Grönt, Fyrkantigt eller Varmt?

Tänk om jag skulle fråga dej om något är “grönt, fyrkantigt eller varmt”! Skulle du inte då med rätta undra om det stod rätt till med min förståelse av världen runt om mej?

Men är det inte precis sådana frågor vi ställer när det gäller tro och lära?

Är han evangelisk, liberal eller lagisk? Tolerant, ortodox eller karismatisk? Bibeltrogen, kristologiskt korrekt eller gärningslärare?

Och när vi ställer sådana frågor, ställer vi samtidigt vår egen referensram i centrum.

Vi bedömer omgivningen och andra människor utifrån våra egna erfarenheter.

Det finns flera problem med detta tillvägagånssätt. Låt mej nämna fyra betänkligheter.

 • 1. Våra erfarenheter är tolkningar av “fakta” som vi upplevt. Det blir alltså subjektivt.
 • 2. Vi kopplar ihop saker som inte har logiska kopplingar till varandra.
 • 3. Klassifikationerna är värdeladdade och innehåller därmed dömande värderingar.
 • 4. Vi reducerar en mycket komplex verklighet till hanterbara proportioner och förlorar därmed viktiga fakta.

Det går helt enkelt inte att beskriva en komplex realitet på ett tillfredställande sätt om man reducerar den till bara några få dimensioner.

Men man kan göra delklassifikationer. Och det skall jag här försöka göra i fråga om tro, eller religion.

 • 1. Det övernaturliga finns
   

  • 1A. Jag vill användas av det övernaturliga
  • 1B. Jag vill använda det övernaturliga
 • 2. Skillnaden mellan naturligt och övernaturligt är bara inbillning
   
 • 3. Det finns inget övernaturligt

Nu skulle man kanske kunna tro att de som kallar sig kristna bara återfinns i kategori 1A men så enkelt är det faktiskt inte. I varje grupp finns det naturligtvis en massa “underavdelningar”. Låt mej vidareutveckla detta.

Grupp 2 är nog den enklaste att beskriva. Den är Hinduismens hemvist. Och naturligtvis även för Buddismen och New Age, som båda är former av Hinduism.

Då talar jag om läran.

Men om man talar om de människor som nominellt bekänner sig läran finns det hela skalan från dem som i praktiken anser att det övernaturliga finns, till dem som helt förnekar det övernaturliga. Buddister, som i princip är Humanistiska Hinduer hör till den senare gruppen. New Ageare som inte sällan anser sig “kristna” hör till den förra gruppen.

Grupp 3 innefattar Ateister och dess underavdelningar Humanister och stolta Agnostiker. Jag talar här inte om ärliga Agnostiker, men om Agnostiker som slutat söka och är stolta över att de kan kalla sig “Ovetande”.

Men även här finns det gränsöverskridande bekännare. Det finns dem som kallar sig “kristna humanister” och när ateister tycker att de råkat i oförtjänt olycka förbannar de inte sällan den Allsmäktige Gud de säger sig tro att Han inte finns.

Lennart Jareteg har formulerat ateisternas trosbekännelse så: “Det finns ingen Gud och allt elände i universum är Hans fel!”

Grupp 1 är kanske den mest intressanta för oss.

I underavdelningen 1A finner vi givetvis Kristustroende som vill vara ledda av Den Helige Ande i Guds tjänst.

Men tyvärr är det ju så att det även finns ockulta medier som vill vara ledda av “det övernaturliga”.

Dock finns det en väsentlig skillnad. För det är i viss mån en lögn att tala om övernaturligt. Det ponerar en gräns som inte har med skapelsens fakta att göra.

Det finns bara en faktisk gräns, nämligen mellan Skaparen och det skapade.

Ockulta som vill ledas av “det övernaturliga” låter sig ledas av skapade makter. Fast de gör detta naturligtvis för att de tror att det finns vinst att få från samma makters läger.

Gränsen mellan 1A och 1B är ordentligt porös. Ingen kan utnyttja demoniska makter utan att själv betala ett gigantiskt pris.

Kostnaden är så stor att det bara finns EN som kan betala priset. Du vet vem! Bara en Frälsare, bara en Medlare!

Nu blir det kanske tydligt varför det är så viktigt att Frälsaren inte är skapad, men att Han är Skaparen.

Heb. 1:1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Kol. 1:14 I honom hava vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder, 15 i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom. 17 Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom. 18 Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda.

Den som söker att bli ledd av en skapad varelse, utsätter sig för risken att bli missledd.

Men den som söker ledning från Den Allsmäktige, Skaparen, av vilken, och genom vilken, allt blivit skapat, kan vara trygg.

Och det finns bara en medlare, en kontakt, nämligen vår Herre Jesus Kristus.

/Kjell

Se även Jesu gudom en vattendelare och Hädelse

PS. Inom 1A finns det många möjligheter till villolära, men det återkommer jag till.

Views: 23

5 thoughts on “Grönt, Fyrkantigt eller Varmt?”

 1. Detta var mycket djupt och bra. Något man ska läsa sakta och eftertänksamt. Du är något mycket viktigt på spåret med detta.

      (Reply)

 2. Ja Jakob, jag hoppas det inte blev för komplicerat.

  Det jag ville visa på är att man kan dra mycket felaktiga slutsatser när man använder klassifikationen “övernaturligt”.

  Om det lyckas vill jag utvidga det i en kommande blogg och gå litet djupare in på avarter inom kristenheten.

  Tyvärr finns det ju många som vill förhäva oss människor till gudar, eller reducera Gud, framförallt Jesus, till bara människa.

  Man skulle kunna säga att de byter ut den gudomliga dörren mot en dörr som inte skyddar mot tjuven.

  Joh. 10:1 »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som icke går in i fårahuset genom dörren, utan stiger in någon annan väg, han är en tjuv och en rövare.

  Joh. 10:7 Åter sade Jesus till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Jag är dörren in till fåren.

  Dylika villoläror öppnar för ockultism och, inte att förglömma, synkretism.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Joh 10:1, 7 är väldigt talande.

  Det finns bara ett original. Går man genom en annan dörr, en annan Jesus, så hamnar man fel.

      (Reply)

 4. Man blir så innerligt less på all kosmetika, som med alla tänkbara argument vill uppfinna hjulet på nytt. Religiöst så det förslår, men helt utan vare sig Gudsfruktan eller kraft. Men bedrägligt!

  Namnändringarna är ett bra exempel på den illaluktande kosmetik som framför allt vissa s.k. messianskt troende vill hävda vara av betydelse, i likhet med RKK som uppfann de mesta av sina latinska ticks för flera hundra år sedan. Uttal, eller hebreisk stavelse eller latin har ingen betydelse inför levande Gud över huvud taget, och när man vill hävda detta perverterar man kärleken och skadar relationerna.

  Men så sant Herren min Gud lever: Han är vare sig döv eller blind för vad som är i människors hjärtan, och Han vill endast ha en äkta relation och en kommunikation hjärta till hjärta.

  Man tycks vara så blind att man inte ser att man hela tiden vittnar mot sig själv, vad man bär inom sig. Har man problem med vår Herre Jesus Kristus har man verkligen problem med levande Gud. De olika framkrystade stavningarna, snart kanske även kompletterade med fonetisk skrift, är bara förnamnet på villfarelsen.

  Men den som älskar Gud, han är känd av Honom…

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 5. Ja Sefast,

  Tänk så många metoder vi människor har uppfunnit för att legitimera lögn, hyckleri och dömande.

  Har just skrivit en litet lättare bloggpost om det.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *