Hushållets kraft – Ekumenik

Sedan jag var ung har det talats mycket om ekumenik. Jag minns att det fanns dem som var helavgjort emot ekumenik. Men eftersom jag nog inte riktigt fattade alla aspekter tyckte jag att det var oväsentligt.

Egoistiskt sett var det nog också det. Jag har alltid ansett mej själv ansvarig för vad jag tror på och vad jag, efter prövande, förkastar

Men kollektivt hade jag ordentligt fel. Jag växte upp i ett hem där allt prövades och ifrågasattes, eller om man så vill, verifierades. Jag trodde att detta var det normala.

Inte visste jag att det fanns så många som var nöjda med att låta sig ledas och matas.


Och nu har vi fått en situation i de ekumeniska strävandena som liknar barnens lott i sagan om råttfångaren från Hameln. (Om du inte känner till den kan du kolla här).

På massor av andra bloggar diskuteras det intensivt om pingst-ledarnas vänskapsbesök i Rom.

Den som kan sin Bibel och vet något om den katolska kyrkan har tillräckligt med kunskap för att förstå att ett närmande mellan Pingst och RKK är omöjligt utan att helt cyniskt strunta blankt i vad Guds Ord lär oss.

Jag tänker inte skriva mer om detta, utan hänvsar till fotnoten (som kunde ha varit en separat bloggpost).

Det jag tänkte skriva om är vad Guds Ord säger om ekumenik, eller huslig enhet. Och som grund tar jag de första sexton verserna från Efesierbrevets fjärde kapitel.

Ef. 4:1 Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. 2 Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. 3 Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: 4 en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, 5 en Herre, en tro, ett dop, 6 en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.
7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut. 8 Därför heter det: Han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. 9 Detta ord “han steg upp” vad betyder det, om inte att han också stigit ner till jorden? 10 Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. 11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.
14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.

Låt mej plocka ut litet ur denna text och kommentera om dessa valda bitar:

Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

Det låter ju som om man skall acceptera nästan vad som helst i toleransens ande. Men så kommer det:

Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band.

Ja, då blir det genast litet mera komplicerat! Andens enhet! Anden med stor bokstav och bestämd form! Vad kan det innebära? Jo:

En kropp och en Ande, … ett hopp, … en Herre, en tro, ett dop, en Gud

Den äkta kroppen leds av en och samme Ande och ställer sitt hopp till en och samme Herre. Tron, förtröstan och troheten riktar sig till en och samme Gud och Herre. Och, missa inte detta, de praktiserar ett och samma dop!

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son

Nu blir det ännu mer avgränsat och ännu striktare definitioner. Ett antal ledare med olika typer av uppdrag skall gemensamt utrusta och bygga upp “kroppen” så att det blir total konsensus i fråga om hur förtroendet och trofastheten skall ta sig uttryck. Och total konsensus i fråga om kunskapen om Guds Son.

Det går inte att ha biblisk ekumenik, det vill säga att bygga upp Kristi kropp, om man har olika åsikter om nåden, lagen och gärningarna, olika åsikter om vem Jesus Kristus är. Och glöm inte följande varning!

människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse

Stycket handlar faktisk om den äkta ekumeniken! Och vi varnas att det kommer att finnas falska ledare som avsiktligt förleder till villfarelse.

Hallå! Hur högt måste basunen ljuda innan vi känner igen precis det som nu sker?

Men vad kan vi då göra? Jo:

Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger

Låt oss gå in i vår kammare, stänga dörren och tala med Gud i det fördolda.

Törs vi räkna med personlig ledning? Eller har vi blivit besvikna genom alla falska predikningar om vad vi måste prestera för att tvinga Gud att ge välsignelse?

Denna blogpost är en appel av en som ropar i den andliga öken som blivit resultatet av alla villoläror som uppstått sedan början på 1800-talet.

Natten kommer då ingen kan verka!

Köp olja nu. Den finner du genom stilla tid med Herren. Läs din Bibel och lev i ständig bön. öppna dej för Herrens personliga ledning och förvänta dej att det kommer att kräva uthållighet, mod, trohet, ärlighet och kärlek till Sanningen.

/Kjell

Relaterade artiklar:

Varför ska vi inte vända oss till helgon?

En sammanställning av Katolska kyrkans villoläror

Dagen – Olika Jesusar

——————————————————-

Fotnot:

Säkert har ni läst Sten-Gunnar Hedins artikel i Dagen.

Läs den noga. Läs det som inte säges.

Försök att analysera varje uttalande separat.

Är det en verifierbar sanning? Och i så fall, vilka emotionella och nostalgiska effekter får den?

Orsaken att jag tar upp detta är att det hör till “missionärers” programpunkter att genom emotionella argument få in en fot i din dörr.

Det funkar, för den största delen av deras argument är sanna. Men, som jag oftare har påpekat i mina skriverier: Glöm aldrig att råttgift är 99.97% bra mat. Men det är de 0.03 procenten som dödar.

Man kan, för övrigt, ljuga genom att associera ett antal verifierbara sanningar. Jag skall ta ett exempel:

Hitler var en man som satsade allt för att uppnå sina mål. Vi behöver helöverlåtna och handlingskraftiga människor idag.

Se hur lätt det är att ljuga! Två veriferbara uttalanden. Men lögnen sitter i associationen och den får sin kraft av det som man inte säger.

Sanningen skulle ha kunnat låta:

Hitler var en fanatisk, maktgalen person som satsade allt för att uppnå målet att bli världshärskare. Vi behöver visserligen helöverlåtenhet och handlingskraft idag, men det gäller att se till att våra målsättningar är goda.

Jag citerar nu ett av uttalandena i artikeln:

“Påven Benedikts böcker om Jesus har tagits emot med glädje av kristna i alla kyrkor. Alla som läser dem möter här en enkel, självklar och varm tro på evangeliets kraft.”

Vad precis meddelar detta uttalande:

1. Du är nog litet udda om du tror illa om Påven, för kristna runt om i världen gillar honom.
2. Du kommer troligen inte att läsa boken så du får tro mej när jag säger att Påven är bibeltrogen.

Vad det inte står:

A. Påven anses av de sina vara Kristi Ställföreträdare på Jorden. (Bibeln säger att Den Helige Ande har det jobbet.)
B. Påven anser att Jesu Moder, Maria, var syndfri, inte dog utan fick en himmelsfärd, och att hon är “Medåterlöserska” och “Medlare” mellan människor och “det gudomliga”. (Bibeln säger tydligt att bara Jesus Kristus är Frälsare och Medlare.)
C. Påven anser att man bör rikta böner till avlidna människor som han och hans föregångare har “helgonförklarat”. (Bibeln säger att vi inte får ha kontakt med avlidna. Det kallas spiritism.)
D. Påven bannlyser inte katoliker som sysslar med djävulska riter och ockultism i länder där samma katoliker förföljer och utövar våld mot evangeliskt kristna.

Listan kan göras MYCKET!!! längre.

Dialogens mål är att minimalisera dessa oöverstigliga skillnader.

Vem tror du gnuggar händerna och myser?

Det jag ville peka på är att man måste “vaka” och se till att man inte blir lurad.

Detta var Jesu varning när lärjungarna ville att han skulle berätta “när” han skulle fixa allt.

Avsikten var inte att presentera en fullständig analys, men att peka på att var och en som vill vara vaken i denna avfallets tid, helt enkelt måste använda sin logiska tankeförmåga när han/hon läser eller lyssnar.

Det räcker inte att svälja t.ex. Hedins ”Honour by association” när han jämför Azusa Street med sin egen och sina kumpaners resa till Rom.

Eller i stycket före, där Hedin associerar resan till Rom med påsken och Jesu lidande.

Och var visar Hedin nu själv ett prov på det han prisar: ”att lyssna till den andre med ett öppet sinne, utan att förfalla till polemik och ängsliga försvar”

Lyssnar han månne endast till ”denna världens mäktige”?

Medan ”el pueblo” gnäller störande i bakgrunden.

Ja, jag tog ju bara ett par exempel ur artikeln. Det finns flera saker som behöver analyseras.

Ta t.ex. denhär biten:

“När motsättningar i dag djupnar mellan olika grupper i vårt samhälle är det vår kallelse och skyldighet som kristna att stå i enhetens och försoningens tjänst. Det förutsätter tillit till evangeliet, men också mod att närma oss dem som finns utanför våra egna revir.”

Man måste alltid svara på 5 frågor. Vad, Vem, Hur, När, Varför. Och svaren måste utmamas och motiveras.

Vilka “motsättningar” kommer att helas och försonas som resultat av denna resa till Rom?

Olika sekter har länge försökt smutskasta logiken. Men de har fel!

De säger sig ära “logos” men smutskastar “ek-loge”.

Litet lektion Koine-grekiska:

Logos betyder “ord” och enligt Johannes (den lärjunge som Jesus älskade) ÄR Jesus “ordet” och detta “ord” var hos Gud och “ordet” var Gud. Och “ordet” blev “kött” och tog sin boning ibland oss.

Ek-loge betyder ordagrannt från-ord eller som resultat av ord. Det betyder bokstavligen slutledningsförmåga och slutsats, alltså logik.

Gud har gett oss bara goda gåvor. Och: »’Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.’»

Hjärta = all din vilja!
Själ = allt ditt liv!
Kraft = ge inte upp!
Förstånd = logiskt tänkande!

Vi har alla olika begåvningar i detta. Låt oss tjäna varandra med de vi har fått.

Investera punden väl och gräv inte ner dem i jorden bara för att somliga vill smutskasta såväl dina gåvor som din Mästare. Gåvornas givare!

Att laga mat – Låt ingen bedra dig!

Man tage 3 stora tomater och skär dem i skivor.

Tomatskivorna lägges i en stekpanna med lagom varm olivolja.

Strö litet vitpeppar, finhackad vitlök och timjan över tomaterna.

Efter att ha vänt dem, strö finhackad lök över det hela.

Efter att ha vänt dem igen, strö litet raspad ost och låt det hela gratinera under grillen.

Avnjutes tillsammans med passande dryck och färsk varm ciabatta.

Mums!

Finns det någon som tvekar att Herren vill att vi skall ge mat åt de hungriga?

“Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge,”

Men nu vill jag att du skall leta upp alla recept på mat som finns i Bibeln…….

Det blir en tunn kokbok!

Samma gäller uppdraget att “vaka” och vara “vakna”.

Ingen lektion i logik.

Gud har redan gett oss gåvan. Det är vårt ansvar att använda den rätt.

/Kjell

Views: 331

5 thoughts on “Hushållets kraft – Ekumenik”

 1. EN VILLOLÄRARES VÄG
  Ett av de stora problemen med en verklig villolärare är att han TROR vad han säger, och han har i regel äkta genuina erfarenheter (om än för lång tid sedan) som han stöder sig på inför sig själv. En gång i en personlig kris föll han (till 99 % säkerhet), men har inte betalt priset för försoning och upprättelse, utan dolt sin synd för Gud – inte bekänt. Efter som han redan hade en position inom kristenheten när han föll, och säkert sopat sin synd in i säkert förvar, försvarar han sin position som han onekligen anser sig ha fallenhet för. Han har likt Saul, genom sitt syndafall, blivit avsatt av Gud, men försvarar sin position genom sin makt och menar sig alltjämt vara Guds smorde.

  Så är det men diverse (här inte nämnda men väl kända) gudsmän (med mycket litet g): De försvarar sin position utifrån tidigare erhållna maktpositioner, men har i själva verket för länge sedan förlorat förmågan att höra Guds röst och att hålla sig till sanningen.

  Vi bör vara vaksamma och avslöja lögnerna när de grasserar. Men vår profetiska styrka, som är en gåva från Gud, bör vi använda med fruktan och i barmhärtighet i sanning, väl medvetna om att svärdet är Guds.

  Gud välsigne dig Kjell,
  men Gud vare nådig mot de stackare som reser till Rom för att betyga sin vördnad och underkastelse. De förstår inte vad de gör!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 2. Ekumenik – vad är det föresten? Tänk att religiösa människor lyckats uppfinna så många ord som inte har något bibliskt ursprung. För att förstå RKKs språk måste man ha ett ganska stort lexikon, och sedan du lärt dig det mesta kräver de att du skall använda terminologin – som om den vore relevant och sann.. Erkänn deras ordval och så börjar lögnen ta ett mycket litet nästan omärkbart insteg i din själ – och till sist när du vandrat den religiösa vägen långt nog har du omärkligt förvandlats till EN AV DEM. Smart uttänkt va!

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 3. Broder Sefast,

  Det gäller ju att ta makt på något sätt. Fackspråk är ett vanligt redskap.

  En ordbok definierar: Jargong (ibland även chargon, från franska jargon) är ett internt språkbruk som ofta är svårbegripligt för utomstående.

  Jag minns i skolans högstadium ett samtal med en lärare i “kristendomskunskap”, som det hette på den tiden.

  Han var prästvigd i Svenska Kyrkan och hade arbetat som missionär i Tanganyika (som det hette på den tiden 🙂 )

  Han talade om “sakramenten”. Och jag som pingstens frikyrkobarn hade absolut ingen aning om vad han syftade på.

  Jag tycker fortfarande att talet om “sakrament” är skumt och öppnar för en hel del felaktiga tankar.

  Så jag håller hjärtligt med dej.

  /Kjell

  PS. Det finns ett litet skämt om jargong.

  Man bör inte använda svåra främmande ord, så länge man har en relevant inhemsk nomenklatur disponibel! 🙂

      (Reply)

 4. Broder Sefast Tronde,

  “Ett av de stora problemen med en verklig villolärare är att han TROR vad han säger, och han har i regel äkta genuina erfarenheter (om än för lång tid sedan) som han stöder sig på inför sig själv”

  Mkt bra analys, du gjort, men ack så tragisk! Hjulen fortsätter att snurra som vanligt men Guds Ande har flytt för länge sedan.Och man märker det inte ens.

  Det blir som när grodan långsamt kokades och därför inte lade märkte till, att döden nalkades!

  Den som tiger samtycker också.Det behövs mod att stå upp och avslöja lögnens andemakt! Men om alla tog sitt uppdrag på allvar:Att pröva allt och behålla det som är gott, “får grodan” en chans att hoppa ur kastrullen, innan det är försent!

  Hur kan villolärare bestå, om det inte finns några som låter sig förvillas? 🙂
  Hälsningar/Ruth

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *