Jag tänker göra något vanskligt.

Jag tänker skriva om Guds Bud, och då i första hand det vi brukar kalla 10 Guds Bud.

Visste du att Judarna har andra nummer på buden än Kristna.

Judarnas 10 budord börjar såhär:

1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

2. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.

3. Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.

4. etc.

Kristna slår ihop #1 och #2 ovan till ett bud.

På så sätt verkar bildförbudet mindre viktigt. Inte så konstigt kanske om man varit i en katolsk kyrka eller, för den delen en Svenska Kyrkan kyrka. De är ju fulla av bilder och (beläten) skulpturer. I RKK kyrkor böjer trogna knä inför Maria-statyer. De kallar detta att visa vördnad. Men de kommunicerar samtidigt med “Maria”, så vi protestanter tycker nog att det handlar om bön eller tillbedjan.

Men, nu var detta inte menat som en “katolik-blogg” utan att fundera litet grand på de 10 buden.

Som du förstår delar Judarna upp ett av de senare buden i två för att det skall gå ihop och bli exakt 10.

Och nu vill jag be alla äkta läsare här att citera bok, kapitel och vers där det står att det handlar om 10 (TIO!) Guds Bud.

Varför 10? Någon? (Det finns faktiskt ett bibliskt svar på frågan!)

Däremot kan buden mycket enkelt delas upp i två huvudkategorier.

Kategori nummer 1 – Förpliktelser mot Gud

Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud. Du skall icke missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn.

Kategori nummer 2 – Förpliktelser mot människor

Sex dagar skall du arbeta och förrätta alla dina sysslor; men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat; då skall du ingen syssla förrätta, ej heller din son eller din dotter, ej heller din tjänare eller din tjänarinna eller din dragare, ej heller främlingen som är hos dig inom dina portar. Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. Hedra din fader och din moder, för att du må länge leva i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig. Du skall icke dräpa. Du skall icke begå äktenskapsbrott. Du skall icke stjäla. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till hans oxe eller hans åsna, ej heller till något annat som tillhör din nästa.

Att det så kallade “sabbatsbudet” hör till kategori nummer 2 kan man förstå av Jesu uttalande i Mark 2:27 “Därefter sade han till dem: Sabbaten blev gjord för människans skull, och icke människan för sabbatens skull.”

Sabbaten anser Gud vara så viktig att han sätter extra kraft i budet genom att kalla den “HERRENS, din Guds, sabbat”. Gud lämnar ingen okunnig om denna “arbets-lagstiftning”.

Arbetare, och arbetsgivare lika, uppmanas att arbeta 6 dagar i veckan. Och kanske arbetsgivare i första hand varnas att de är förpliktade att ge sina arbetstagare fritt en dag i veckan.

Det finns åtskilligt med arbetare i länder med annan tradition än den kristna, som tvingas arbeta alla dagar i veckan och aldrig får vila sig eller ha semester.

Vi har all anledning att tacka Gud att han gav detta bud för att bevara oss från giriga arbetsgivare. Men han gav det även för att bevara oss från egen rovdrift på vår kropp och själ.

Och säkerligen för att vi skulle ta oss tid att bedja och läsa Skriften och dylikt.

Som vi alla vet har det blivit ganska vanligt med “messianska” rörelser. Och tyvärr verkar det som om detta ofta leder till två avarter.

1. Reviserad lära om vem Jesus Kristus är, var och kommer att vara. De som fortfarande tror att Jesus är Gud kallar man för okunniga polyteister.

2. Man vänder bak och fram på Jesu ord i Mark. 2:27. Sabbaten blir till för Gud och den blir ett tvång. Vidare att de som inte vilar på Lördagen bryter mot Guds bud och riskerar Guds straff. Man flyttar alltså sabbatsbudet från kategori #2 till kategori #1.

Vad gäller Jesu guddom törs jag kategoriskt kalla dem som förnekar denna för villolärare eller vilseförda. Det finns massor av bibeltexter som är tydliga för den som vill se. Det är inte huvudtemat för denna blogg, så jag sparar det.

Vad gäller dem som i familjekring helgar vilodagen genom att tända ljus, bryta bröd och dricka vin, läsa Skriften och be tillsammans på Fredagens kväll, ser jag ingen anledning att vara negativ eller misstänksam mot denna deras glädje.

Skriften förordar frihet i dessa saker.

Rom. 14:5 Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. 6 Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud.

Kol. 2:16 Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.

Tyvärr händer det ofta att de som helgar vilodagen från Fredag kväll till Lördag kväll kommer till slutsatsen att friheten att “vara fullt viss i sitt sinne” har ogiltigförklarats och att sabbatsfirande enligt judiska regler är förpliktat och kanske till och med frälsningsgrundande.

Jag vill påpeka att förståelse för, och kunskap om Israels historia och traditioner är till utomordentligt stor hjälp för att rätt förstå Skriften. I boken “Judarna” sammanfattar Sven Reichmann ett antal saker som vi har svårt att förstå utan dylik kunskap.

Jag rekommenderar den boken, och annan undervisning av Sven, för alla som vill börja orientera sig i dessa saker.

Det har visat sig att det finns faror att ansluta sig till så kallade messianska församlingar eller föreningar. Inte sällan leds dessa av självutnämnda experter utan vilkas “hjälp” Bibeln blir obegriplig. I andra religioner kallar man sådana omistliga ledare för “guru”.

Kristendomen är unik i det att vi inte behöver någon “guru” för att ta del av Guds Ord. Jesus själv har lovat oss detta. Joh. 14:26 “Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.”

Detta är inte avsett som ett anfall på de som på ett sunt sätt vill fördjupa sig is historia och traditioner för att genom detta få en djupare insikt i Skriften.

Det är överhuvud taget inte avsett att vara ett anfall.

Men, det är avsett att vara en varning för dem som bringats i tvivel och förlorat frälsningsglädjen och frälsningsvissheten genom aggressiva vittnessbörd från konvertiter som inte sällan med klämton förnekar att de är “kristna”.

Gå in i din kammare och bed till din Gud i det fördolda. Läs din Bibel och bed varje dag.

Herren kommer att ge dej tillbaka din frälsningsvisshet. Var uthållig i din bekännelse för det kan vara nödvändigt att kämpa en tid.

/Kjell

Views: 353

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *