Honom som korsfäst!

Har du någon gång undrat varför Paulus så uttryckligt påpekar följande?

1 Kor. 2:1 När jag kom till eder, mina bröder, var det också icke med höga ord eller hög visdom som jag kom och frambar för eder Guds vittnesbörd. 2 Ty jag hade beslutit mig för, att medan jag var bland eder icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst. 3 Och jag uppträdde hos eder i svaghet och med fruktan och mycken bävan. 4 Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft; 5 ty eder tro skulle icke vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft.

Borde Paulus inte ha sagt: “Honom som uppstånden!”?
1 Kor. 15:12 Om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? 13 Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. 14 Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös.

Och i samma stycke: 17 Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. 18 Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade.

I början på sitt brev till församlingen i Korint skriver Paulus:

1 Kor. 1:18 Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.

Paulus valde tydligen avsiktligt att konfrontera. Kanske till och med att stöta bort alla som var intresserade av frälsningens vinster från dem som var medvetna om sitt behov av frälsning.

Han skrev ju också:

2 Kor. 2:14 Men Gud vare tack, som i Kristus alltid för oss fram i segertåg och genom oss allestädes utbreder hans kunskaps vällukt! 15 Ty vi äro en Kristi välluktande rökelse inför Gud, både ibland dem som bliva frälsta och ibland dem som gå förlorade. 16 För dessa senare äro vi en lukt från död till död; för de förra äro vi en lukt från liv till liv.
Vem är nu skicklig härtill? 17 Jo, vi förfalska ju icke av vinningslystnad Guds ord, såsom så många andra göra; utan av rent sinne, drivna av Gud, förkunna vi ordet i Kristus, inför Gud.

Och de som någon gång berättat att de tror sig vara frälsta på grund av att Guds Son dog för dem på ett kors. Dessa vet att budskapet inte tas emot utan invändningar. Ofta till och med hätska och cyniska invändningar med påpekande om att du nog blivit galen.

Men gå istället ut och predika ett evangelium “utan kors”. Ett evangelium som kliar alla vinningslystna i öronen. och du skall se att du har funnit vägen till att bli en ärad ledare i en mega-kyrka.

Du kan skryta med att du är Guds utvalda redskap. En profet. En apostel. En ……

Paulus uppträdde i svaghet och med fruktan och mycken bävan. Och hans tal och predikan framställdes icke med övertalande visdomsord.

Vilken skillnad!

Medlemsvärvande utan kors och tårar är inte en väckelse. Den är ett andligt sömnmedel som hindrar oss att vara vakande.

Och vinstbegäret är något vi alla har anledning att vara vaksamma mot.

1 Tim. 6:6 Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. 7 Vi hava ju icke fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån. 8 Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed. 9 Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång. 10 Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

Vägvalet är vårt!

Kom inte och säg att man inte kan känna igen villoläror!

/Kjell

Views: 45

6 thoughts on “Honom som korsfäst!”

 1. Bra, Bra, BRA!!!

  Jag tror jag skall sjunga lite på en av mina gamla favoritsånger:

  Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning.
  Ej jordiska skatter har friköpt min själ.
  Nej, blodet på korset är priset jag kostat.
  Den enfödde Sonen gjöts ut för mitt väl.
  Friköpt jag är, men ej med silver.
  Återlöst, me ej med guld.
  O, vilket pris, det dyra blodet,
  har försonat all min skuld.
  ____________________________________

  Det är trösterikt att sjunga gamla väckelsesånger ibland. Speciellt när sorgen över vissa s.k. kristna förkunnares rikedomstörst och strävan efter världslig berömmelse och ära tynger och vill sarga ens glädje. Man undrar; har de inte läst de bibelställen som citeras ovan?

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 2. Ja broder Sefast,

  Visst är det en gåta att man kan arbeta stick i stäv mot Skriften utan att det ropas högt att Kejsaren, Påven eller Pastorn, Aposteln, Profeten är naken och eländig.

  Likasom du har jag ofta upplevt att de födda sångerna var balsam för själen när man brottas med tvivel.

  Oavsett om det var tvivel från eget kött eller om det var tvivel sått av fienden genom sina medarbetare.

  Vi tar upp den i duett!

  Friköpt jag är, men ej med silver.
  Återlöst, men ej med guld.
  O, vilket pris, det dyra blodet,
  har försonat all min skuld.

  /Kjell

      (Reply)

 3. Kjell

  Ja, bättre kan det inte sägas Kjell, precis så enkelt är det att läsa innantill, om man bara vill?

  Men man snubblar “på stötestenen” Kristus Jesus själv! Han som sade: “Kom och följ mig”! Det kostade honom allt, Han utblottade sig själv, ja ända intill döden på korset. Och det kommer att gå med lärjungen som med sin Mästare!

  Men många, som kallar sig kristna, är tyvärr mera intresserade av “Kronan” än av “Korset”! Därför kan villfarelsens ande lura dem till vad han vill, så länge han agnar kroken med “det rätta” betet De har ju öppet mål s.a.s. Jaget är i centrum och därigenom lönsamhetstanken. Man vill inte avstå från något, här och nu, för att sen få ta emot det fulla arv som är förvarat åt oss i himlen. Visst finns det förskott att få även här, men det är Herren som avgör till vad/vem han vill ge detta, inte vi. En människa kan inget taga om det inte bliver henne givet från Himlen! Vi kan inte “lura till oss ngt” med en massa “andliga” tekniker, olika knep och beräkningar! Man kan inte lura Honom som är större än våra hjärtan och vet ALLT!

  “Men den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv”. (Gal. 6:7-8)
  Antonia

      (Reply)

 4. Osteens stora galakväll i Washington

  Så har då Joel Osteens stora Gala sänts över internet från en jättearena i Washington. Hela kvällen har varit en enormt välregisserad tillställning med ett typiskt kittlande budskap som är inget annat än den teknik som kallas ”positivt tänkande”. Positivt tänkande kan säkert ha sina poänger rent psykologiskt, men det bli ett falskt evangelium när man framställer kristen tro och lärjungaskap som en teknik av positivt tänkande kryddat men några religiösa fraser, vilket Osteens budskap definitivt är.

  Att Osteens budskap är ett falskt evangelium visste jag sedan tidigare, men ikväll blev det så övertydligt hur hans budskap inte handlar om synd och omvändelse, utan enbart om att Gud är något som bara älskar oss och ingen ånger, förkrosselse och syndanöd begär, utan bara vill göra vårt liv till en framgångssaga. Korset finns inte i Osteens budskap och någon omvändelse i biblisk mening anses inte alls nödvändig.

  Som en röd tråd genom kvällen så framhåller Joel Osteen vilken oerhört lyckad människa han är och vilken lyckad familj han har. Och budskapet blir åskådliggjort med att om man bara praktiserar hans trosprinciper kommer man bli lika framgångsrik och lyckad människa han blivit

  Efter sändningen gick jag in här på Kjells blogg och bara på måfå klickade i länkarkivet och råkade hamna på en länk till denna artikel här ovan som är på dagen ett år gammal. Och den visade sig verkligen vara mitt i prick däri att den beskriver precis den typ av förkunnelse som jag lyssnat till under kvällen från Osteens stora gala. Kjell skriver här bland annat detta:

  ”Men gå istället ut och predika ett evangelium “utan kors”. Ett evangelium som kliar alla vinningslystna i öronen. och du skall se att du har funnit vägen till att bli en ärad ledare i en mega-kyrka.”

  Läs än en gång Kjells artikel här ovan om “Honom som korsfäst!”.

  Berndt

  Berndt

      (Reply)

 5. “Medlemsvärvande utan kors och tårar är inte en väckelse. Den är ett andligt sömnmedel som hindrar oss att vara vakande.”

  Vi hade besök i församlingen av en som talade om hur ‘framgångsrika’ församlingar blivit framgångsrika, och ökat i medlemsantal. Något av det allra viktigaste i det receptet var tydligen att alla kände att de blev sedda och bemötta – och att toaletterna var fräscha!?!

  Jag som alltid trott att det var förkunnelsen – predikan av evangelium – som var det viktigaste…
  Men det beror kanske på vilket resultat man är ute efter. Som du säger, öka i antal gör man nog bäst genom att servera folk vad de vill ha.

      (Reply)

 6. Berndt Isaksson,

  Jag skulle vilja lägga till ett par saker som är aktuella.

  När Paulus talar om att “icke veta om något annat än Jesus Kristus, och honom såsom korsfäst” så talar han om Jesus Kristus, Israels och vår Messias, så som Han uppenbarades i Skrifterna, under sin jordevarndring och genom uppståndelsen.

  När Paulus talar om “Honom som korsfäst” finns det ingen tvekan om att han talar om korsfästelsen på det enda unika kors där vår Herre gav upp andan och dog för oss.

  Ett eget kors, som man själv snickrar ihop, som består av mödor och prestationer, handlingar och avståndstagande från handlande, är inte ett kors som duger som substitut för Kristi kors.

  Det duger inte heller att skapa sig en lära som upphöjer ena sidan av korset till frälsningsavgörande proportioner, medan den mer eller mindre förnekar den andra sidan.

  Jesus Kristus ÄR den samme och har alltid varit densamme och kommer alltid att vara densamme. Inte är väl Kristus delad?

  Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit!

  2 Kor. 5:14-18

  Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

  Varje lära som föminskar betydelsen av “Kristus som korsfäst” är farlig.

  Det må vara “positivt tänkande”, “späkningar”, “ny-judaism” eller “laglöshetslära”.

  Alla dessa ersätter just detta som knyter ihop helheten, och är den enda grund vi har, med egen prestation i tanke och/eller handling.

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *