Ekumenik – en uppföljare

Här kommer en liten uppföljare till den tidigare artikeln Hushållets kraft – Ekumenik

Anledningen är en komentar som skrevs på Mikael Karlendals blogg. Samt en artikel i Dagen där Biskop Arborelius kort formulerar sin officiella tanke om ekumenik.

Jag börjar med Biskop Arborelius uttalande. Han formulerar sin vision, för “kristenheten” i Sverige, med följande önskan:

“Att vi blir en samlad röst, för att få ut evangeliet och samtidigt stärker vår inre enhet.”

Not: Den katolske biskopen Anders Arborelius skall kommande året leda Sveriges kristna råd (SKR).

Och då blir naturligtvis frågorna:

1. Vilka “vi” avser Arborelius?
2. Hur definierar Arborelius “evangeliet”, bestämd form singularis?Vilka “vi” avser den katolske biskopen Anders Arborelius?

Ja, mycket annat än det som för honom är Den Katolska Kyrkan (med stora bokstäver) kan han knappast mena.

Och eftersom han själv är underordnad Biskopen i Rom, och nu ordförande, alltså ledare, för Sveriges kristna råd (SKR), blir således hela saken en RKK-angelägenhet.

Hur definierar Arborelius “evangeliet”, bestämd form singularis?

Ja, eftersom han är en katolsk biskop kan han knappast definiera det annorlunda än RKK’s Katekes definierar det. Och eftersom RKK’s Katekes överordnar sig Bibeln, är det ytterst tveksamt att detta “evangelium” stämmer överens med: En kropp och en Ande, … ett hopp, … en Herre, en tro, ett dop, en Gud som det omtalas i Efesierbrevets fjärde kapitel, verserna 1 – 16. (Se tidigare artikel)

Summan av detta blir att SKR faktiskt är underordnad RKK och att dess medlemmar accepterar detta faktum.

Nu till kommentaren hos Mikael Karlendal.

Jag citerade följaden fyra punkter:

A. Påven anses av de sina vara Kristi Ställföreträdare på Jorden. (Bibeln säger att Den Helige Ande har det jobbet.)

B. Påven anser att Jesu Moder, Maria, var syndfri, inte dog utan fick en himmelsfärd, och att hon är ”Medåterlöserska” och ”Medlare” mellan människor och ”det gudomliga”. (Bibeln säger tydligt att bara Jesus Kristus är Frälsare och Medlare.)

C. Påven anser att man bör rikta böner till avlidna människor som han och hans föregångare har ”helgonförklarat”. (Bibeln säger att vi inte får ha kontakt med avlidna. Det kallas spiritism.)

D. Påven bannlyser inte katoliker som sysslar med djävulska riter och ockultism i länder där samma katoliker förföljer och utövar våld mot evangeliskt kristna.

Och fick ett kort svar av en känd katolsk röst i bloggvärlden. Jag återger här svaret och kommenterar:

A) dHA och vi (Kyrkan) jobbar tillsammans, se Apg 15:28 (och alla koncilier därefter)! Se även Matt 16:16ff; Luk 10:16; 22:32; Joh 21:15ff och hela Apg!

Apg. 15:28 Den helige Ande och vi hava nämligen beslutit …..

Ordet “vi” här tolkar kommentatoren på samma sätt som Arborelius. Alltså RKK.

Matt. 16 innehåller “på denna klippa skall jag bygga min församling” vilket av RKK tolkas till fördel för dogmen om påvedömet.

Mitt förslag till tolkning kan du läsa om här

Lukas 10:16 Den som hör eder, han hör mig, och den som förkastar eder, han förkastar mig; men den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig.

Här anser RKK att “eder” bör tolkas som Kyrkan med stort K. Alltså att utsändandet var typbildande och inte ett specialfall.

Vi ser dock i Lukas 22:35-36 att ordern var annorlunda denna gången. Jag menar att det bevisar att man inte kan upphöja Lukas 10:16 till allmängiltig regel.

Och begrunda betydelsen av vers 21 I samma stund uppfylldes han av fröjd genom den helige Ande och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga. Ja, Fader; så har ju varit ditt behag


B) Gud medlade sig själv via Maria. 1 Tim 2:5 måste läsas i sitt sammanhang och inte i en sådan vulgo-antikatolsk andemening! Maria är full av nåd!

I min Bibel heter det att Maria var (och förmodligen är) högt benådad. Det går att ändra på betydelser genom ganska små förvrängnngar av ord…..


C) Bön om förbön är ofta riktade till andra i hela Skriften… Kristi kropp transcenderar dödens makt, ty vår Herre har med sin död besegrat döden!

I min Bibel heter det om avlidna troende att de är “i Kristus döda”. (Se 1 Tess. 4:16)

Vidare tillkommer det inga människor att döma eller bedöma om en avliden har blivit frälst eller ej.

Hela RKK’s koncept med “helgon” är utomskriftligt och tjänar bara att smygintroducera spiritism.


D) Påvens huvudsyssla är inte att bannlysa! De få gånger han gjort det är pga fullständiga vansinnesutbrott av kyrkliga företrädare.

Ja, kära nån! Låt dessa medlemmar av RKK misshandla och mörda otrogna protestanter samtidigt som de idkar sina ockulta traditioner med voodoo och trolleri.

En ledare som inte uttryckligen går emot detta med alla medel kommer jag aldrig att buga mej för. Aldrig att knäfalla inför. Aldrig att kyssa hans ring. Aldrig att acceptera som Kristi ställföreträdare.

/Kjell

PS.

Se diskussionen på Aletheia om Resan till Rom

Mikael Karlendal har skrivit en mycket bra bloggpost om Resan till Rom

/Kjell

Det är betydligt fler än de få jag nämnde.

Visits: 37

51 thoughts on “Ekumenik – en uppföljare”

 1. Hej!

  Mycket bra, det ” tillkommer det inga människor att döma eller bedöma om en avliden har blivit frälst eller ej”.

  Därmed faller hela “helgon-konceptet”.

  mvh L.S

      (Reply)

 2. Ja Lennart, som jag ser det finns det oöverstigliga hinder mellan Skriftenlig tro och RKK’s dogma.

  Som du vet anser jag att man kan konstatera fakta.

  Eller som man säger på utrikiska: “Let’s agree to disagree.”

  Jag tror inte att man vinner något med affekterade dispyter.

  Utan god hjälp av tillgivna katoliker hade jag själv missat en hel del väsentliga kunskaper om skillnaderna mellan deras tro och Biblisk tro.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Det är bra att skriva om och synliggöra detta religiösa hyckleri. Men tyvärr syns det som om de onda krafter, som vill osynliggöra korsets kraft, genom att bedra till erkännande av påvestolens auktoritet och därmed tvinga människor till underkastelse, har medvind mitt i denna religiösa vilsenhet.

  Att RKK blundar för diverse former av okultism samtidigt som man med frenesi förföljer evangeliskt troende i flera delar av världen är något som RKK förtiger och söker osynliggöra. Att förhållandena måste vara väl kända i Vatikanen råder det inget tvivel om. Samtidigt flörtar man med de aningslösa och avfallna evangeliska kyrkorna i väst… som låter sig bedras – och i många fall bländas av guldet och prakten i Vatikanen.

  Vet inte om det nyttjar mycket till, allt detta till synes fruktlösa motstånd. Men onekligen är det en fråga om att rädda själar undan att låta sig bedragas innan det är för sent – och det är snart. Tål du mycket stryk så är min uppmaning: Fortsätt!!!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 4. Broder Sefast, vi får väl se hur mycket stryk jag tål. 🙂

  Men tiga är inte alltid lätt det heller.

  Jag har lagt till en länk som PS i bloggposten.

  Aletheia skrev och länkade till en lista med KK’s villor.

  Vill tillägga att det som är mest förvånande är väl att folk, som jag förmodar har läst Bibeln mer än en gång, inte bryr sig om vad som står i Guds Ord.

  Det talas så mycket om “vördnad hit och vördnad dit” i katolicismen.

  Men vördnad för Guds eget Ord ligger lågt, kanske lägst, på listan.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Nu hittade en känd (varför skriver du f ö inte ö-känd) röst in här!

  Så du menar att Tidens Tecken har en trovärdig lista på felaktigheter hos KK!

  Sure!
  Tror du på Ufonauter med?

  Glad påsk!

      (Reply)

 6. Signaturen “Läsare” skrev en kommentar hos Mikael Karlendal och länkade till en artikel av Stig Andreasson. Stig arbetade i mer än femtio år i det katolska Frankrike som evangelisk missionär.

  Artikeln har publicerats på Lennart Jaretegs sajt “Bibelfokus” (se länklistan)

  Klicka här: http://bibelfokus.se/femtekolonnare för att läsa artikeln.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Anders, tekniskt sett stämmer nog ordet “känd” bra. Jag försöker att vara värde-neutral när det gäller människor.

  Vad gäller listan tror jag att den i stort sett stämmer, fast den knappast är fullständig.

  Om du vill debattera några av listans punkter vore det bra om du gjorde skillnad på sakinnehåll och tolkningar.

  Dock tror jag att vi inte har någon större gemensam grund att använda för att nå fram till gemensamma tolkningar. Inte ens de 4 punkter jag summerade kan vi ju enas om.

  Vad gäller de cynismer du avslutar med vill jag bara påpeka att bloggen har kommentarsregler under fliken “Netikett”. Jag kommer inte att tveka att använda dessa regler.

  Men, som sagt, eftersom jag citerat dej vill jag naturligtvis ge dej en chans att svara sakligt.

  Du skulle kunna försöka att göra det utan cynismer, skämt och hån.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Kjell

  “om du skriver en substantiell kommentar kommer jag att publicera den”.

  Tidens tecken hänvisningen är så långt ifrån substansiell man kan komma. Därför tror jag inte vi kommer någonvart! Jag gör ett sista försök att söka argumentera emot 2 mariologiska punkter.

  A) Guds Moder!
  Gudsmoderstiteln är inget annat än Elisabets bekännelse i Luk 1:43; ”Hur kan det hända att min herres mor kommer till mig?”. (Se också Matt 1:18; 2:11, 13, 20; 12:46; 13:55 och Joh 2:1). Att Elisabets herre var någon annan än Gud kan ingen förneka. I kyrkofädernas skrifter finns ”Theotokos” redan hos St Hippolytes år 217 och även Origenes (se fragment över Lukas, nos. 41 och 80 och se LONGENECKER, GUSTAFSON, Mary a catholic-evangelical debate, s 73.). Redan St Irenaeus på 100-talet skriver i Adversus Haereses 5:19:1 (J256a); ”…hon skulle bära Gud…”. På trehundratalet blir titeln Guds Moder allmän praxis. Snart uppstod en strid om denna formulering och på kyrkomötet i Efesos år 431 e.Kr. var Nestorius läror under debatt. Nestorius ville att Guds upphöjdhet skulle betonas och därför menade Nestorius att Gud inte kunde födas av en skapad människa. Nestorius ville alltså hålla isär den mänskliga och gudomliga naturen. Men konciliet slog fast att de gudomliga och mänskliga naturerna hade en enhet i Kristus. Den helige Ande och Kyrkan (Apg 15:28) bestämde också att det finns en utbytbarhet mellan naturerna (communicatio idiomatum). Det som kan sägas om människan Jesus, kan också sägas om den gudomliga naturen. Alltså Gud lider, Gud föds och Gud dör. och att det var riktigt att benämna Maria för Guds Moder.

  B) Himladrottning
  Upptagelsen är egentligen bara är en konsekvens av den syndfria avelsen. Om en människa lever syndfritt, så drabbar inte döden denna människa, se t.ex. 1 Mos 3:19; Ps 16:10 och Rom 5:12. Gud lyfte alltså Maria med själ och kropp upp till sin eviga boning. Utöver bakgrunden med ”den syndfria avelsen” betyder det även något att Marias Son var universums och judarnas Konung (Gebirah)! De få (sentida protestandar, dock ej lutheraner eller anglikaner) kristna som menar att dogmen om Marie upptagelse är obibliskt, får problem i slutet av NT där St Johannes ser in i himlen. Förmodligen är detta samme man som står vid Jesu kors (se Joh 19:26-30) och till vilken Jesus säger; ”se din Moder”. Vidare säger här Jesus också till Maria; ”se din son”. Denne Johannes var enligt traditionen alltså utvald att ta hand om Maria och han ser nu in i himlen där vi i Upp 11:19-12:2, 17 läser följande;
  ”…och Guds tempel i himlen öppnades och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och det kom blixtar och dån och åska och väldiga hagel. Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon är havande…”…”Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.”.

  Att bortrationalisera Maria som den nya förbundsarken är inte möjligt. Kvinnan kan inte endast vara en symbol för Kyrkan (eller Israel). För om någon absolut inte vill koppla ihop Maria med denna kvinna, i Upp 11-12, så fås svaren utifrån hur det ropas. Att hävda att det inte handlar om en person är omöjligt om kvinnan är havande och föder Kristus (Upp 12:5). Dessutom verkar det svårt att inte koppla ihop Upp 11-12 med 1 Mos 3. I begynnelsen finns en orm (nahash) vilken återkommer – som orm och drake – i t.ex. Jes 27:1, samt som en drake i Upp 12. I begynnelsen finns också en kvinna och en son. Att dessa personer finns där – i begynnelsen och i änden – bör betyda att den personliga individuella tolkningen bör vara mest trolig. Till sist finns det inget skäl till att arken (Även i Ps 132:8; ”Kom, Herre, till din viloplats, du och din mäktiga ark.”, nämns arken tillsammans med Gud, vilket pekar på att de finns i varandras närhet i himlen. Se också Ps 45:10) i kapitel 11 och 12 skulle kunna betyda både Kyrkan (+Israel) och Maria. Maria är ju även Kyrkans moder, då Skriften innehåller ofta flera perspektiv samtidigt, vilket inte bör bortrationaliseras. Vem är Sions största dotter och Kyrkans första och största Moder?

  Dogmen om ”Marias upptagelse” kommer bland kyrkofäder I SKRIFT lite senare än alla andra mariologiska dogmer (läs 200-talet, 300-latet). Men upptagelsen är bara konsekvensen av ”den syndfria avelsen”, och bekänns även av lutherdomen, se CA III och Apol XXI. Marias upptagelse var även en tro spridd i den tidiga Kyrkan och firades liturgiskt sedan 500-talet och den blev universellt firad på 700-talet och dogmatiserad 1950. Det kanske främsta argumentet för himlafärden, är kanske inte det som finns, utan det som saknas. Det finns inte en enda Mariansk relik bevarad från historien (förutom sekundära reliker). Detta är mycket anmärkningsvärt i en relikstinn miljö, vilket annars kanske inte alltid var nogräknad (jämför senmedeltidkommersen). Aldrig har någon kristen människa tagit fram Marias kvarlevor, när många andra bibliska personer användes på detta sätt, t.ex. apostlarna. Är inte detta märkligt så säg?

  Allt gott
  I Kristus, med Maria och hela den himmelska fullheten som väntar dem som Gud älskar och dem som älskar Gud!

      (Reply)

 9. Anders, du skrev: “Jag gör ett sista försök ”

  Ja, vi får väl lita på det då 🙂

  Vidare skrev du: “Gudsmoderstiteln är inget annat än Elisabets bekännelse”

  Skillnaden ligger i att jag (och många flera protestanter) naturligtvis erkänner att Maria faktiskt är Jesu moder.

  Även att Jesus Kristus är Gud kommen i köttet. Se bloggposten om hädande, kallad “Definitva resultat”.

  Men steget att kalla Maria “Guds moder” går för långt.

  Troligen därför att jag (och många flera protestanter) med “Gud” syftar på Guddomen.

  Det ger felaktiga bilder av Gud Fader och Den Helige Ande.

  Vidare skrev du: “Upptagelsen är egentligen bara är en konsekvens av den syndfria avelsen.”

  Med fantasi kommer du inte långt. Bibeltexter saknas!

  De texter du refererar till kan bara tolkas så om man tänjer alla begrepp bortom redliga proportioner.

  Kostar för mycket tid att vederlägga stycke för stycke. Men du kan ju bita i: “för att strida mot hennes andra barn”

  Ganska oförklarligt för er som hittat på att Josef och Maria inte hade ett vanligt, legitimt, barnalstrande äktenskap efter Jesu födelse.

  Vidare skrev du: “Dogmen om ‘Marias upptagelse’ kommer bland kyrkofäder I SKRIFT lite senare än alla andra mariologiska dogmer”

  Ja, en dogm är det och mera kommer det aldrig att bli.

  Helt utan skriftstöd!

  Tack för din substantiella kommentar. Och jag tror som du: “Därför tror jag inte vi kommer någonvart!”

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell

  Om Maria är moder till hela Kristus (min mamma är mor till mig, även om min själ kommer från Gud)! Och Jesus var Gud. Då hade urKyrkan och Efesus rätt!

  K: “De texter du refererar till kan bara tolkas så om man tänjer alla begrepp bortom redliga proportioner.”
  AG: Så du kan tolka texten rätt och det betyder i a f INTE som KK! Grattis!

  Redigerat av Admin:
  Har du sett http://www.youtube.com/……..
  —————-
  Eftersom jag inte kan se video med min mobil-telefon-uppkoppling, kommer jag redigera alla länkar till bla. YouTube.
  Slut redaktion.

  K ”för att strida mot hennes andra barn”
  AG: Om du är Guds adoptivbarn, så är Kristus din halvbror, vem blir mamman? Min andliga mamma har ett fysiskt barn, men miljarder andliga!

  Och jag är övertygad att vi inte kommer någonvart; ty dina antikatolska glasögon är fastlimmade i pannan! Ta av dem och kom ut i ljuset! Förhärda inte ditt hjärta när han kallar i Maria-filmen! Se den!

  Allt gott

      (Reply)

 11. Anders i en tidigare kommentar “kom vi överens” (?) att vara sakliga och skilja substans från tolkning.

  Och undvika cynismer, skämt och tvetydiga uttalanden…. ?

  Du skrev nu: “Så du kan tolka texten rätt och det betyder i a f INTE som KK! Grattis!”

  Det enda jag gör är att vittna om min tolkning.

  Jag har inget emot att du kommer till andra slutsatser. Orsaken är irrelevant.

  Det är var och en läsares uppgift att pröva det jag skriver. (Och det du skriver.)

  Med snudd på tendentiöst…

  Anders, du må fantisera vad du vill.

  Om man blandar bildlikt och bokstavligt utan urskiljning kan man hitta på vad som helst.

  Jag tar risken att åkalla bara den “ende medlaren”. (Gal. 3:20)

  Det står oss båda fritt at åkalla vad och vem vi vill. Konsekvenserna får vi stå för.

  Gud har uppenbarat allt vi behöver för att böja knä och be om frälsning.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Det är verkligen trevligt att diskutera med dig.

  Du ser det bästa hos den andre och har en schysst attityd!

  Lev väl.
  Blunda och kör vidare!

  Glad påsk!

      (Reply)

 13. Ja Anders,

  Öst är öst och väst är väst, och aldrig mötas de två.

  Vi sätter på oss hatten och går vidare.

  Let’s agree to disagree.

  /Kjell

      (Reply)

 14. Varför måste många av er kristna vara så komplicerade? man fattar ju inget av edra diskussioner…har ni fastnat eller?

      (Reply)

 15. Mats,

  Om du tar ett exempel på något du anser vara “komplicerat” så kanske “vi” kan svara.

  /Kjell

      (Reply)

 16. Mats,

  Det finns inga rätta svar på felaktigt ställda frågor. Speciellt inte slutna frågor.

  Jag vill nog tro att det finns frälsta katoliker likaväl som det finns frälsta pingstvänner och baptister och medlemmar av andra samfund.

  Erbjudandet om frälsning gäller alla som vill ta emot det.

  Givetvis är det så att “tron kommer av predikan”.

  Rom. 10: 9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. 11 Skriften säger:Ingen som tror på honom skall stå där med skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. 13 Tyvar och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. 14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet:Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger:Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

  Man blir inte frälst av att tillhöra ett visst samfund. Lika litet som man bli en bil av att sova i ett garage.

  Om man sedan kan stanna i det samfund man befann sig i när man kom till tro, är en annan fråga. En personlig fråga som kräver ett personligt beslut.

  Och givetvis är det så att predikan och läran där man befinner sig gör det mer eller mindre lätt att hitta Vägen, Sanningen och Livet.

  Vidare är det så att villor i läran kan leda till synd och avfall.

  Mera kan jag inte svara dej.

  Jo, jag vill poängtera att Guds Ord, Bibeln är vårt rättesnöre. Det är mot den vi är manade att bedöma det vi hör och läser och bara behålla det goda.

  Man kan aldrig delegera ansvaret för sin egen frälsning till en annan människa.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Kjell…. Jag förstår! Bra svarat!

  Har påven erfarit frälsning?

  Ps. Det finns inget som heter felaktigt ställda frågor…

  Om ni anser att ni har svaret så måste det väl finnas frågor hur dom än är ställda?

      (Reply)

 18. Mats,

  Låt mej börja med det där om “felaktiga frågor”.

  Mitt svar blir: Jovisst finns de!

  Wikipedia formulerar det så här:

  Komplex fråga, plurium interrogationum eller rävsax, är en typ av argumentationsfel som innebär att den som ställer en fråga har begränsat svarsalternativen till den svarandes nackdel eller i strid med vad denne uppfattar som sant. Detta kan ske genom att ta med en premiss i frågans formulering. Ett vanligt exempel är frågan “Har du slutat slå din fru?”, vilket ställer den tillfrågade i dålig dager oavsett vilket svarsalternativ han eller hon väljer.

  Som försvar kan den tillfrågade i stället för med ett enkelt “ja” eller “nej” svara med ett fullt påstående som formellt sett inte är svar på den ställda frågan, t.ex. “Jag har aldrig slagit min fru”.

  Slut citat.

  Du kan ju kolla dessa länkar:

  http://www.answers.com/topic/begging-the-question

  http://www.fallacyfiles.org/loadques.html (se exemplen)

  http://en.wikipedia.org/wiki/Loaded_question

  Tilläggas kan att jag har jobbat i så kallad research i flera decennia och den största fällan är just att anta svaret innan man ställer frågan.

  Din fråga, eller ditt påstående med ett frågetecken på slutet, är ett exempel på ovanstående.

  “Om ni anser att ni har svaret så måste det väl finnas frågor hur dom än är ställda?”

  Vad gäller din fråga angående påven får du fråga honom eller kanske vänta till du får (eller inte får) möta honom i evigheten.

  Att han själv agerar i strid mot Skriften och leder en världsvid organisation vars läror (många av dem) strider mot Skriften kan vem som helst som läser Skriften övertyga sig om.

  Inga vidare odds! Men det är Herren som kommer att döma i frågan. Icke jag.

  /Kjell

      (Reply)

 19. Kjell min fråga till dig om man är kristen om man är katolik var helt ärlig…och var absolut inte tänkt att sätta dig i klistret.

  Att inte kunna svara på det gynnar ju knappast den kristna tron utan gör det bara mer förvirrat …

  Så länge olika tolkningar strider mot varandra så ser jag ingen trovärdighet i den kristna tron, och gör det bara ointressant att söka svar om ett liv efter döden.

  En fråga till. Kan det vara så att människor har upplevt det dom kallar Gud, men egentligen bara var en ‘tradition’ som man upplevde som att det var Gud?

      (Reply)

 20. Mats,

  Inte tog jag det som om du ville sätta mej i klistret. Jag bara reagerade på det du skrev om att inga frågor är “felaktiga”.

  Det betyder absolut inte att det behöver finnas ett uppsåt. Bara att man måste analysera frågor innan man svarar dem.

  Varför blir det förvirrat bara för att jag varken kan eller har rätt att bedöma om påven är frälst?

  Frälsningen är en personlig relation mellan Jesus och varje människa.

  Man blir inte frälst av att tillhöra en sekt, församling, samfund eller organisation.

  Ordet kristen var från början ett skällsord som gavs åt de Kristustrogna.

  Nu för tiden används det mycket ospecifikt. Även humanister som inte bryr sig ett dugg om Jesus som Frälsare kallar sig ibland kristna.

  Det var därför jag använde ordet “frälst” istället.

  /Kjell

      (Reply)

 21. “Varför blir det förvirrat bara för att jag varken kan eller har rätt att bedöma om påven är frälst?”

  Det har jag inte påstått att det blir! Min fråga där var bara om du visste om påven var frälst?

  Jag tycker det är förvirrat om man en del av dom kristna säger till en annan del av dom kristna att dom inte är kristna? Mvh MATS.

      (Reply)

 22. “Frälsningen är en personlig relation mellan Jesus och varje människa.”

  Jo det har jag förstått, men jag undrar bara om man inte kan vara frälst i alla sammanhang…?om man nu säger att JESUS är Guds son förstås….jag förstår att man inte kan tolka Jesus Och Gud hur som helst och säga att man är kristen som vissa sekter utan att det måste finnas någon slags uppenbarelse om den man tror på vem han är…Mvh Mats.

      (Reply)

 23. “Jag bara reagerade på det du skrev om att inga frågor är “felaktiga”.”

  Hm… jag reagerar nog mer på att man inte skulle kunna ställa vilka frågor som helst…

  Inte skulle väl Jesus säga till människorna att dom hade felaktiga frågor ? Mvh Mats

      (Reply)

 24. Mats: “Jag tycker det är förvirrat om man en del av dom kristna säger till en annan del av dom kristna att dom inte är kristna?”

  Jag håller med dig om att frågan är förvirrande, känslig och infekterad.
  Och det beror på att den inte stämmer med Bibeln.

  Jesus hade aldrig som uppdrag av GUD att starta en ny religion som heter Kristendom. Kristendom är ett obibliskt ord och ett männskligt fenomen. Andledningen till att frikyrkokristna dömer ut katoliker till att inte vara frälsta är för att deras religion/lära är ännu längre bort ifrån Bibeln än vad frikyrkans är.

  Att vara ekumeniskt är att vara världslig och det vill inte GUD att vi skall vara. Vi är kallade att leva heligt/avskilt för honom och på det sättet vara som reklampelare för GUD. Det är ju GUD som all äran skall ha.

  Vi har inget manat från Bibeln att försvara olika kyrkoinriktningar eller kristna traditioner utan vi skall istället med glädje och sunt självförtroende leva rätt i vardagen helt i enlighet med Guds ord. Detta låter väldigt hårt och tråkig men i själva verket är det otroligt mycket lättare än att försöka vara olika människor till lags i kyrkor som ändå aldrig släpper in en i gemenskapen.

      (Reply)

 25. Debora, du skev: “Jesus hade aldrig som uppdrag av GUD att starta en ny religion som heter Kristendom. Kristendom är ett obibliskt ord och ett männskligt fenomen.”

  Låt oss vara ärliga nu och inte manipulera med sektarisk propaganda. Du vet mycket väl var ordet “kristen” kommer ifrån.

  Apg. 11:26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

  Som du märker av mina svar till Mats föredrar även jag att använda andra ord för det han frågar om.

  Personligen föredrar jag “Kristus-trogen”, men eftersom ordet “frälst” är invant för många använder jag även det även fast det oftast används i betydelsen av en händelse. Jag tror att frälsningen är en process med slutresultatet att man kan kalla sig frälst.

  Dock kommer ju tron av predikan så processen börjar någonstans med trons bön om frälsning och sedan som lydnadshandling dopet.

  Att det finns en mycket bred skala av avvikande läror i vilka medlemmarna kallar sig kristna, håller jag givetvis med dej om. Det finns således god anedning att vara tydlig när man använder ordet.

  Vill du argumentera i trefaldighetsdebatten hänvisar jag dej till Definitiva resultat där det finns ett antal obesvarade frågor.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Mats, du skrev: “Inte skulle väl Jesus säga till människorna att dom hade felaktiga frågor?”

  Jo det finns en hel del exempel på det.

  Du har kanske rätt att han inte sade “du har frågat fel”. Men han visade med sitt svar, eller uteblivna svar, att frågan var fel ställd.

  Luk. 10:25 Men en lagklok stod upp och ville snärja honom och sade: »Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv till arvedel?» 26 Då sade han till honom: »Vad är skrivet i lagen? Huru läser du?» 27 Han svarade och sade: »’Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.’» 28 Han sade till honom: »Rätt svarade du. Gör det, så får du leva, 29 Då ville han rättfärdiga sig och sade till Jesus: »Vilken är då min nästa?»

  Jesus insåg frågans natur och svarade med en kuggfråga.

  Luk. 20:21 Dessa frågade honom och sade: »Mästare, vi veta att du talar och undervisar rätt och icke har anseende till personen, utan lär om Guds väg vad sant är. 22 Är det lovligt för oss att giva kejsaren skatt, eller är det icke lovligt?» 23 Men han märkte deras illfundighet och sade till dem: 24 »Låten mig se en penning. Vems bild och överskrift bär den?» De svarade: »Kejsarens.» 25 Då sade han till dem: »Given alltså kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.» 26 Och de förmådde icke fånga honom genom något hans ord inför folket, utan förundrade sig över hans svar och tego.

  De ville ha ett ja eller ett nej och båda var fällor. Men Jesus vägrade svara svart-vitt.

  Markus 14:60 Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: “Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?” 61 Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare: “Är du Messias, den Välsignades son?” 62 Jesus svarade: ” Jag Är.

  Jesus svarade inte angående anklagelserna, men när översteprästen vågade fråga rakt ut svarade han.

  Matt. 15:21 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. 22 Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: “Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt.” 23 Men han svarade henne inte med ett ord. Hans lärjungar gick då fram och bad honom: “Skicka i väg henne! Hon följer ju efter oss och ropar.” 24 Han svarade: “Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.” 25 Men hon kom och föll ner för honom och sade: “Herre, hjälp mig!” 26 Han svarade: “Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” 27 Hon sade: “Jo, Herre, också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord.” 28 Då svarade Jesus henne: “Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill.” Och från det ögonblicket var hennes dotter botad.

  Ganska hårt va?

  Det finns nog flera exempel men jag stannar här.

  /Kjell

      (Reply)

 27. Men Kjell! Dom som försökte snärja Jesus var ju vad jag förstår skriftlärda religiösa ledare, inte vanligt folk som söker svar från dom som säger sig följa honom…

  Du gör ett typiskt fel som skriftlärd/kristen när du använder dig av några bibelversar för att styrka din ståndpunkt som egentligen inte alls handlar om det som jag nämnde…

  Säger inte Jesus också att man skall se på frukten på trädet, och står det inte i bibeln att dom som inte har kärlek har ingenting eller är kvar i döden och gör han inte en skilje linje mellan dom som skingrar och dom som samlar?

  Det där att använda bibelversar och skydda sig genom att retoriskt ta en vers och argumentera mot andra som egentligen inte har med saken att göra det liknar vad sekter som Jehovas och liknande gör och är nog inget annat än kontroll som man inte vill släppa och det tror jag inte Jesus gjorde när vanligt folk frågade honom om saker.

  Min åsikt är att sektbeteende finns i många sammanhang, även om man har rätt i sakfrågor och teologiskt kanske har rätt i sak, så är det ändå kanske inte rätt motiv bakom som du var inne på, har du tänkt på det? Mvh Mats.

      (Reply)

 28. Mats,

  Det blev en bred diskussion av din korta fråga.

  Jag upprepar din fråga: “Har påven erfarit frälsning?”

  Min undran: Vem kan veta det utom Gud och påven?

  Men du skrev ju själv nu: “Säger inte Jesus också att man skall se på frukten på trädet”

  Så nu frågar jag dej: Varför är frågan viktig, och vilken frukt kan du se?

  /Kjell

      (Reply)

 29. Angående Påvens frälsning så är jag nyfiken om han är frälst och jag undrar om någon vet det???

  Jag antar att man inte tror att han är det från frikyrkligt håll…

  Jag känner honom inte, så jag vet inte om frukten är God?

  Jag har träffat många kristna som inte bär frukt, väldigt många faktiskt och inte någon av dom var katolik faktiskt. Jag känner inga Katoliker och vet inte hur det är där…..pedofilskandaler verkar ju inte så fruktbärande heller.

  Frågan om påven är frälst är inte så viktig för mig, jag är mera nyfiken, jag är mest intresserad av varför man lägger ned så mycket energi från frikyrkligt håll att varna för katolska kyrkan, Påven och Rom! Finns det befog för det? eller är det som övrigt i livet dom som oftast har åsikter om andra har något själv att dölja , oftast rädslor, eller är det så att det finns en såkallad exlusiv elit bland kristna som avgör vad som är vad?

  Är det läran det är fel på eller något hos dom som dömer som är galet? det är en väldigt viktig fråga tror jag för kristen tro och om man skall kunna vara trovärdig att kunna möta människor som har dom frågorna om kyrkan. Jag är öppen för att det kan vara båda alternativen, men för egen del så tycker jag katolikerna verkar vara mer jordnära än tex livets ordare o hallelujakristna som ropar ameeen hela tiden men frukten,det visar sig väl på gärningarna tror jag? Mvh Mats.

      (Reply)

 30. Hej Mats,

  Du skrev: Jo det har jag förstått, men jag undrar bara om man inte kan vara frälst i alla sammanhang…?om man nu säger att JESUS är Guds son förstås….jag förstår att man inte kan tolka Jesus Och Gud hur som helst och säga att man är kristen som vissa sekter utan att det måste finnas någon slags uppenbarelse om den man tror på vem han

  Det räcker inte med att tro att Jesus är Guds son Mats! Detta tror många villoläror också! Men är Han Guds Son, kommen i köttet, så är Han också Gud! Det är detta frälsningen handlar om!

  Man kan inte vara i ett sammanhang där man förnekar detta faktum, om man har tagit emot Jesus som sin HERRE! Villoläror/lärare är något som Bibeln starkt varnar oss för, och därför blir det konfrontation i den andliga världen, om man försöker..eller skulle hamna där “av misstag”! Ljus och mörker kan nämligen inte förenas:

  2 Korinthierbrevet 6:14-16
  14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

  15 Hur kan Kristus och Beliar (satan)komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

  16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

  Vänlig hälsning 🙂
  Antonia

      (Reply)

 31. Mats,

  Jag tänker ändå inte spekulera om huruvida påven kommer i anmärkning för frälsning.

  Det vore att handla i strid med Guds bud.

  Vad gäller villoläror i katolicismen hänvisar jag dej till denna länk.

  Vad gäller att hitta orsaker att förkasta tron på Gud behöver man inte leta länge.

  De starkaste argumenten är:

  1. Lidandets problem, eller det så kallade Teodicéproblemet, Ondskans problem, (av franska théodicée, ytterst av grekiska θεός, Gud, och δίκη díkē, ’rättvisa’) behandlar problemet med att förklara Guds existens – närmare bestämt hur Gud kan vara både god och allsmäktig – när det finns ondska och lidande.

  2. Människor som kallar sig kristna men är dåliga vittnen genom att de uppför sig illa.

  Båda dessa bottnar i brott mot det förnämsta budet:

  Mark. 12:28 Då trädde en av de skriftlärde fram, en som hade hört deras ordskifte och förstått att han hade svarat dem väl. Denne frågade honom: »Vilket är det förnämsta av alla buden?» 29 Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: ‘Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. 30 Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.’ 31 Därnäst kommer detta: ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ Intet annat bud är större än dessa.»

  /Kjell

      (Reply)

 32. Jo Debora,

  Om du fortfarande vill kommentera kan du ju ta med din exeges av följande text.

  Lukas 16:16 “Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.”

  Gärna i den tråd jag nämnde i min förra reaktion till dej.

  /Kjell

      (Reply)

 33. Antonia Berglund”Det räcker inte med att tro att Jesus är Guds son Mats! Detta tror många villoläror också! Men är Han Guds Son, kommen i köttet, så är Han också Gud! Det är detta frälsningen handlar om! ”

  Och det tror inte Katolikerna då menar du? jag upplever att dom visst tror att Jesus är av Gud kommen i köttet och att dom är ganska tydliga med det i sina redogörelser..som här http://www.fragaprasten.nu/html/bibeltolkn26.htm

  Att inte Jehovas Vittnen o Mormoner inte har den grunden det ser man ju, men att katolikerna inte skulle ha det det undrar jag verkligen om du kan kan förklara? Jag skall kolla in Kjells länk om villoläror för din kommentar gjorde mig ju inte klokare….Mvh Mats.

      (Reply)

 34. Mats,

  “Och det tror inte Katolikerna då menar du? jag upplever att dom visst tror att Jesus är av Gud kommen i köttet och att dom är ganska tydliga med det i sina redogörelser”

  Också de onda andarna tror detta och bävar Mats! Inget bra argument alls! Enligt ordet finns det en äkta tro och en falsk! KK har definitivt en falsk tro, som inte är förenlig med Guds eget Ord.

  För du menar väl ändå inte att att det räcker med munnens bekännelse, när Ordet säger os att tron utan gärningar är död! Vilka gärningar åsyftas här; trons gärningar, eftersom tro utan gärningar är död! Om man har tagit emot Jesus som sin Herre så är det Honom man är pliktig att följa och lyda. Då kan man inte förbli kvar i synden!

  Vad har katolikerna för trons gärningar menar du? Som jag ser det, pedofili, “mörkad av kyrkans egna ledare,” Maria tillbedjan, reliker av blod och benknotor, ockultism, massmord, “människodyrkan” av Påven etc, etc… De har alltså med alla sina gärningar, bevisat att de har en “död tro”!
  Mvh,

  Antonia

      (Reply)

 35. Antonia Berglund
  “Också de onda andarna tror detta och bävar Mats! Inget bra argument alls! Enligt ordet finns det en äkta tro och en falsk! KK har definitivt en falsk tro, som inte är förenlig med Guds eget Ord.”

  Dom onda andarna tror vad? Att Gud är en ja! Läs på i din bibel och ryck inte en vers som handlar om att dom onda andarna tror att Gud är en! Jak 2:19 “Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar.”

  Dom onda andarna säger inte att dom tror att JESUS ÄR GUD är kommen i köttet…utan det som jag citerade från Jakob 2:19

  Läs 1 Joh 4 hela kapitlet så ser du hur Johannes skiljer mellan villfarelse och sanning och märk väl hur han sedan från vers 7 talar om Kärlek. Där har du vägen som ni missat att gå, istället har ni fastnat i debatt och åsiktsdiket för att ni är så rädda för villfarelse att rädslan blir en villfarelse.

  4 1Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, 3men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. 4Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. 5De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. 6Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

  Kärleken från Gud
  7Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 9Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. 10Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

  11Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 12Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. 13Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. 14Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. 15Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. 16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

  Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 17I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. 18Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. 19Vi älskar därför att han först älskade oss. 20Om någon säger: “Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. 21Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

  I vers 2 och 3 så står det tydligt vilka som är av Gud, och vilka som inte är det eller hur? Konstigt att Johannes inte har samma kriterier på villfarelse som ni verkar ha..?

  Tror ni inte på eran egen bibel? har ni lagt till extrabud man måste hålla för att vara kristen?

  I vers 7-21 så har ni fortsättningen om hur det visar sig vilka som går på vägen eller har stannat på vägen.

  Tror du att det är en slump att Johannes talar om Kärleken direkt efter urskiljning om villfarelse vilka som tillhör Gud? Mvh Mats.

      (Reply)

 36. I Matteus 7 så citerar många av de kristna att Jesus säger gå bort från mig för jag känner er inte….och man strider mot andra kristna med dom verserna.

  Istället för att som jag tror att känna honom är det som Johannes skriver om i 1 Joh 4
  att man har Guds ande och att man lever i kärlek.

      (Reply)

 37. 7″Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek “1 Joh 4:7,8

  Tillägg med tanken på att känna eller inte känna honom ni tror på..matt 7

      (Reply)

 38. Mats,

  Bara en liten fråga. Hur ser du på följande verser?

  Paulus ord i:

  Gal. 1:8 Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. 9 Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter: Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad.

  Titus 3:10 En villolärare skall du visa ifrån dig, sedan du varnat honom en första och en andra gång,

  1 Tim. 1:20 Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar.

  Varken Jesus eller Paulus brukade gå ur vägen för rak och hård konfrontation av villoläror.

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell ! Hur jag ser på dom verserna? Ja det låter som det jag har konfronterat i över 1,5 års tid på Apg 29 med en viss överjordiskt/ingensarskild….så jag backar inte för det heller och det är väldigt tydligt att det är budskap från en ängel från satan…

  Och där har det handlat om i huvudsak att Jesus inte är den han ÄR…Gud kommen i köttet…” så känner ni igen Guds Ande: varje ande som , som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus är inte från Gud.” 1 jOH 4:2,3

  Och man påstår att Jesus är en ängel med det andra o det tredje och man förnekar att Gud är treenig där har du striden Kjell.

  Vad jag förstår så det här varit striden sedan den första församlingen, och det kan jag säga att det pågår för fullt fortfarande….så det är inte bara då med Paulus eller Jesus eller den tidiga kyrkan utan det är fullt pådrag tycker…ni kanske lägger krutet på katolska kyrkan, men där menar jag behöver man inte skjuta utan där fienden verkligen finns…istället så pågår det en manipulation att försöka få dom kristna tillbaka under lagen så att man fastnar ( messianskt någonting, eller i laglöshet men det är en helt annan attack och det lutar mest åt andra hållet tycker jag! PRECIS SOM I BREVET TILL GALATERNA.

  När jag blev frälst så fick jag verkligen se 1 joh 4 tydligt framför mig och förstod att det är urskiljning som gäller. Och skulle jag höra att en katolik förnekar Jesu Gudom så backar jag inte heller, men jag har inte hört det än, bara en lite udda tradition,med lite konstiga grejer men ingen villfarelsens ande.istället skall det fjäskas med Jehovas Vittnen o andra som står under förbannelse med sitt falska evangelie där man verkligen hädar Gud så att man hamnar under slavoket igen, nä tack det blir inget med det! Mvh Mats.

      (Reply)

 40. Mats,

  Nu har det blivit lite missförstånd ser jag! Försöker nu, mera i detalj, förklara hur jag tänkte!

  Mats: Och det tror inte Katolikerna då menar du? jag upplever att dom visst tror att Jesus är av Gud kommen i köttet och att dom är ganska tydliga med det i sina redogörelser

  Antonia: Också de onda andarna tror detta och bävar Mats! Inget bra argument alls! Enligt ordet finns det en äkta tro och en falsk! KK har definitivt en falsk tro, som inte är förenlig med Guds eget Ord.

  Mats: “Dom onda andarna tror vad? Att Gud är en ja! Läs på i din bibel och ryck inte en vers som handlar om att dom onda andarna tror att Gud är en! Jak 2:19 “Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar.”

  Givetvis var det denna text jag åsyftade, trodde att du förstod det? De onda andarna TRODDE OCKSÅ, att Gud var en, (tre-enig) var min poäng! Vilket alltså inte bevisar någonting ang vad katolikerna avser med “sin trosbekännelse”. Vem som helst kan påstå vad som helst, men vad är sanning?

  För det var ju om deras “påstådda tro” vi pratade, eller hur? Men nu tar jag med hela textsammanhanget så du inte tror, jag rycker ut enstaka citat för mina argument! Och jag kommenterade även resten av texten genom att påstå att tro utan gärningar är död! Man kan inte tro ett och sen göra något helt annat.Vilket KK gör med sina o-bibliska gärningar!

  Jakob 2:18-26: “Nu säger kanske någon: “Du har tro.” – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet,* och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 25 Blev inte skökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar, när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död”.

  Detta är alltså skriftens eget vittnesbörd (men även nedanstående text avsnitt) om vad det innebär att bekänna en sann tro! Dessa texter jämför jag med KK:s liv och lära och måste då konstatera att katolicismen är en villolära (en falsk lära).Sen om detta är att vara KÄRLEKSLÖS, som du verkar se det, så är det ändå min rättighet/skyldighet att pröva allt!

  Johannes’ första brev, 2.20-29 “I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven all kunskap. Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen.
  Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.

  Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern.I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.

  Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn.Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.

  Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

  Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom”.
  Hälsningar/Antonia

      (Reply)

 41. Mats, du skrev:

  “Och skulle jag höra att en katolik förnekar Jesu Gudom så backar jag inte heller, men jag har inte hört det än, bara en lite udda tradition, med lite konstiga grejer men ingen villfarelsens ande.”

  Jag undrar litet vad du anser “villfarelsens ande” är. Det finns väl flera olika villfarelser som var och en kan leda bort från den frälsande tron?

  Låt mej bara ta ett exempel på katolsk lära som går stick i stäv mot Skriften.

  5 Mos. 18:10 Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, 11 ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. 12 Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig.

  Som du förstår handlar detta om helgondyrkan i allmänhet och Maria-dyrkan i synnerhet.

  Katoliker motiverar sina kontakter med de avlidna med att påstå att dessa inte är döda. Men i Skriften kan vi läsa om “i Kristus döda”.

  1 Thess. 4:16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först skola de i Kristus döda uppstå;

  Att det här handlar om de som var frälsta när de dog, håller du säkert med om.

  Kommunikation med döda är och förblir spiritism, och när den praktiseras och predikas av folk som kallar sig kristna leder den till accepterande och inblandning av all slags ockultism och trolldom.

  Latinamerika är ett skräckexempel på “denna frukt” av ett falskt evangelium. Voodoo, trolldom, animism och allt möjligt elände praktiseras i en enda soppa med Maria-tillbedjan och helgonprocessioner.

  Sedan vill jag tillägga att i katolska människors praktik kommer Maria först, sedan de så kallade helgonen, sedan under och uppenbarelser, sedan “Jesusbarnet” och kanske Jesus hängande på korset.

  I praktiken har Maria fått ta över rollen som återlöserska och medlare av frälsning.

  Även detta förnekar ju Jesu Gudom och allmakt.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Kjell
  Jag har inte upplevt att katolikerna gör det du påstår….att dom skulle ha kontakt med dom döda, har aldrig hört det förut. När jag var på bjärka säby så var det Guds Ande som var där, inget snack om det, och man tillbad inte heller Maria. nu var det väl inte katolska kyrkan direkt men åt det hållet iallafall.

  Antonia du citerar 1 joh 2
  Johannes’ första brev, 2.20-29 “I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven all kunskap. Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen.
  Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.”

  Förnekar den katolska kyrkan att Jesus är Kristus? Om inte varför citerar du då dom verserna…

  Och sen hur mycket frukt är det i edra liv, och hur mycket goda gärningar visar ni?

  Jag menar så här att om grunden är den samma vilket jag tror, alltså Jesus Kristus så är det något väldigt galet om man då säger att det inte är det…om man då inte kan visa på motsatsen.

  Johannes beskriver ju tydligt hur man kan skilja på det som är falskt från det som är sanningens ande, räcker inte det?

  Det där med gärningarna gäller väl alla kristna? eller hur? Och är det inte en frukt utifrån gemenskap med den levande Guden?

  Och vilka är det då som bär den frukten? Kan man säga att det finns ett helt sammanhang som inte bär frukt, är inte frälsningen för var och en skräddarsydd och vars ansvar att gå vägen.

  Visst jag förstår att om det är trångsynyhet och lagiskhet i ett sammanhang så blir det ju ingen bra frukt där, men jag tycker inte man kan döma ut alla i ett sammanhang heller…tänkte just på den katolske prästen Maximilian Kolbe http://www.123minsida.se/Nils-Henriks-hemsida/21498177

  Om det inte var gärningar där då vet jag inte vad det är för gärningar du menar..?
  Jag har aldrig hört om såna gärningar i andra sammanhang! Har du?

  Skulle du kunna göra detsamma?

  Sen undrar jag om det verkligen om det stämmer att dom onda andarna tror att Gud är treenig? det är ju där striden står om uppenbarelse vem Gud ÄR… du sätter likhetstecken med att Gud är en och treenig, javisst men skriften säger väl inte att dom onda andarna gör det? det är ju det dom strider emot, har jag märkt.

  En sak till ,är vi inte kallade till att gå ut i hela världen?

  Varför skulle vi inte då ha kontakt med katolska kyrkan?

  Om dom har fel i vissa saker är det inte då Gud som skall korrigera det och är det inte då bra att dom kan bli befriade från det då? och hur mycket fel är det inte i andra sammanhang,? självklart måste grunden vara samma och det är ju det som Johannes visar hur man skiljer på,ni har ännu inte kunnat visat att det skulle vara en annan ande. Dom som har inte kristi ande tillhör honom inte..men dom som har det ,gör väl det eller? Rom 8:9)

  Är ni säkra på att alla har Kristi Ande i tex pingst eller något annat sammanhang? Alla behöver höra att tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord Mvh Mats.

      (Reply)

 43. Mats, du skrev: “Jag har inte upplevt att katolikerna gör det du påstår….att dom skulle ha kontakt med dom döda, har aldrig hört det förut.”

  Jag förmodar att du vet att katoliker riktar böner till Maria och andra så kallade Helgon (som stavas med versalt H).

  Du får då förklara varför detta inte är att kommunicera med döda.

  /Kjell

      (Reply)

 44. Kjell skrev”Jag förmodar att du vet att katoliker riktar böner till Maria och andra så kallade Helgon (som stavas med versalt H).

  Du får då förklara varför detta inte är att kommunicera med döda.”

  Jag vet inte om dom gör det?

  Jag undrar ändå om det dom gör och om dom gör det? verkligen har samband med dom andekontakter som jag upplever att den versen handlar om, som du visar.. det borde väl förutsätta att man har en andekontakt? När folk sätter ljus på gravarna och tänker på sina avlidna släktingar innebär det väl inte att dom tar kontakt med dom avlidna släktingarna? även om det finns några som gör det. Du kanske har varit för länge i Afrika Kjell med allt dom styr med där…voodo och liknande 🙂

  Jag tror iallafall inte dom ber tillber Maria eller några helgon utan att dom i vördnad lyfter fram dom som gått före. Det tror jag inte är samma sak, när jag var på Bjärka Säby med min vän som är uppväxt i frikyrkan och i många år karismatiska sammanhang, han sa: “tillbad dom Maria”? Nejdå! det gjorde dom absolut inte, det kan jag garantera…men vad fick han det ifrån? det var helt taget ur luften….det tror jag var hans rädslor för det som inte är som det man är van vid, själv blev jag mycket välsignad och styrkt, den Helige Ande var där mycket påtagligt och man rannsakade skrifterna mycket grundligt och befäste verkligen Jesu Gudom, så som man gjorde mot villolärare i dom första århundraden.

  Kjell tänk om du möter en nyfrälst eller en icketroende och säger till honom att katolska kyrkan tillber Maria med stort H…..VILKEN SUCCE!

  Är det inte rätt fokus det som är det viktigaste i våran tro och inte andras udda traditioner? Jag tror nog Gud ser igenom hjärtat om det är stort eller litet H.

  Ps. jag är mycket känslig när det gäller villfarelse och andemakter.

  Mvh Mats.

      (Reply)

 45. Mats,

  Du säger att du inte “tror” att katoliker kommunicerar med avlidna. Du får naturligtvis tro vad du vill, men du har fel.

  Har du överhuvud taget läst bloggposten?

  Där påstår jag:

  Påven anser att man bör rikta böner till avlidna människor som han och hans föregångare har ”helgonförklarat”. (Bibeln säger att vi inte får ha kontakt med avlidna. Det kallas spiritism.)

  Och Anders svarar:

  Bön om förbön är ofta riktade till andra i hela Skriften… Kristi kropp transcenderar dödens makt, ty vår Herre har med sin död besegrat döden!

  Detta är den förklaring som trogna katoliker ger. Man riktar sig till Maria och andra Helgon och ber dem om förbön.

  De erkänner att de kommunicerar med dessa avlidna men försvarar det med att de inte är döda. (Som sagt, i Bibeln kallas dessa “i Kristus döda”.)

  Jag avslutar här för om du inte vill tro på fakta är diskussionen meningslös.

  Bara till sist. Låt dej inte luras alltför mycket av eufemistiska Svenska (bildade) katoliker. Jag tar mej friheten att citera en bit från Mikael Karlendals blogg.

  Jag är medveten om att sofistikerade västerländska bildade (svenska) katoliker inte menar sig be till helgon som till en gud. Ej heller till bilder. Jag är medveten om att de anser att de endast ber avlidna människor (som de anser som levande) om förbön. Jag är medveten om att de anser att de firar gudstjänst tillsammans med dessa avlidna kristna. Jag är medveten om att de genom att uttrycka sig på detta sätt menar sig inte vare sig vara avgudadyrkare eller spiritister, trots att de tillskriver dessa avlidna kristna någon form av allestädes närvaro och förmåga att höra vad miljoner människor i olika delar av världen säger till dem samtidigt.
  Dock menar jag, att vad de i praktiken gör är något annat än vad de fina orden säger. I praktiken gör de vissa avlidna kristna människor till någon sorts halvgudar med halvgudomliga egenskaper och behandlar dem som sådana. För de som befunnit sig i starkt katolska länder en längre tid, för dem som beskådat den katolska folkfromheten, för dem som läst innehållet i katolska böner till helgon, kan tolkningen av vad som försiggår te sig betydligt annorlunda än vad dessa intellektuella svenska eufemister vill göra gällande.

  Lycka till med att hitta sanningen.

  /Kjell

      (Reply)

 46. Jag tänker inte bli katolik Kjell, jag undrar bara varför man inte skulle kunna ha en dialog? Lycka till själv Mvh Mats.

      (Reply)

 47. Mats,

  En dialog på gräsrotsnivå tror jag kan vara väldigt bra om båda parterna är tillräckligt ödmjuka och bara försöker lära sig vad den andre tycker och tänker. Jag är fortfarande tacksam till signaturen Tuve, som är både kunnig och artikulerad, för allt han lärt mej om sin katolska tro.

  En dialog på ledarskapsnivå, med målsättningen att samarbeta i ekumenik, anser jag vara omöjlig utan avkall på den egna trosbekännelsen.

  Resultatet kan inte bli annat än reduktionism, synkretism och villfarelse.

  /Kjell

      (Reply)

 48. Kjell

  “A. Påven anses av de sina vara Kristi Ställföreträdare på Jorden. (Bibeln säger att Den Helige Ande har det jobbet.)

  B. Påven anser att Jesu Moder, Maria, var syndfri, inte dog utan fick en himmelsfärd, och att hon är ”Medåterlöserska” och ”Medlare” mellan människor och ”det gudomliga”. (Bibeln säger tydligt att bara Jesus Kristus är Frälsare och Medlare.)

  C. Påven anser att man bör rikta böner till avlidna människor som han och hans föregångare har ”helgonförklarat”. (Bibeln säger att vi inte får ha kontakt med avlidna. Det kallas spiritism.)

  D. Påven bannlyser inte katoliker som sysslar med djävulska riter och ockultism i länder där samma katoliker förföljer och utövar våld mot evangeliskt kristna.”

  Ja det låter inte bra…Tack och hej för den här gången. Mvh Mats.

      (Reply)

 49. Mats,

  Du skrev: Antonia du citerar 1 joh 2

  Johannes’ första brev, 2.20-29 “I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven all kunskap. Jag har skrivit till eder, icke därför att I icke kännen sanningen, utan därför att I kännen den och veten att ingen lögn kommer av sanningen. Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.”

  Du frågar: Förnekar den katolska kyrkan att Jesus är Kristus? Om inte varför citerar du då dom verserna…?

  Antonia: Jag citerade denna vers, därför att den tydligt visar på vem som har Guds Ande och Antikrists ande.

  v 24. “I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. OM det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern.Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet”.

  Det finns nämligen ett konditionalis här, (en villkors sats!) Och det är att smörjelsen (det vi har hört från början) skall förbli i oss .Alltså den Helige Ande som undervisar oss om sanningen.

  Antingen lyssnar vi till Sanningens ande eller också till Antikrist ande: säger detta skriftställe oss! Och om vi lyssnar till den senare; då förnekar vi samtidigt att Jesus är Kristus? “Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.”

  Parallell ställen( Joh.14:26, joh.16:13, Jer. 31:34)

  Mats skrev: “Sen undrar jag om det verkligen om det stämmer att dom onda andarna tror att Gud är treenig? det är ju där striden står om uppenbarelse vem Gud ÄR… du sätter likhetstecken med att Gud är en och treenig, javisst men skriften säger väl inte att dom onda andarna gör det? det är ju det dom strider emot, har jag märkt”

  Antonia: 5 Mos 6:4 “Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en”.

  Apg.19:15 Men den onda anden svarade dem: “Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?”

  Matteus 8:29 Dessa ropade då och sade: »Vad har du med oss att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss, förrän tid är?»

  Markus 1:24 och sade: »Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.»

  Önskar dig allt gott/Antonia 🙂

      (Reply)

 50. Antonia vi kommer inte längre än så här, men jag önskar dig allt gott också 🙂

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *