Ormen, trädet och skadan!

Inte kan det väl skada? ; Sade ormen till Eva. Lägg märke till frågetecknet! (Används flitigt i den manipulerande journalistiken.)

Det fins tre huvudlinjer i frestarens repertoar:

 • 1. Skulle då Gud har sagt? Inte kan väl det skada!
 • 2. Det är synd om lilla mej! Jag vet att man egentligen inte får göra så, men nu har jag inget val.
 • 3. Gud är orättvis och hans levnads-regler är arbiträra! Jag bedömer själv vad som är gott och ont!


En ärlig fråga på en välkänd (ökänd?) Svensk blogg förorsakade följande, enligt min mening, manipulationer och demagogiska kommentarer.

Läs noggrannat följande citat. Jag har bytt ut signaturer och namn mot beskrivningar, men citaten är kopierade utan någon som helst ändring. Inklusive smileys.

Judaistisk ledare:

Vad är poängen med att varna för judiska seder och bruk? Skulle det förstöra något i våra liv?

Är judiska seder och bruk i allmänhet rena och heliga? Ja! Ett lätt val. Den som vill leva heligt bör alltså ta till sig judiska seder hellre än de som finns i samhället.

Att lära av judarna hur de lever bör vara det som är normalt för den som har en jude som Mästare. Det minsta man kan begära är att lärjungen har samma religion som sin Mästare och Jeshua levde som jude.

Som sagt, det första budet i apostlamötet var att avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan. Vilka svenska seder och bruk kan vi praktisera som inte har orenats genom avgudadyrkan?

Extrem judaist:

Är man inte del av Israel, den enda Kristi kropp som finns, så kan man nog strunta i alla Skriftens instruktioner.

Judaistisk ledare:

Vilka seder och bruk tycker du att vi skall ha, om vi nu inte skall följa judarnas seder och bruk?

Sabbaten är klockrent för alla som tror på Jeshua. Sabbaten är ju för människan, sa Jeshua. Vi är helt klart människor!

Du måste lita på judisk tradition varje gång du läser i Tanach (GT). Det är nämligen judisk tradition som bevarat vad den hebreiska texten betyder.

Den enda platsen där det inte finns mänskliga idéer, är på en obebodd ö. Men om du flyttar dit så finns det plötsligt mänskliga idéer. 🙂

Rickard:

Sen kan man väl tillägga att det är omöjligt att ha ett bröllop utan att förlita sig på tradition. Så att vara helt traditionslös är faktiskt inte ett dugg bra, då måste man antingen leva ensam hela livet eller i otukt 😛

Judaistisk ledare:

Jäpp! Ett liv utan mänskliga traditioner är både omöjligt och tråkigt.

Man kan också undra varför det är så känsligt med judiska traditioner?

Rickard:

Jag var ju också sådan för inte så länge sedan. (Hur man nu kan påstå att man tror på den judiska Messias samtidigt som man ogillar allt som är judiskt 🙁 ) Gick ju att bota med studier dock.

Ingenstans säger varken Jesus eller apostlarna att det är “den judiska Sabbaten”. Det är bara “Sabbaten”. Och det är ett av de tio budorden. Dom hör ihop, och man kan inte plocka bort dom man inte har lust med bara för att man inte har lust med dom.

Äktenskapet och Sabbaten är de två institutioner som gavs redan under skapelseveckan. Dom är tämligen universala. Och är inte exklusivt “judiska”.

Vore väl väldigt underligt om Sabbaten på något vis bara blev ändrad, glömd och bortkastad, när det är det enda budordet som börjar med “kom ihåg Sabbatsdagen… så att du helgar den…”

Dessutom tycker jag det är konstigt att man skulle vilja gå miste om något så underbart som att lägga en hel dag till att tacka Gud och dyrka Honom! 🙂

Judaistisk ledare:

Om Jeshua säger att sabbaten är till för människan, betyder inte det något? Är inte hans ord betydelsefulla för oss?

Faked opposition:

“Vi hednatroende är inte förpliktigade att följa sabbatsbudet, men vi kan njuta av sabbaten. Det gör jag (nästan) varje vecka.”

Judaistisk ledare:

Förpliktigade eller inte, nu tycker jag du blir petig. Om inte sabbatsbudet gäller oss, så skall vi naturligtvis inte njuta av sabbaten.

Det är klart som korvspad att Gud vill att alla människor följer de 10 budorden, även om de gavs till israels folk. Sabbaten gavs ju också från skapelsen och är lika självklar som att man servar bilen. 😉

Ickejudar kan hålla sabbatsbudet i dess enklaste nivå där man undviker att arbeta, laga mat och tända upp eld på sabbaten och istället avskilja dagen till andliga studier, bön och vila. Det kan aldrig vara fel. Det finns heller inget förbud att vara noggrannare. Sabbaten är för människan, kan vi i alla fall slå fast. 🙂

Så har rabbinerna alltid arbetat. Dyker det upp nya företeelser, så måste man ta reda på hur man skall förhålla sig. Ta t ex elektriciteten när den kom. Vilket förhållande har den när det gäller förbudet att göra upp eld på sabbaten.

Därför har [vår andlige ledare] samlat ett råd på 12 män som skall samtala om vad som kan ges som rekommendation för att de inympade hedningarna skall leva ett avskilt liv.

— slut citat —

Min slutledning

Ja, man behöver vara ordentligt initierad om man skall kunna ge tionde av dill och mynta… 🙁

Jag överlåter åt var och en att bedöma och pröva vad som är “god biblisk lära” och vad som är “manipulation och demagogi” och “rollspel”.

Lyssna på dessa två ljudfiler där Sven Reichmann predikar:

Del 1

Del 2

Angående villoläror som är aktuella idag.

Mycket aktuella idag.

Här får judaiserande svar på tal!

Herren välsigne dej!

/Kjell

Views: 110

11 thoughts on “Ormen, trädet och skadan!”

 1. Helt otroligt!

  Man blev tvungen att besluta om användandet av elektriciteten är att göra upp eld!?!

  Dessa judaister målar en bild av en gud som sitter med en russinvåg och pejlar vem som har givit tillräckligt med tionde av dill.

  Det är övertydligt att just sabbatsfirandet är en av deras viktigaste taktiker att snärja godtrogna kristna som sårats av framgångsteologerna och andra sektledare.

  Herren förbarme sig!

  Fantastisk predikan av Sven R.

  Keep it up!

  Klas-Hugo

      (Reply)

 2. Unajuaje

  Min slutsats av det du skriver om, är att det måste var väldigt tidsödande att var en lagklok! Det låter ju helt absurt, i mina öron, att Herren skulle förvänta sig något så orimligt av sina barn.Och att sen tro att man är bättre än alla hedna kristna för att man gör alla dessa gärningar är ju ett bevis på hur blind man är.Förresten det om tionde av Mynta, Dill och Kummin har en Rabbin lagt till. Fanns inte med från början 🙂

  Denna Judaism handlar om kunskap och inte om tro!För om man vill nalkas Gud så måste man TRO att Han finns till och att Han lönar dem som söker Honom…alltså ha en intim och nära relation till Honom.

  Man sätter inte barn till världen för att de skall springa ärenden åt föräldrarna, utan för att man vill umgås med dem, ha gemenskap.

  Inte heller Gud frågar efter våra tjänster utan Han vill ha våra hjärtan.

  Den Gud som “Messyanerna” representerar är en Gud som lägger tunga bördor på sina barn.

  I NT vill Herren lyfta av oss dessa istället. …

  ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila”. Matt 11:28 ;-). TRONS underbara vila från alla “våra egna verk”.

  De som äter av kunskapens träd, istället för av livets träd, hamnar i djup lag träldom! Och av detta blir man hård och egenrättfärdig!

  /Ruth

      (Reply)

 3. Bra med Sven Richmann. Då får man sig åtminstone ett riktigt skrovmål, det mesta är fin välsmakande fisk, och så blir det lite ben kvar på tallrikskanten.

  Annars känner man sig ganska svältfödd numera med vad som saluförs, antingen är det mest bara ben eller så är fisken förgiftad i våra orena människohav.

  Men, men, så är det också ont om bibliska människofiskare nu för tiden..

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 4. Broder Sefast,

  Utbudet av kompletterande villoläror och till synes exkluderande villoläror är idag så stort att man rent baxnar.

  Villolärarnas problem verkar ofta vara att de fastnar i en snara av högmod och prestige.

  Så även om de senare upptäcker villan, blir det mycket svårt att erkänna den.

  Mycket få vågar säga “Förlåt, jag hade fel!”.

  Med en skara beundrare om sig hän törs nästan ingen berätta att han/hon är mindre fantastisk än dessa tror.

  /Kjell

      (Reply)

 5. Broder Kjell,

  Ang. villoläror tänker jag mig att villan måste ha någon
  slags förankring i mitt inre först.Det är Jesus + något annat jag söker ha samtidigt och detta andra tar sedan överhanden mer och mer.

  Jag vill bli något/någon som jag inte var skapad till att vara.Gud som är en svartsjuk tillåter denna synd att blomma ut för att man skall upptäcka den dåliga frukten, och förhoppningsvis ta avstånd ifrån den, eller också får man det man eftersträvar på heltid! Då inträder en blindhet. Detta är ingenting man “råkar hamna i” alltså, utan man väljer själv vem man ska tjäna! Man kan inte tjäna två Herrar samtidigt!

  Men det är som du säger; svårt att för ledare att ödmjuka sig offentligt och erkänna sitt misstag.Särskilt om man kommit med anspråket att detta är en väckelse från Gud!

  Tycker mig märka att de som hamnat i ett sammanhang, där villfarelse förkunnats, ofta sedan hamnar i en ny sådan, när det gamla sammanhanget väl blivit avslöjat.Det finns alltså något inom oss som dras till det som den köttsliga människan åstundar;häftiga upplevelser, lönsamhet, status, tecken och under eller vad det nu än kan vara. Alltså någonting plus Gud..
  Hälsningar/ Ruth

      (Reply)

 6. “Aspirerande judaistisk ledare:

  Sen kan man väl tillägga att det är omöjligt att ha ett bröllop utan att förlita sig på tradition. Så att vara helt traditionslös är faktiskt inte ett dugg bra, då måste man antingen leva ensam hela livet eller i otukt ”

  Kan du inte bara skriva att det är “Rickard” istället? Men man får tacka för den nedlåtande attityden 🙂

  Får jag fråga, men har du lust att visa de verser i Bibeln där vi finner explicita instruktioner på hur man, rent tekniskt ska hålla ett giftermål?

      (Reply)

 7. Rickard skrev: “Kan du inte bara skriva att det är “Rickard” istället? Men man får tacka för den nedlåtande attityden”

  Det var inte avsikten att vara nedlåtande. Jag trodde faktiskt (men felaktigt) att du var MFS kronprins.

  Har ändrat artikeln i enlighet med din önskan.

  Återkommer med svar när vårt strömavbrott upphört.

  /Kjell

      (Reply)

 8. Rickard skrev: “Får jag fråga, men har du lust att visa de verser i Bibeln där vi finner explicita instruktioner på hur man, rent tekniskt ska hålla ett giftermål?”

  Jag känner inga sådana verser och tolkar det som att det är litet grand som med matlagning. Man följe helt enkelt den tradition som finns hos det folk man tillhör. Om traditionen inte bryter mot andra “regler”.

  Isak gick in till Rebecca och man firade fest med sång och dans.

  Men det finns ju även folk (eller kult-ur-er) där prdofili och polygami och promiskuitet anses tillhöra “giftaskulturen”.

  Nog om det, för artikeln handlar ju i första hand om sabbatsfirandet. Det var du som drog in giftermålet i er diskussion.

  Vad anser du om följande som jag citerar igen?

  Ickejudar kan hålla sabbatsbudet i dess enklaste nivå där man undviker att arbeta, laga mat och tända upp eld på sabbaten och istället avskilja dagen till andliga studier, bön och vila. Det kan aldrig vara fel. Det finns heller inget förbud att vara noggrannare. Sabbaten är för människan, kan vi i alla fall slå fast. 🙂

  Så har rabbinerna alltid arbetat. Dyker det upp nya företeelser, så måste man ta reda på hur man skall förhålla sig. Ta t ex elektriciteten när den kom. Vilket förhållande har den när det gäller förbudet att göra upp eld på sabbaten.

  Därför har [vår andlige ledare] samlat ett råd på 12 män som skall samtala om vad som kan ges som rekommendation för att de inympade hedningarna skall leva ett avskilt liv.

  Om detta inte är lagiskhet och gärningslära, då får du berätta för mej vad det är.

  12 visa män måste besluta om man får tända lampan genom att trycka på knappen när det är Lördag!?!

  Man baxnar!

  Jag har hört att det finns frysboxar i Israel som har ett microchip som ser till att de fryser litet extra djupt tidigt på Fredagens eftermiddag. Så att de inte slår på innan Lördagens kväll. 🙁

  /Kjell

      (Reply)

 9. Kjell,

  Kjell,

  Man har svårt att tro att detta kan var sant! Men jag vet ju att du alltid är sanningsenlig.

  Gud är ju inte träldomens Gud utan där Hans Ande är där råder det ALLTID frihet (från all slags lagisk het) !

  Så därför kan man veta vem som hittat på sådana “tokerier”.

  Skall vi inte lyda Guds uppmaning att rädda människor, ur den eviga elden, istället för att kalla till rådslag (tolv man stark) för att besluta om man får trycka på en lampknapp, eller ej?

  Detta om något, borde väl kunna kategoriseras som just detsamma som Jesus sade till fariséerna; “nämligen att dom silade mygg, men svalde kameler”. De höll ju minsta prick av lagen men underlät samtidigt att göra det som var det viktigaste av allt, att visa barmhärtighet mot sin nästa.Vilket tydligt visar på den blindhet som följer, när man försöker att behaga Gud på sina egna premisser och inte på Hans.

  Att man kan tro att man blir rättfärdig av att göra något sådant, övergår verkligen mitt förstånd!

  Hälsningar,
  Antonia

      (Reply)

 10. Antonia Berglund skrev: “Detta om något, borde väl kunna kategoriseras som just detsamma som Jesus sade till fariséerna; “nämligen att dom silade mygg, men svalde kameler”.”

  Du glömmer väl tiondet av dill och mynta!

  Har man inte tillfogat kummin på senare da’r?

  By the way!

  Tiondelagen är den enda lag som överlevde i trosrörelsen.

  Resten av lagarna anses vara skippade. 🙁

  /Kjell

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *