Sackeus har bytt namn

Visste du att Sackeus har bytt namn till Zachaios i nyare bibelöversättningar?

Nu är det kanske inte helt utan anledning för i gamla handskrifter kallas han ζακχαιος vilket blir Zachaios med våra bokstäver.

Men det finns andra saker som har ändrat sig genom årens lopp. Och frågan är väl om dessa förändringar har att göra med en mera fullständig uppenbarelse, eller bara handlar om moderna förvillelser.

Törs du föreslå att sjunga följande sång:

“Till Himmelen jag går,
dit synden aldrig når.
Ett härligt land,
där härskar evig vår.
Dess sol är Herren själv.
Där flödar livets älv.
Oh, syskon, låt oss alla mötas där!”Nu har det blivit fromhetspolitiskt korrekt att predika att vi inte alls skall till himlen. Istället skall vi till Jerusalem.

Men då undrar jag om detta kan stämma något vidare. För jag tror inte att Jesus var förvirrad när Han sade: “Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” (Matt. 6:19-20)

Och vad skall man tro att Jesus menade med detta?

Matt 18:18 Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.

Eller kanske detta?

Matt. 19:21 Jesus svarade: “Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.”

Borde Jesus inte ha talat om ett bankkonto i Jerusalem om det är dit vi skall i evigheten?

Upp. 22:1 Och han visade mig en ström med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron 2 och flöt fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt var månad; och trädens löv tjänade till läkedom för folken. 3 Och ingen förbannelse skall vara mer. Och Guds och Lammets tron skall stå där inne, och hans tjänare skall tjäna honom 4 och skola se hans ansikte; och hans namn skall stå tecknat på deras pannor. 5 Och ingen natt skall vara mer; och de behöva icke någon lampas ljus, ej heller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem, och de skola regera i evigheternas evigheter.

Kolla nu den sång jag citerade i början av denna text!

Och fundera litet grand på följande:

Markus 16:19 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida.

Upp. 7:9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna.

Bedöm själv! Det är (tack och lov) inte frälsningsgrundande.

Men liksom all ofullständig kunskap leder det till att det finns större eller mindre risk att man faller i gropen (eller diket) av villolärande gurus, profeter, apostlar, och vad de mer må kalla sig.

Herren välsigne och bevare DIG!

/Kjell

Referenser:

profetior
historiebok
kristologi
judaister
villolärare
skydd
lagisk?
bara en medlare

Sånger:

“Här vi packar och packar, var gång som vi far.
Bördor bär vi i händerna då.
Men jag skall inte bära en sak när jag far,
hem till Jesus på skyarna blå.

När vi flyttar till himlen med gator av guld,
vilken underbar dag det skall bli.
Jag står färdig till flykt,
till den boning han byggt.
Det skall bli sista resan för mig.”

——

“Jag har valt att göra sällskap, med Guds enkla vandringsmän.
Det må kosta vad det vill, för jag vill hem till himmelen.
Det är längtan hem som driver mej, jag vill ej stanna här.
Ty en främling här på jorden jag ju är.”

——

Joh. 14:2 “I min Faders hus äro många boningar; om så icke voro, skulle jag nu säga eder att jag går bort för att bereda eder rum.”

Views: 106

65 thoughts on “Sackeus har bytt namn”

 1. Kjell!

  Tack för att du tar upp detta viktiga ämne på din blogg!

  Det är bara SANNINGEN som kan göra oss fria!
  Hälsningar/A-a

      (Reply)

 2. Antonia,

  Trevligt att du hittade hit.

  Välkommen!

  Låt oss tillsammans strida för Sanningen.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Tack Kjell för ditt välkomnande!

  Ja, det måste vi absolut göra!
  /Antonia

      (Reply)

 4. Upp. 20:11 står det:
  11. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns inte plats för dem.

  I Upp. 21:1 står det
  Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var förgångna och havet fanns inte mer.
  Jes. 65:17, 66:22. 2 Petr. 3:13.

  Upp. 21:9-10
  9. Och till mig kom en av de sju änglar, som hade de sju skålarna fulla med de sju sista plågorna, och han talade till mig och sade: Kom, jag vill visa dig bruden, Lammets hustru.
  Upp. 15:1, 19:7.
  10. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den stora staden, det heliga Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud Hebr. 12:22, 13:14.
  11. och den hade Guds härlighet, och dess ljus var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

  Det heliga Jerusalem kommer alltså NER från himlen från Gud till den nya jorden. Detta sker alltså efter 1000-årsriket, det är bara att läsa hela kapitel 20 i uppenbarelseboken.

  Fridshälsningar Maria

      (Reply)

 5. Maria skrev: “Det heliga Jerusalem kommer alltså NER från himlen från Gud till den nya jorden.”

  Ja, så står det skrivet.

  Frågan är väl bara vad det betyder.

  Hur smyckar man en stad som en brud? Skall Lammet gifta sig med en stad?

  Vad består i sådana fall staden av? Hus? Gator? Parker? eller Människor?

  Staden är 12.000 stadier i kub! Omräknat 228 mil i kub!

  Nästan 12 miljoner kubik-mil, eller 12 miljarder kubik-kilometer, eller 12 triljoner kubik-meter.

  228 mil hög? Det är ungefär som från Haparanda till Paris, eller från Stockholm till Nord-Afrika.

  Om inte den nya jorden blir betydligt större än den nuvarande så är det tekniskt omöjligt att se denna koloss på en gång.

  Mount Everests topp är 8,848 meter över havsytan. Eller mindre är en mil.

  250 Mount Everests på toppen av varandra!

  Med nuvarande dimensioner på jorden kommer mitten på stadens botten att vara mer än 10 mil nere i jorden på grund av att jorden är klotformig.

  Och om man tar höjden på staden kommer man högt ovan de höjder där man kan överleva.

  Stratosfären är det skikt i jordens atmosfär som börjar vid en höjd av cirka 1 – 1,5 mil och sträcker sig upp till ungefär 5 mil över markytan. Den undre gränsen för stratosfären varierar beroende på årstid och latitud så att den är högre vid ekvatorn än vid polerna. Den övre gränsen för stratosfären kallas stratopausen.

  Temperaturen i stratosfären är på de lägre höjderna ganska konstant mellan –50 °C och –55 °C. Med tilltagande höjd stiger temperaturen sakta så att den ligger omkring 0 °C på 5 mils höjd. Ozonlagret som skyddar jorden från bland annat UV-strålning ligger i stratosfären på en höjd av cirka 2,5 mil från mark ytan. Det är tyvärr så att man inte kan andas i höjder över troposfären, platsen vi lever i.

  Flera icke-bokstavliga saker skulle kunna nämnas.

  Vi måste förstå att texten handlar om bildliga, allegoriska beskrivningar. Saker vi ännu inte kan begripa.

  Så frågan kvarstår vad det kan betyda.

  En dag kommer vi att veta det.

  Till dess avvaktar jag.

  /Kjell

  PS. För den som har svårigheter att föreställa sig stora tal.

  (Märk väl att jag använder den Svenska betydelsen av miljon, miljard och triljard. Den Engelsktalande delen av världen har andra namn på detta.)

  1 miljon sekunder är 11 och ett halvt dygn.

  1 miljard sekunder är nästan 32 år.

  12 triljoner sekunder är alltså 31.7 miljarder år.

      (Reply)

 6. Jag har försökt rita en liten bild av hur det skulle se ut om den jättelika bruda-staden skulle dala ner på en jord av samma dimensioner som nu, ungefär där det nuvarande Jerusalem ligger.

  Den lilla röda punkten litet nedanför “den stora kubiska staden” är större än Mount Everest i denna skala.

  Och vi skall tala tyst om vad som skulle hända med jordaxelns position och jordens rotationshastighet……

  Min personliga gissning (tolkning? tro?) är att de nya himlarna och den nya jorden utgör del av Guds himmel och att nederdalningen av “det nya Jerusalem” utgör föreningen mellan Himmelen och det nya universum.

  Och eftersom det inte finns tid i evigheten så finns det heller inte rum och materia som vi nu känner den.

  Så bilden stämmer inte alls med hur Guds solida verklighet kommer att se ut.

  Men den kanske kan hjälpa till att motverka gissningar (tolkningar? fantasier?) som helt enkelt är geometriskt omöjliga.

  /Kjell

      (Reply)

 7. Nåväl, måtten är väl Guds sak?
  vad menas med alla profetior i GT…har Gud ändrat sig??
  slutet på Jesaja, om det nya Sion, det nya Jerusalem handlar så tydligt om det som finns här…Gläd er med Jerusalem, alla ni som har henne kär (66:10)…där hednafolken skall dra upp till Jerusalem (v 23) (hednafolk i himlen??)
  Joel 3:16: Herren ryter från Sion, från Jerusalem låter han höra sin röst o v 18c: En källsa skall utgå från Herrens hus och vattna Akaciedalen. Egypten skall bli en ödemark och Edom..etc…v 20: Juda skall vara bebott för alltid och Jerusalem från släkte till släkte. v 21c: Herren bor på Sion.
  Att det inte kan handla om ngt himmelskt Sion: Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin heliga boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här skall jag bo, och hit längtar jag. (ps 132:13)
  Eftersom Gud bor i himmelen kan han väl knappast längta dit.

  Att vi skall samla skatter i himlen betyder att vi ska vara vår håg riktad dit, där Gud bor…alltså inte samla jordiska skatter utan gå hans ärenden. Vi skall ju vandra i anden.
  Den stora vita skaran inför tronen ur upp b kap 7: var står det att de var/är i himlen? De står inför tronen… ( De kommer ur den stora nöden…den har ej varit ännu, det är alltså en framtidssyn)…Än så länge har Gud sin tron i himlen…men sonen skall ju lämna över riket till Honom när allt blivit lagt under honom…och Gud skall bli allt i alla (1. Kor 15:28)…Floden som kristall är en ekvivalent som floden, templet etc som det står om i Hes 47..och det är på jorden, i Jerusalem…den dubbla strömmen som ska göra vattnet sunt, En-Gedi nämns (v19), löven som ej vissnar (v12) och vara till läkedom (v 12)

      (Reply)

 8. PS: Jesus finns i himlen nu, på Guds högra sida…nu!…han ber för oss (1.Joh)
  men Han skall komma tillbaka! Sätta sina fötter på oljeberget, gå ut i strid o upprätta sitt rike…de döda skall uppstå ur gravarna då…va, de är ju i himlen???

      (Reply)

 9. rebecca skrev: “Nåväl, måtten är väl Guds sak? Vad menas med alla profetior i GT…har Gud ändrat sig??”

  Nej, naturligtvis har Gud inte ändrat sig.

  Men tusenårsriket är inte samma sak som evigheten.

  Och vad gäller måtten är det faktiskt så att det nya Jerusalem helt enkelt inte passar på en jord med nuvarande dimensioner.

  Du har säkert någon gång hört den fåniga frågan: “Kan Gud skapa en sten som är så stor att han inte kan lyfta den?”

  Och den dummerjöns som ställer frågan menar sig därmed ha bevisat att Gud inte är allsmäktig.

  Men saken är den att logiskt nonsens förblir bara nonsens även om man stoppar in ordet “Gud” i den mening man formulerar.

  Så endera är både måtten och det nya Jerusalem symboliska, allegoriska eller bildlika och syftar på något vi ännu inte kan fatta. (Vilket jag tror.)

  Eller så har den nya jorden 250 gånger större diameter. Vilket skulle innebära att vi, du och jag, kommer att väga mellan 15 och 30 ton.

  Det enda jag försöker visa på är att det nya universum och Himmelen kan gå ihop, men det kan inte nuvarande universum och Himmelen.

  Bara i fantasin passar det nya universum samman med den nuvarande jorden.

  /Kjell

      (Reply)

 10. “Jag har försökt rita en liten bild av hur det skulle se ut om den jättelika bruda-staden skulle dala ner på en jord av samma dimensioner som nu, ungefär där det nuvarande Jerusalem ligger.”

  Den ser inte ut att stämma…

  Gjorde en matematiskt mer korrekt figur för ett antal år sedan. Skickar den på email senare. Ska även fota min jordglob med samma test i “3D” och skicka med. Anar själv en mer pyramidformad stad – ej en kub.

      (Reply)

 11. “Och eftersom det inte finns tid i evigheten så finns det heller inte rum och materia som vi nu känner den.”

  Tiden kommer att finnas men den kommer inte att kunna mätas eftersom sol och måne är borta. Vattnet i strömmen från Guds tron kommer ändå att ha en hastighet i m/s. Tiden förlängs oändligt.

  Kom apropå det att tänka på detta med tider häromdagen då blicken föll på texten om livsträden. De kommer att bära frukt varje månad. Eftersom ingen måne finns faller tanken på vår månadsindelning. Det bör nog förstås på det sättet att de ständigt kommer att frambringa nya frukter.

      (Reply)

 12. Lars W skrev: “Gjorde en matematiskt mer korrekt figur för ett antal år sedan. /../ Anar själv en mer pyramidformad stad – ej en kub.”

  Lars W, skulle du kunna accpetera om jag flyttar de teknisk-fysiska kommentarerna till tråden dår jag först publicerade min teckning?

  Jag avvaktar ditt svar.

  Orsaken är att jag skulle vilja reservera kommentarerna i denna tråd till bekräftelser av teologiskt fundamentella spörsmål. I klartext, vad är frälsningsgrundande, och vad är inte frälsningsgrundande.

  Nu till reaktionen på din kommentar (vilken jag då givetvis kommer att flytta också).

  Du har i och för sig helt rätt att det inte står att “staden” var kubisk. Det är sålunda en tolkning.

  Lägg dock märke till att man kan mäta höjden på en kub med en mätstång. Men det kan man inte med en pyramid.

  Med en pyramid kan man mäta “hypotenusan” och sedan räkna ut höjden med Pythagoras sats.

  Din tolkning att det handlar om en pyramid (varför inte en pababol?) är en personlig tolkning.

  Om du googlar skall du finna att “nya Jerusalem kub” ger 48 tusen träffar.

  Jag länkar till 3 av dem.


  (Bilden är från Aletheia.)

  Storleken på det nya Jerusalem (Aletheia) (Läs gärna kommentarerna på Aletheia så vet du vad som redan diskuterats.)

  En ny himmel och en ny jord (Gospel Jesus lever)

  Uppenbarelseboken – kapitel 21 (Sites Google)

  Bevisbördan anser jag vara din. (Var Johannes inspirerad av egypterna?)

  Pyramid, hyperbol, halvklot eller kub…. Det är ändå inte möjligt på denna jorden.

  /Kjell

      (Reply)

 13. @Lars W:

  Apropos din färska påstående:
  ”Vattnet i strömmen från Guds tron kommer ändå att ha en hastighet i m/s.”

  Om detta är bibliska uppenbarelser: Kapitel och vers! Tack på förhand.
  Om nej: Sluta prata strunt.

  Annars är tid ett svårt, kontroversiell abstrakt begrepp, och har varit föremål för diskussion i religion, filosofi och vetenskap sedan ”tidernas begynnelse”. I moderna fysiken har vi gått ifrån termen absolut tid och, enligt relativitetsteorin, är samtidigheten en relativ term.

  Att definiera tid kraschar oftast i ett cirkulärt argument av typen: Tid är något som mäts med klockor. Klockor är något som mäter tid …
  Och ännu har jag inte nämnt de psykologiska konsekvenser som begreppet tid erbjuder.

  Slutsats: Sluta förföra genom att prata som att tidsbegreppet är begripligt och lätt!

  Annars kan jag fortfarande höra orden från min gamla matte lärare i mina öron. Det är 35 år sedan, men jag lärde mig en läxa som är:

  – Inkommensurable storlekar! Du jämförar inkommensurable storlekar!

  Han tänkte inte på jämförelsen mellan tid och evighet. Men det är precis vad jag tror att vi måste hålla reda på. Vi har lite tid kvar, Lars W. ..

      (Reply)

 14. “Om detta är bibliska uppenbarelser: Kapitel och vers! Tack på förhand.
  Om nej: Sluta prata strunt. ”

  Strömmande vatten har alltid en hastighet.

      (Reply)

 15. Kjell,

  “Lägg dock märke till att man kan mäta höjden på en kub med en mätstång. Men det kan man inte med en pyramid.”

  Stadens höjd är 12 000 stadier oavsett om det är en kub eller en pyramidliknande stadsutformning.

  Att använda hypotenusa är vanskligt då Staden omges av en mur som är ca 70 meter hög, men givetvis kan man få närmevärden.

  “Bevisbördan anser jag vara din. (Var Johannes inspirerad av egypterna?)”

  Mycket tyder på att Josef, Israels son och en stark förebild för den kommande Messias, var djupt involverad i pyramidbygena – så varför inte?

      (Reply)

 16. “Pyramid, hyperbol, halvklot eller kub…. Det är ändå inte möjligt på denna jorden.”

  Det är då visst och sant.

  För mig är den nya Jorden evig i både tid och rum. Den platta jorden blir en realitet i evighet.

      (Reply)

 17. NorskaBent,

  “Apropos din färska påstående:
  ‘Vattnet i strömmen från Guds tron kommer ändå att ha en hastighet i m/s.’

  Om detta är bibliska uppenbarelser: Kapitel och vers! Tack på förhand.
  Om nej: Sluta prata strunt.”

  Om vattnet inte har en hastighet står det stilla. Stillastående vatten vi inte gilla. Och då är det ej längre någon ström:

  “Och han visade mig en STRÖM med vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron och FLÖT fram mitt igenom stadens gata. Och på båda sidor om strömmen stodo livsträd, som gåvo tolv skördar, ty de buro frukt VAR MÅNAD; och trädens löv tjänade till läkedom för folken

  “Slutsats: Sluta förföra genom att prata som att tidsbegreppet är begripligt och lätt!”

  Vem förför?

  Gud skapade allting gott (1 Mos 1:17-18). Tiden är något gott då den är med oss, då den inte tar slut…

      (Reply)

 18. @Lars W:

  Först en ära till dig: Du svarar mig på ett hövligt och respektfullt sätt! I efterhand ser jag att en smiley eller två saknas i min första kommentar till dig, men du klarade testet och svarade inte mig med struntprat…

  Så att frågan eller tema som vi diskuterar. Det är vackra bilder av Gud och Hans härlighet som du hänvisar till. Vi är båda överens om detta och kan glädjas och ha gemenskap med varandra. Men våra åsikter ändrar riktning när det gäller den fysiska tolkning av några bibliska texter som du refererar till.

  Två exempel från din penna:

  ”Tiden kommer att finnas men den kommer inte att kunna mätas eftersom sol och måne är borta. Vattnet i strömmen från Guds tron kommer ändå att ha en hastighet i m/s. Tiden förlängs oändligt.”

  ” För mig är den nya Jorden evig i både tid och rum. Den platta jorden blir en realitet i evighet.”

  Jag frågar dig Lars W: Är du helt säker på att detta vatten från Guds tron är dihydrogen oxide och inte något ännu mer himmelsk? Är du inte väldigt reduktionistiska med din 2-dimensionell tolkning av den nya jorden?

  Annars tror jag (notera, tror jag) du kan dra nytta att informera oss andra om att det är dina subjektiva tolkningar som här uttrycks. Är du en nörd som mig, så förstår du vad en Besserwisser är. Låt oss stå tillsammans mot han (läs: besserwisseren).
  Jag stannar kvar här medan tonen är god och lugn. Gud vare med dig i allt du gör, Lars W.

  P.S
  Du är förstås ingen vilseleder eller förvillar i mina ögon, ëndast en engagerad person som då och då glömmer att absolut uttalanden uppfattas … absolut!

      (Reply)

 19. NorskaBent,

  Allt jag skriver är subjektivt. Att man ständigt skulle behöva framhålla detta faktum är bara ett dumt påhitt från något mindre prominent universitet någon gång på 70-talet. Är det inte självklart att det jag framför är min subjektiva uppfattning som jag grundar på min subjektiva uppfattning av Skriften upplevd genom en personlig relation med Guds Ande?

  Och visst är det nya Jerusalems vatten av en annan karaktär och av ett evigt slag i jämförelse med vårt H2O (eller ert D2O), men det strömmar likt vårt vatten. Även det skapat av YHWH och förklarat som gott.

      (Reply)

 20. Lars W,

  “Tiden är något gott då den är med oss, då den inte tar slut…”

  Med det menas att tiden är emot oss då vi åldras och dör. Den är delvis med oss i tusen år då vi åldras långsamt och dör vid hög ålder (Jes kap 65) och på den nya Jorden varken dör eller ådras man. Då är tiden med oss och den aldrig slut…

      (Reply)

 21. @Lars W:

  Du kan postulera subjektiva tolkningar så mycket du vill för mig! Men lägg några små språkliga ledtrådar inn i din prosa så dina läsare vet att du deltar i spekulation. Problemet för mig (och möjligen andra) är att du formulerar vad du tycker i suverän style, utan minsta reservation. Exempelvis:

  ” Och visst är det nya Jerusalems vatten av en annan karaktär och av ett evigt slag i jämförelse med vårt H2O (eller ert D2O), men det strömmar likt vårt vatten… ”

  Kan du vara säker på att detta vatten ”strömmar likt vårt vatten”. Har du speciella kunskaper eller bakgrund inom fluidmekanik eller kontinuum ? Jag är nyfiken och frågar.

  Jag förstår inte att du inte ser hur kategorisk och absolut din metafysiska tolkningar verkar på andra. Et problem i mina ögon är att du sällan eller aldrig använder fraser som:

  ” Jag tror, men är inte så säker… ”

  ” Kanske är jag fel eller missförstår… ”

  ” Något jag undra på är om… ”

  Jag kräver inte omänskligt insiktsfulla uttalanden som:

  ”Det är vild spekulation, jag vet, men … ”
  (fritt tagen från en av wildwest’s subjektiva överväganden)

  Över och ut för mig. Vi har alla mycket att lära!

      (Reply)

 22. rebecca skrev: “Han skall komma tillbaka! Sätta sina fötter på oljeberget, gå ut i strid o upprätta sitt rike…de döda skall uppstå ur gravarna då…va, de är ju i himlen???”

  Ett nytt svar på ett gammalt påstående.

  Det beror på vilka döda det åsyftar.

  Det finns åtskilliga profetior, även i psalmerna, som antyder att Guds Folk får en speciell behandling i historiens slut. Ta Psalm 110 som exempel, men även de torra benen i Hesekiels profetia.

  Jag tolkar det som att det handlar just om dessa i den profetia du citerar.

  Dessa har nämligen inte del i den första uppståndelsen annat än om de erkände Jesus Kristus som Messias medan de levde.

  Och detta torde ha hört till ovanligheterna innan Han kom till oss, född i ett stall.

  /Kjell

      (Reply)

 23. Derek, som brukar kommentera här, skrev annorstädes:

  Att havet och solen skulle tolkas bokstavligt tror jag inte. Att allt fysiskt kommer att försvinna så att hela universum blir ett enda svart hål och bara en andlig tillvaro blir kvar, påminner om dualismen mellan det fysiska och det andliga enligt neoplatonismen. Jag ser den fysiska skapelsen som något gott som inte utgör en motsättning till det andliga. Kristus är förstlingen till ett nytt människosläkte, även om den nya människan är andlig.

  Du gör samma fundamentella tankefel som flera av Hebrew Roots Ledarna som hävdar att jorden kommer att förnyas så att tusenårsriket blir början på evigheten. (Bland andra Lars Enarson brukar hävda detta.)

  Tusenårsriket är inte början på evigheten (och himmelen) utan slutet på historien och jordelivet.

  Början på avslutningen av historien sker när Jesus kommer tillbaka. När detta händer blir “de i Kristus döda” och “de i Kristus levande” uppryckta och får härlighetskroppar. Detta är den första uppståndelsen.

  Sedan dröjer det ungefär 1000 år innan historien finalt avslutas och vi hamnar i Upp. 20:11-

  Inför den vita tronen, under “tiden” (om tid fortfarande finns, vilket jag inte tror) finns inte det nuvarande universum längre. “För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem.”

  Men sedan börjar Upp. 21 “Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.”

  När väl den yttersta domen har fullbordats är det dags för det nya universum som sedan förenas med det himmelska Jerusalem så att Himmel och Jord blir ett, och vår eviga boning.

  Det handlar varken om dualismer eller svarta hål.

  Det blir inte någon slags “andlig” tillvaro utan kropp och universum. Det kommer att bli högst praktiskt fysiskt, men med en fysik vi inte nu kan föreställa oss. För att “överleva” i detta nya universum behöver man härlighetskroppar.

  Alla fantasier att “det nya Jerusalem” skulle nederdala på denna jorden faller på sina egna fysiska omöjligheter.

  Se tidigare teckning

  Se även frågorna i denna kommentar

  /Kjell

      (Reply)

 24. NorskaBent,

  Berndt lade in en blänkare hit i sitt Samtalsforum. Ser att jag har frågor att besvara sedan en tid. Vi får hoppas att moderatorn är på nådigt humör och släpper igenom mig…

  “Du kan postulera subjektiva tolkningar så mycket du vill för mig! Men lägg några små språkliga ledtrådar inn i din prosa så dina läsare vet att du deltar i spekulation.”
  …skriver “Norska Bent”.

  Vi fick under min skoltid på 1970-talet lära oss att vara “objektiva”. Ingen är det i själva verket. Bibeln allra minst. Sanningen är ALLTID subjektiv liksom upplevelsen av Sanningen.

  Utifrån den ram profetiorna ger oss är vi fria att tänka och att tänka ut hur den eviga världen kan komma att te sig – så länge vi inte går emot Skriften. Då jag emottagit syner och uppenbarelser under ca 20 års tid kan jag fylla i en del av de “luckor” profetian lämnar åt oss. Andra luckor återstår att fylla i och i andra sammanhang har jag “målat” fritt – utfrån de ramar profetian ger oss – då i huvudsak muntligen till närvarande. Har uttryckt mig skriftligen på några bloggar men det har fallit mindre väl ut, då de oppositionella (Åklagarens sändebud) uppträtt emot mig. De har verkligen fått mig att känna skulden av att ha “kastat pärlor till svinen”. Kanske återkommer jag någonstans med dessa delgivningar av syner, tankar och funderingar – men subjektivt kommer det ALLTID att vara. Att vara “neutral” eller “objektiv” är inget som hör hemma i Guds Rike – vare sig i Himmelen eller på jorden.

      (Reply)

 25. Det finns ytterligare en vanlig invändning som jag vill addressera. Även den invändningen är vanlig bland dem som har smittats med HRM-tänkande.

  Detta är den logiska biten av deras invändning: “Jesus kommer tillbaka och vi rycks upp honom till mötes för att sedan alltid vara tillsammans med honom. Eftersom Jesus är på väg till Jerusalem så betyder det att vi också har samma destination.”

  Sedan brukar de ibland lägga till retorik för att förlöjliga tanken på Himmelen eller dem som fortfarande tror att vi skall dit.

  • Jasså, du tror att de frälsta skall till Himmelen? Jaha, då tror du tydligen på den katolska myten om een fjärran utomjordisk planet. Eller kanske den hinduistiska myten om upplösningen av all personlighet.
  • Jasså, du tror inte att de frälsta skall vara med i tusenårsriket? Jaha, då undrar jag om du verkligen älskar Jesus.
  • Jasså, du tror att de frälsta skall till Himmelen? Jaha, då tror du väl att Jesus skall komma tillbaka två gånger.
  • Jasså, du tror att de frälsta skall till Himmelen? Jaha, då är du väl anhängare av Darby och ersättningsläran.

  De felaktiga associationerna i resonemanget är att om man tror att vår destination är Himmelen så tror man givetvis också att:

  • uppryckelsen sker innan vedermödan
  • bara A-lagskristna tas med
  • B-lagskristna och judar blir kvar i vedermödan
  • A-lagskristna gottar sig på en fjärran planet som de kallar Himmelen
  • ersättningsläran är sann och att Darby hade rätt

  Jag kan försäkra dej att jag alltid har trott att Himmelen är vår destination, och aldrig trott på de fem listade villorna.

  Men nu till bemötandet av den logiska biten av argumentationen:

  Svar nummer ett

  Jesus själv sade, enligt Matt. 18:20, “där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”.

  Var det bara för att vara positiv, snäll och uppmuntrande som han sade det? Eller, menade han det rent praktiskt? Eller, gällde det bara för lärjungarna? Eller, var det bara symboliskt menat?

  För sanningen är ju den att Jesus nu är hos Fadern i Himmelen och att det finns tusentals människor som samlas i bön i små grupper samtidigt runt om på jorden.

  Så om Jesus menade det rent praktiskt kan han tydligen vara tillsammans med oss oberoende av tid och rum.

  Och när vi får våra härlighetskroppar är även vi obegränsade av tid och rum.

  Svar nummer två

  Var kommer Fadern att vara under tusenårsriket?

  Utan att dra igång någon debatt angående trefaldighet (eller treeninghet som det även kallas) så blir det praktiska resultatet att man inte tror att man kan vara tillsammans, och ett, om man är i Himmelen medan Jesus är på jorden, att man därmed även menar att Fadern, Sonen och Den Helige Ande inte kan vara en enhet.

  Man tvingas då bekänna sig till en av följade villoläror:

  1. Modalismen – som anser att det handlar om en Gud med tre olika uppenbarelseformer. Modalismen säger att Sonen är Fadern. Ett mycket egendomligt uttalande.
  2. Polyteism – som anser att det handlar om tre olika gudar.
  3. Unitarism – som anser att Gud Fadern allena är Gud, att Jesus är en förhärligad människa och att Anden inte är en person.

  Konsekvenserna, om man törs realisera sig dessa, är således mycket ingripande.

  Svar nummer tre

  Tänk dej en jordisk samling, runt en person, av mer än en miljard människor. (Som jämförelse: Indien har ungefär en miljard människor.)

  Hur mycket “tillsammans” tror du att denna miljard är med central-personen om de hamnar i utkanten, cirka 100 mil från honom?

  Den fysiska tolkningen faller på sin egen orimlighet.

  Svar nummer fyra

  De som tror på “snedskuttsläran” hamnar mycket ofta i mycket egendomliga läror.

  Så förkunnas det, till exempel, att vi män måste vara fysiskt omskurna för att få vara med i tusenårsriket.

  Men vi har ju fått våra härlighetskroppar redan! Hur månne detta gå till? Omskära sig redan nu så att detta redan är ett faktum för härlighetskroppen? Omskära härlighetskroppen?

  Det blir ju rena rama löjan!

  Andra förkunnar att vi måste öva oss att fira Herrens högtider, speciellt Lövhyddohögtiden, för annars får vi inte vara med i det A-lag som skall vara tillsammans med Jesus.

  Så om man bara är frälst av nåd och får ryckas Herren till mötes på skyarna, men efteråt visar sig vara okunnig vad gäller Lövhyddofirande, så diskvalificerar man sig själv och får inte vara med längre.

  Svar nummer fem

  Vi uppmanas i Skriften att inte samla skatter på jorden utan att i stället samla dem i Himmelen.

  Ingenstans står det att vi skall sätta in våra skatter på någon bank i Jerusalem.

  Till sist

  Man måste ta konsekvenserna av det man bekänner. Det duger inte att plocka ihop en egen religion från något slags religiöst smörgåsbord.

  Den som inte tror att vi skall till Himmelen öppnar sig för en hel skala av villoläror.

  Det är säkerligen inte frälsningsgrundande att tro att vår destination är Himmelen, men det är alltid förenat med faror att förneka sanningar i Guds Ord.

  /Kjell

      (Reply)

 26. Kjell,

  “Modalismen säger att Sonen är Fadern. Ett mycket egendomligt uttalande.”

  Jesaja skrev ned det redan för ca 2 700 år sedan, en profetia från YHWH:

  “Ty ett barn varder oss fött, en SON bliver oss given, och på Hans skuldror skall herradömet vila; och Hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig FADER, Fridsfurste.”
  (Jes. 9:6)

  Yeshua bekräftar detta förhållande i evangeliet.

  Att håna det man inte förstår, och inte heller vill förstå, är enkelt, att vilja förstå är svårare.

      (Reply)

 27. Lars W skrev: “Att håna det man inte förstår, och inte heller vill förstå, är enkelt, att vilja förstå är svårare.”

  Titta dej själv i spegeln!

  Lars, ditt övermod har verkligen gått för långt.

  När har du någon enda gång försökt att förstå vad dina “opponenter” säger?

  Du representerar det Aletheias ledare brukar kalla ett “enmanslärosäte”.

  Tills du kommer med en relevant kommentar kan du känna dej portad. (Låt en relevant kommentar innehålla bara data och tolkning av data. Inga anfall och absolut ingen självömkan.)

  Tillbaka till saken:

  Sonen är inte Fadern och har aldrig varit det, och kommer aldrig att bli det.

  Men visst ÄR han från begynnelsen och visst representerar han den du titulerar YHWH.

  Kanske har du inte förstått felet med modalismen. Det gjorde inte jag heller innan jag trasslade in mej in alla dessa trinity-unitarian dispyter.

  Och nu får jag väl ett ilsket email från dej….. som vanligt.

  /Kjell

      (Reply)

 28. Lars W,

  After closing time…

  ”Ser att jag har frågor att besvara sedan en tid.”

  Vår tidsuppfattning avviker!

  /Bent

      (Reply)

 29. Lars W skriver:
  “Att vara “neutral” eller “objektiv” är inget som hör hemma i Guds Rike – vare sig i Himmelen eller på jorden” och
  “Utifrån den ram profetiorna ger oss är vi fria att tänka och att tänka ut hur den eviga världen kan komma att te sig – så länge vi inte går emot Skriften.”

  Lars, antingen har jag helt missförstått orden objektiv och subjektiv eller så finns det någonting viktigt att tala om.

  Skriften är objektiv, gäller för alla utifrån Guds objektiva ögon. Dock ser Han oss som subjekt vilken inte ger oss rätten att lägga subjektiva tolkningar i Guds objektiva. Att vara neutral är inte det samma som att vara objektiv. Att vara neutral är att inte tycka någonting särskilt. Att tycka om Guds objektiva ögon och subjektiva relation är högst icke-neutralt.

  /Ulrika

      (Reply)

 30. Ursäkta jag har inte läst här på ett tag.
  Såg att du Kjell citerade mig, men ta det inte så allvarligt, jag är inte säker ens hur det blir i morgon än mindre efter de tusen åren.
  Berndt verkar säker på att himlen är en annan dimension, det verkar nog ganska sunt.
  Någon rymdfärd är det i alla fall inte frågan om, det skulle bli för kallt och syrefattigt.
  Hoppas att ni förstår att jag skämtar, en andlig uppståndelsekropp lyder inte under de fysiska villkoren. Räcker det inte om vi spekulerar hur det blir under de tusen åren, för mig är det alldeles tillräckligt. Om det är det för LarsW är jag inte säker på.

  Jag har i alla fall märkt att tvärsäkerheten minskar med tilltagande kunskap. Kanske ett ord att fundera på. 🙂

      (Reply)

 31. Derek skrev: “jag är inte säker ens hur det blir i morgon än mindre efter de tusen åren”

  Vårt långa strömavbrott är slut, så jag kan svara på din kommentar.

  Jag kan mycket väl förstå tanken att det inte är så viktigt. Det handlar ju om saker som Herren själv tar hand om. Så vårt fokus måste helt enkelt ligga på att “vara i Kristus”.

  Kanske såg du mitt svar till signaturen “Elin”? Problemet är att förvirringen runt vår eviga destination används som inkörsport för läror som (bevisligen) leder till svårare villor.

  Jag tar mej friheten att fritt ur minnet citera C. S. Lewis (fast jag vet att det finns personer som anser det vara fel att citera honom).

  Den som kommer till Himmelen kommer att konstatera att hela hans liv var en utkant av Himmelen. Och den som hamnar i helvetet kommer att konstatera att hela hans liv var en utkant av helvetet.

  Ur evighetens perspektiv är nog skillnaden mellan tusenårsriket och Himmelen ganska liten.

  Men vad gäller den bofasta befolkningen tror jag det finns en väsentlig skillnad.

  /Kjell

      (Reply)

 32. Kjell: “Jag kan mycket väl förstå tanken att det inte är så viktigt. Det handlar ju om saker som Herren själv tar hand om. Så vårt fokus måste helt enkelt ligga på att “vara i Kristus”.”

  — Instämmer!

  Jag tror att Jesu återkomst sker på ett sätt som ingen har kunnat förutse. Ingen kunde förutse hur hans första kommande, även om man kände till alla profetior.
  De föreställningar om helvetet som vi har är mer eller mindre påverkad av den medeltida kyrkans dramatiska beskrivningar för att hålla folket i skräck för att kunna kontrollera dem och kunna skapa en ekonomisk bas för att sälja syndernas förlåtelse.

  Vårt hopp är kroppens uppståndelse då vi får den förhärligade kropp som vår Herre och Frälsare fick vid uppståndelsen. Han är den förste i den nya mänsklighet som skall leva i evighet med Gud och Jesus. Det ser jag fram emot och förtröstar på Guds nåd “i Kristus”.

      (Reply)

 33. Derek skrev: “Jag tror att Jesu återkomst sker på ett sätt som ingen har kunnat förutse.”

  Utan tvekan har Herren det strategiska övertaget 🙂

  Och jag är övertygad om att Kungars Kung, Den som har all makt i Himmelen och på Jorden, Universums Herre, Israels Mäktige, kommer att använda den makten när Han tar över.

  Ske din vilja! Såsom i Himmelen… Och då även på Jorden.

  /Kjell

      (Reply)

 34. Herrens bön är suveränt stark. “Låt ditt rike komma” är tillräckligt bra formulerat.

  Jag vet att det finns bibeltolkare som menar att det är en Satans list att vänta på en personlig Antikrist. RKK är den antikrist som skulle komma menar dom. Men jag har ingen bestämd uppfattning om detta. Det är viktigare att ta hand om sitt eget liv och ha koll på hur man lever och behandlar sina medmänniskor. Kärlek till människorna får vi aldrig för mycket av.

      (Reply)

 35. Kjell,
  Nu har jag förstått att Lars inte har möjlighet att svara på mitt inlägg till honom. Då är det enda rimliga att ta bort mitt inlägg kan jag tycka.
  /Ulrika

      (Reply)

 36. Ulrika Jansson,

  Lars kan svara om han väljer att inte raljera och vara oförskämd.

  Han behöver absolut inte vara ense med mej och andra skribenter.

  Men övermod och dylikt kommer jag inte att släppa in. Han får spy sin galla på andra bloggar. Vilket han redan har gjort.

  Det är bara att han ligger i moderation. Inte utan anledning.

  För övrigt gäller kommentars-reglerna.

  /Kjell

      (Reply)

 37. Kjell,
  Bloggägaren bestämmer reglerna och dess innebörd. Någonting annat skulle inte fungera. Det är det enda jag kommit fram till i min lilla fundering utifrån olika och olikas aspekter.
  /Ulrika

      (Reply)

 38. Ulrika Jansson,

  Det är lickligtvis ytterst få som tar det som sin kallelse att vara “störande element” i bloggarna.

  Jag har inget till övers för RKK och tvivlar inte på att det är bra att upplysa om den organisationens villor.

  Men det skulle aldrig falla mej in att göra det på en katolsk blogg.

  På samma sätt ser jag ingen välsignelse i att vara ett “störande element” på en MFS-blogg.

  Men både katoliker och MFS-are får kommentera här så länge de gör det sakligt och inte faller i oändliga upprepningar, eller kommer med uppenbara lögner.

  De får givetvis hålla till godo med svar på tal…..

  Bara två personer är totalportade här och ingen av dem är Lars W.

  /Kjell

      (Reply)

 39. Kjell,
  Vad är en MFS-blogg? (Förkortningen?)

  Nu går vi utanför ämnet (lyfta över till off topic?) men själv blev jag portad på hela pingsten sida under en period. Så den erfarenheten är gjord. Efter en dröm (SIC) fick jag helt avsmak på den sajten. Tappade intresset totalt. Livet är en märklig sak. Är temat Jesu återkommelse? Då säger jag så här: Hoppas att det inte finns bloggar i himmelen.

  /Ulrika

      (Reply)

 40. Kjell!
  Skrev ett svar på ditt senaste men kan inte se att det kom fram. Är det hos moderatorn?
  /Ulrika

      (Reply)

 41. Ulrika Jansson,

  Nej, du ligger ju inte i moderation. Det kan du se eftersom dina kommentarer kommer in direkt.

  Vad som gick galet med din föregående kommentar vet jag inte. Den hamnade i “spam” eller skräpkorgen. Men jag hittade den eftersom du sade till.

  De senaste dagarna får jag tusentals spam-kommentarer.

  Med MFS-bloggar menar jag bloggar som drivs av medlemmar av Messianska Föreningen Shalom.

  Den förening där det viktigaste budskapet är att Jesus inte är Gud.

  Vidare håller man hårt på sabbat, högtidsdagar och matregler.

  /Kjell

      (Reply)

 42. Jaha!
  Tack Kjell för att du letade fram den. Tusentals spam….men oj,oj,oj…hur går det till:/
  /Ulrika

      (Reply)

 43. Kjell, har du adressen till någon MFS blogg. Skulle vara intressant att läsa lite.

      (Reply)

 44. Derek,

  Vill inte publicera här men om du ger mej en funkande email-address skall jag sända dej en länk.

  Min email-address känner du.

  /Kjell

      (Reply)

 45. Oj, mitt inlägg hamnade visst lite fel…har Marias karaoke som länk till sidan och då blev det så här. Men jag upprepar på rätta stället:

  Ditt inlägg fick mig att läsa Upp 21 o 22. Halvflyktigt och helivrigt som vanligt.

  Det ska komma en ny jord och en ny himmel. (Nu tolkar jag texten) Och ett nytt Jerusalem från himlen, alltså inte något Jerusalem som finns nu. Staden ska inte ha något tempel eftersom Gud själv tar plats mitt i staden och blir vårt tempel. Det står så, det verkar som att en del (främst i andra forum) tror att jag hittar på när jag bara försöker söka i texterna. Får säga som Luther när han blev kritiserad för att Guds ord blev synligt i och med översättningarna “Man får beskylla författaren för det…” Och nu tänker några att författaren är människorna som skrev och fattar inte att de bara håller i pennan. Nu talar jag Bibeln och ingenting annat. De egna tolkningarna får jag stå för.

  Sången i ditt inlägg kan tolkas som att (jag får den reflexen) vi inte längre är i behov av Nåden i himlen (ingen synd finns där) men jag tror att vi kommer att fortsätta vara i behov av den i någon mån, inte minst eftersom Han vars namn är Nåd regerar!

  /Ulrika

      (Reply)

 46. Ulrika Jansson skrev: “Får säga som Luther när han blev kritiserad för att Guds ord blev synligt i och med översättningarna ‘Man får beskylla författaren för det…'”

  Den hade jag inte hört 🙂

  Den behåller vi!

  Vad gäller om vi behöver “nåden” i Himmelen kan man kanske jämföra det med huruvida du behöver “spermen och äggcellen” fortfarande i ditt liv, eller om dessa bara tjänade till att du skulle bli född.

  Nåden tar oss till Himmelen men inte behöver vi ny nåd för nya förseeleser där.

  /Kjell

      (Reply)

 47. “…men inte behöver vi ny nåd för nya förseeleser där.”

  Inte på samma sätt, det tror inte jag heller, men någon form av nåd som fortfarande gör oss beroende av regenten?
  Utan behov av nåd inget behov av Gud? Gud vill regera, inte ha en massa självgående smågudar – oberoende av nåd- omkring sig i himlen?

  Fråga är vad som är nåd, förutom att det är ett av Guds namn. Jag kan tänka att det har med “blick” för människans tillkortakommanden att göra. Vi blir rättfärdiga genom tro men inte genom gärningar. Att vi plötsligt ska förstå hur man gör/tänker allting rätt i himlen tror jag inte. Frågan är nog om man väljer att vända sig till regenten och erkänner Honom som regent eller inte. Höll på att skriva ett frågetecken men jag måste få tänka fritt utan att formulera det som en fråga.

  /Ulrika

      (Reply)

 48. Ulrika Jansson skrev: “Att vi plötsligt ska förstå hur man gör/tänker allting rätt i himlen tror jag inte.”

  Då får vi väl tro olika på den punkten.

  Och broder Johannes håller inte med dej heller. 1 Joh. 3:2 “Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. ”

  Det kommer inte att finnas någon synd i Himmelen.

  Eller förespråkar du skärselden?

  /Kjell

      (Reply)

 49. Nä,
  Hur kom du på tanken med skärselden?

  Att bli lika honom är inte detsamma som att bli som honom. Ett barn som efterliknar sin förälder är inte som föräldern ändå. Det blir bara så mycket mer uppenbart vad man ska efterlikna när man har föräldern framför sig i fysisk gestalt. Som de första lärjungarnas resa, de som tog emot Honom gav han rätten att bli ett Guds barn. Att Jesus blivit given all makt för att regera över Jesuskopior tror jag inte. Vad är evigt liv? Att sitta som en ängel vid en å och meta hela dagarna? Gärna för mig, men jag tror inte på det. Det finns en anledning till att Gud ska regera. Regera har med makt att göra. Över felfria, dock genom tron på Jesus rättfärdiga, behövs ingen styrning. Då blir vi mer som robotar i en saga och det är inte verkligt liv. Om du frågar mig om jag tror på skärselden kanske jag ska sticka ut hakan och fråga dig om du tror på bilderna i vakttornets tidningar? Sagobilderna?;)

  /Ulrika

      (Reply)

 50. Ulrika Jansson undrade: “Hur kom du på tanken med skärselden?”

  Det låg nära till hands för du skrev ju: “Att vi plötsligt ska förstå hur man gör/tänker allting rätt i himlen tror jag inte.”

  Det är exakt det argument som katoliker anför. Nämligen att beroende på hur “helgade” vi blev medan vi levde behöver vi mer eller mindre “träning” i helgelse efter döden innan vi blir perfekta och kan inträda i Himmelen.

  /Kjell

      (Reply)

 51. Skillnaden mellan mig o katoliken är väl att jag tror på en nådefull Gud som vill vara herde för “min fårskalle” medan katoliken tror att den måste göra en massa saker enligt Rom för att eventuellt få leva i relation med Fadern senare.

  Skillnaden mellan tusenårsriket och evigheten kan jag inte.

  /Ulrika

      (Reply)

 52. Ulrika Jansson skrev: “Skillnaden mellan tusenårsriket och evigheten kan jag inte.”

  Då kan jag rekommendera att du studerar det.

  Det kommer att göra stor skillnad i fråga om din tolkning.

  Hint!

  Tusenårsriket är slutet på historien.

  Himmelen är evigheten.

  /Kjell

      (Reply)

 53. Kom på en skillnad som jag tror mig uppfattat:
  Under tusenårsriket är Satan bunden och under evigheten finns han inte mer. Detta fakta kan dock inte påverka min uppfattning. Ska jag läsa uppenbarelseboken? Står det egentligen så många detaljer om dessa tider i den? Vetskapen om att Jesus har segrat och kommer att fortsätta med det i alla tider räcker att veta?

  När blir tidsteckentydning en religion i sig? När blir det ett sådant sömnpiller att vi inte håller oss vakna i vårt liv här och nu? Jag har gått “Jehovasskolan” Dvs. människor kom till mig från dem strax efter att jag hade börjat om. Vi talades vid (jag lyssnade- de talade mest) under flera år. Vakttornet håller också på med en massa tydningar hit o dit. “Vi tror att snart…” Detta är inte ett fenomen genuint för tex. vakttornet. Vi ser det överallt. Smått genialt av Gud att koppla mig samman med dem och andra villolärare först. Att komma från bakvägen och inte ha tid o energi att glänsa fram genom den stora frikyrkoporten till en massa människor som påstår sig ha monopol på rätt tro. Nu kan jag se likheter bakom titlarna. “Jorden är slut 2014-Gud är god” skriver en av “profeterna” på en av de populära siar-sidorna i Sverige. Det som hände var att “profetens” klocka stannat på 20:14 och det måste ju vara ett budskap från Gud när man samtidigt får syn på en halv mening i bibeln med ord om jordens slut…Mannen har bibel o bönesamlingar i ett EFS-kapell med återkommande tema om sista tiden. Av en annan “profet”, en av landets “största”, fick han som pojke höra att han skulle bli som Bibelns Profet Daniel…Jag inser pressen!

  Jehovas vittnen, katolska kyrkan o andra börjar likna en stilla västanvind i jämförelse med hur brutal splittringen är i våra egna barndomsförsamlingar.

  OCH som ett förvirrande, avledande skydd mot sin egen villfarelse påpekar man gärna andras villfarelser, så långt bort från en själv som möjligt (helst i andra länder men definitivt utanför egna kompisgänget), bygger upp sin egen värld och varnar för att “nu är snart tiden slut” Ett sätt att skapa kontroll över andra men kanske mest över sin egen rädsla? Himmel o jord må brinna men….fyll i den som kan.

  /Ulrika

      (Reply)

 54. Ulrika Jansson skrev: “Himmel o jord må brinna men….fyll i den som kan.”

  Jag kan fylla i : “Men, den som tror skall finna, löftena de stå kvar!

  Den som tror – betyder – den som har förtroende för Herren och är Honom trogen.

  Det har mycket lite att göra med teoretiskt “försanthållande”.

  Bilden som Himmelens Gud ger är barnets förtroende för den som matar och sköter det. Inget teoretisernade, teologisernade eller någon fåfänga där.

  Vill du att vi skall ta upp RKK’s och JV’s villor så föreslår jag att vi öppnar separata bloggposter om dessa två.

  Var gäller Himmelen och Tusenårsriket tycks det undgå många att Tusenårsriket hör till “tiden”. Och “tiden” kommer att upphöra i samband med “Den Yttersta Domen”. Punkt, slut, Big Bang!

  Tusenårsriket är inte Himmelen och kommer aldrig att bli Himmelen.

  Guds Himmel finns redan nu och kommer alltid att finnas. För Guds Himmel existerar utanför tidsdefinitionen.

  De Nya himlar och den nya jord som Gud kommer att skapa, kommer även de att existera utanför tidsdefinitionen.

  Det är därför som “Det Nya Jerusalem” kan förena sig med detta nya universum.

  Den enda kontinutiteten mellan det universum vi känner, och Guds nya universum, är just Guds Himmel och Det Nya Jerusalem. Vill du vara med? Se då till att du hör till Herren. Endera som “i Kristus döda” eller “i Kristus levande” när Han återkommer på Himmelens skyar.

  Hur Herren kommer att handla med dem som lever i Tusernårsriket vet vi inte. Det kan vi bara ana.

  Vill vi vara med i slutakten av historien och kontinutiteten av evigheten så har vi bara ett uppenbarat alternativ.

  Rom. 10:9 Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst. 10 Ty genom hjärtats tro bliver man rättfärdig, och genom munnens bekännelse bliver man frälst. 11 Skriften säger ju:  »Ingen som tror på honom skall komma på skam.»

  Och lite praktisk information:

  Apg. 2: 37 När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: »Bröder, vad skola vi göra?» 38 Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. 39 Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.»
  40 Också med många andra ord bad och förmanade han dem, i det han sade: »Låten frälsa eder från detta vrånga släkte.» 41 De som då togo emot hans ort läto döpa sig; och så ökades församlingen på den dagen med vid pass tre tusen personer. 42 Och dessa höllo fast vid apostlarnas undervisning och brödragemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna.

  /Kjell

  PS. Säg till om du vill ha en RKK-tråd och en JV-tråd.

      (Reply)

 55. Tack men det finns redan för många trådar (bloggar) om RKK o flisan- i-den- andres-ögon-bloggar.

  Saknar en bjälken- i- det- egna- ögat- blogg.

  Jag kan börja: Hur självrättfärdig är jag?

  Tillrättavisar jag för min egen skull eller leder jag min medmänniska till Guds kärlek på ett sätt som påminner om det sätt som Han själv förde mig till Sin Kärlek?

  När jag tänker på mitt sätt och jämför med Guds blir jag generellt sett skamsen. Vi ska inte bråka på andra…vi ska…älska varandra…Alla bloggar som jag vet om bråkar. Alla!
  Som kvinna är det pinsamt med alla bråkande män, som kallar sig kristna.

  Det finns en kvinna som jag småbråkade med på en av de stora bloggarna för en tid sedan. Nu har hon älskat sönder några av mina taggar. Idag skickade hon denna till mig:
  http://www.youtube.com/watch?v=0xwzItqYmII

  /Ulrika

      (Reply)

 56. Ulrika Jansson,

  Som undantag och av respekt för dej släpper jag in din YouTube-länk.

  Kan inte själv kolla innehållet.

  Det får stå helt på din räkning.

  Vänligen, inga flera video-länkar!

  /Kjell

      (Reply)

 57. Ulrika Jansson skrev: “Vi ska inte bråka på andra…vi ska…älska varandra…Alla bloggar som jag vet om bråkar. Alla!”

  Har du barn?

  Var du alltid ense med dina barn?

  Var de alltid ense med dej?

  Fanns det tillfällen där du behövde korrigera, tukta och leda?

  Kärlek kostar och är ofta inte ens attraktivt!

  Dionne Warwicks “kärlek” ger jag inte mycket för: “What the world needs now, is love, sweet love. That’s the only thing, that’s there’s just, too little of”

  Jesu kärlek, däremot, var inte något egotrippande i flummiga känslosvall. Den kostade Honom livet!

  Dog Jesus verkligen av “Sweet love”?

  Nej, Han dog för din och min skull! Torterad och pinad, utmärglad och avklädd all mänsklig ära.

  Det är skillnaden.

  /Kjell

      (Reply)

 58. Ulrika Jansson skrev: “Saknar en bjälken- i- det- egna- ögat- blogg.”

  Vill du ha en egen blogg?

  Kostar inget mer än en internetuppkoppling.

  Säg bara till så kan jag hjälpa dej.

  Alternativt kan du skriva en gästblogg om “bjälken i det egna ögat”.

  Vi kan till och med porta alla män från att kommentera där.

  /Kjell

      (Reply)

 59. Först,
  Tack för att du släppte länken. Jag garanterar att Jesus är i fokus. Den visar en längtan efter att få möta Honom.

  Sedan,
  Vi får inte lägga för stor vikt vid orden i sig. Det finns goda och onda bråk om jag säger så. Det är ändå bråk.

  Tycker du att det är mycket av Guds kärlek, typ goda bråk, i de “kristna” bloggarna?
  Gud bråkar (gör någonting emot vår vilja) i sista hand, när tålamodet är slut o allting är prövat o uttömt. “Vi” gör det väldigt snabbt?

  /Ulrika

      (Reply)

 60. Ulrika Jansson undrade: “Tycker du att det är mycket av Guds kärlek, typ goda bråk, i de “kristna” bloggarna?”

  Jag tror att generaliserningen “de kristna bloggarna” blir lika missvisande som generaliseringen “de kristna lokal-församlingarna”.

  Vidare tror jag att om vi tar tre kommentatorer och parvis frågar dem vad “kärlek” betyder så får vi 6 olika svar.

  Huvudsakligen kommer “kärlek” att få många ingredienser från humanism, tolerans och snällhet. Guds kärlek är fri från dessa tre surrogat.

  I bloggar talar de flesta öppnare än i verkliga livet. Det blir därmed mindre hycklande. Därmed inte sagt att hycklande och manipulation inte förekommer.

  Precis som med lokal-församlingar, eller samfund, har man möjligheten att välja i vilka sammanhang man vill läsa och eventuellt kommentera.

  Och eftersom bloggarna inte är en samling där man nödvändigtvis måste höra en talare innan nästa får börja, kan man lugnt hoppa över de kommentatorer man anser irrelevanta.

  Ja, jag tror att det finns kommentatorer som drivs av “kärlek” utan att vara alltför besmittade av humanism, tolerans och snällhet.

  Sedan finns det, bevisligen, rätt många kommentatorer som fikar efter ära och kompenserar för ensamhet i privatlivet. Dessa blir genomgående mycket giftiga när deras “fantastiska” budskap inte sväljs med krok, sänke och flöte.

  Jag tror det är bra att många känner sig fria att skriva vad de tänker.

  Det finns ju inga krav att bemöta allt som skrivs.

  Men jag tror att bloggägare har personligt ansvar för vad som släpps in, och att om de släpper in “galenskaper” så har de en plikt att bemöta med sund kritik och korrektion.

  /Kjell

      (Reply)

 61. Håller med dig Kjell i detta. Inte av humanistisk kärlek utan för att jag inte kan se någon anledning att bråka om det…öh!

  /Ulrika

      (Reply)

 62. Ulrika Jansson

  Har följt ditt skrivande på annan blogg, och debatterat, friskt och modigt och försvarat BibelFokus. se Du är modig Ulrika.

  Gud välsigna dig.

  Gud välsigna dig också Kjell.

  mvh B-O

      (Reply)

 63. B-O,

  Tack för uppmuntran men jag hoppas att vi slapp undan alltihopa. Men du förstår…det är liksom bara är så här. Har försökt att sluta blogga men det är inte riktigt lönt av några anledningar som inte förstått. Men ingen kan säga att jag gör det för att det är det bästa jag vet. Angående modet så har det väl svängt hit o dit från högmod till mer sunda saker, från rätt till fel o fram o tillbaka. Du skriver själv i den andra bloggen att du tror att Gud var med dig under din prövning, och jag kan bara säga samma sak. Den modiga Ulrika som du idag kan se satt för några år sedan ihopkrupen och helt vingklipp i alla hörn hon kunde hitta och var livrädd för världen. En liten sväng på akutpsyk o annat som vi får tala om allteftersom det är motiverat:) Men han bar mig dag för dag och då går ju det med. Ibland är botten den enda platsen att börja om på. Och Gud den ende läkaren.

  /Ulrika

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *