gud vill ju nå alla människor.

  Ords.bok. talar också mkt om vishet som du så riktigt påpekade! Så vi borde kanske alla, läsa i den lite oftare. 🙂
  Välsignelser,
  Antonia

      (Reply)

 19. Hej kan inte låta bli att sätta in det här från Romarbrevet 1 ang. om att vi alla på nåt sätt känner till Guds lag i vårt inre, Kjell läste kommentarsreglerna igår, hoppas du tycker det inte blir för långt………..

  18. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet håller sanningen tillbaka.

  19. Ty det som kan förstås om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Apg. 14:15f, 17:24f.

  20. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och Gudom, kan förstås ända från världens skapelse då de beskådas i dessa verk. Därför är de utan ursäkt. Ps. 19:2f, 148:3f. Apg. 14:17, 17:26-27.

  21. Ty fastän de har lärt känna Gud, har de inte prisat honom och tackat honom såsom Gud, utan har blivit fåfängliga i sina tankar, och så har deras oförnuftiga hjärtan blivit förmörkade. Ef. 4:17-18.

  22. Då de höll sig för att vara visa, har de blivit dårar, 1 Kor. 1:20. 23. och har bytt ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 5 Mos. 4:15. 2 Kon. 17:29. Ps. 106:20. Jes. 40:18. Jer. 2:11. Apg. 17:29.

  24. Därför har också Gud överlämnat dem i deras hjärtans lustar åt orenhet till att skända varandras kroppar. Ps. 81:13. Apg. 14:16. 2 Thess. 2:11.

  25. Ty de har utbytt Guds sanning emot lögn och har tjänat och dyrkat de ting, som är skapade, framför honom, som har skapat dem, vilken är välsignad i evighet. Amen.

  26. Därför har också Gud överlämnat dem åt skamliga lustar. Ty deras kvinnor har utbytt det naturliga umgänget mot det som är mot naturen. 3 Mos. 18:23. Ef. 5:11-12.

  27. På samma sätt har också männen övergett det naturliga umgänget med kvinnor och har blivit upptända av lust till varandra och bedrivit skamliga handlingar, män med män, och så på sig själva fått sin förvillelses rättmätiga lön. 3 Mos. 18:22.

  28. Och eftersom de inte har aktat det något värt att ha kunskap om Gud, så har Gud givit dem till pris åt ett ovärdigt sinne, till att bedriva otillbörliga ting.

  29. Uppfyllda av all orättfärdighet, otukt, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mordlust, trätgirighet, svek, vrångsinthet,

  30. skvalleraktiga, förtalare, gudsföraktare, våldsverkare, övermodiga, skrytsamma, uppfinningsrika i allt ont, olydiga mot sina föräldrar,

  31. oförnuftiga, trolösa, kärlekslösa mot sina egna, oförsonliga, obarmhärtiga.

  32. Fastän de känner till Guds rättvisa dom, att de som gör sådant är värda döden, gör de inte bara det själva, utan håller också med dem som gör det. Hos. 7:3.

  “Då de beskådas i dessa verk” förstår det som att vi människor är dessa verk som det står om i vers 20.

  Guds Shalom till er alla!!

      (Reply)

 20. Tess,

  Jag tror att du begränsar vers 20 betydelse när du menar att det handlar om “människan”.

  Utan att citera. (Det blir ju för långt.) Läs kapitel 38 och 38 i Jobs bok.

  Där återges Guds respons till Job på ett något poetisk sätt och där ger Gud ett antal exempel på saker i skapelsen som borde få oss att förstå att han är den som gjort det.

  Jag tror alltså att vers 20 syftar på hela skapelsen.

  Återkommer senare med ytterligare ett antal intressanta iakttagelser i de verser du citerade.

  /Kjell

      (Reply)

 21. Tack Kjell ska läsa Job är dålig på att läsa Job, tror också vers 20 syftar på hela skapelsen och även människan, skrev ej inklusive hela skapelsen för det tog jag som självklart!
  Har fått ett underbart bönesvar idag av ekonomisk art Praise the Lord we are saved!!!

      (Reply)

 22. Tess, du skrev: “skrev ej inklusive hela skapelsen för det tog jag som självklart!”

  Ja det förstår jag, men tyvärr finns det många idag som tror på evolutions-teorin. Och dessa kallar människan: Homo Sapiens Sapiens.

  Förr var det bara ett “Sapiens”. Men nu har det blivit två. Och det betyder “Vis”. Hela namnet betyder “Den Visa, Visa Människan”.

  Jämför vers 22 i ditt citat: “Då de höll sig för att vara visa, har de blivit dårar, och har bytt ut den oförgänglige Gudens härlighet mot en bild som liknar en förgänglig människa och fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.”

  Bibeln har mer Guds-Ord om evolutionsläran. Mer om det en annan gång.

  Det jag ville tillägga var följande.

  I verserna 25 till 31 räknar jag inte mindre än 25 synder. Och det olustiga är att de som inte är utan synd kastar stenar på varandra.

  Ta denna radda: “orättfärdighet, otukt, ondska, girighet, elakhet, fulla av avund, mordlust, trätgirighet, svek, vrångsinthet, skvalleraktiga, förtalare, gudsföraktare, våldsverkare, övermodiga, skrytsamma, uppfinningsrika i allt ont, olydiga mot sina föräldrar, oförnuftiga, trolösa, kärlekslösa mot sina egna, oförsonliga, obarmhärtiga.”

  Vilken beskrivning av arvs-synden!

  /Kjell

      (Reply)

 23. Kjell

  Då de höll sig för att vara visa, har de blivit dårar- läste nyss sista versen i Job 37 ….Han bryr sig inte om dem som tycker sig vara visa…

  Visste inte att Sapiens betyder vis, intressant! Står i Ordspråksboken att den som håller sig för vis, det är mer hopp om dåren. Står också att man ska låta nån annan berömma sig -alltså man ska inte berömma sig själv. I slutet av Romarbrevet står det att endast Gud är vis.

  Men vi kan få del av hans vishet om vi ödmjukar oss inför honom.
  Men de som anser att det inte är värt att ha kunskap om Gud, så utlämnar han dem till ett ovärdigt sinnelag och sen alla synder man då ägnar sig åt och som du skriver en beskrivning av arvssynden.

  Tess

      (Reply)

 24. Kanske en petitess, men ordets rot är ‘sap’, som betyder vis och sapiens är den bestämda formen som har betydelsen ‘den vise’.

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 25. Tack Broder Sefast,

  Jag gillar “petitesser” som du vet.

  Och nog är det väl ändå otroligt hur vers 22 uttalar sig om evolutions-lärarna. Jag skulle kalla detta en profetia som alla som läser Guds Ord kan se.

  Kombinera det med:

  2 Petr. 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

  Och speciellt vers 5 som KJV har översatt med sin fulla betydelse: “For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:”

  Willingly ignorant = avsiktligt okunniga.

  Sir Charles Lyell, som inspirerats av James Hutton, fantiserade 1830 ihop ‘the geologic column’. Han skrev en bok ‘Principles of Geology’ och angav själv att hans målsättning var att bli kvitt Moses. Det var den boken som ledde Charles Darwin att ställa upp sin utvecklingsteori.

  Vi minns Jesu ord: “Om ni hade trott Moses hade ni trott mig”.

  Dessa tre blev således evolutions-lärans upphovsmän. Det de hade gemensamt var att förkasta skapelseberättelsen och syndafloden.

  Och kombinera det med:

  Hebr. 11:3 Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.

  En vers som totalt avfärdar utvecklingsteorin!

  Och:

  Joh. 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Detta var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.

  Jag önskar att alla troende skulle förstå att evolutionsläran är helt oförenlig med tron på Gud.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *