oren mat

Jag tänkte skriva litet grand om oren mat.

Men innan du läser mina människotankar vill jag att du först läser Femte Moseboks fjortonde kapitel noggrannt. För jag kan ju ha helt fel…….

Från vänster till höger: Torkad bläckfisk, stekta sniglar, grodlår och grillad krokodil.1 I ären Herrens, eder Guds, barn. I skolen icke rista några märken på eder eller göra eder skalliga ovanför pannan för någon död; 2 ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. 3 Du skall icke äta något som är en styggelse. 4 Dessa äro de fyrfotadjur som I fån äta: fäkreatur, får och getter, hjort, 5 gasell, dovhjort, stenbock, dison, teoantilop och semer, 6 alla de fyrfotadjur som hava klövar och hava dem helkluvna i två hälfter, och som idissla; sådana fyrfotadjur fån I äta. 7 Men dessa skolen I icke äta av de idisslande djuren och av dem som hava genomkluvna klövar: kamelen, haren och klippdassen, ty de idissla väl, men de hava icke klövar, de skola gälla för eder som orena; 8 svinet, ty det har väl klövar, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent. Av dessa djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma vid deras döda kroppar. 9 Detta är vad I fån äta av allt det som lever i vattnet: allt det som har fenor och fjäll fån I äta. 10 Men intet som icke har fenor och fjäll skolen I äta; det skall gälla för eder så som orent. 11 Alla rena fåglar fån I äta. 12 Men dessa fåglar skolen I icke äta: örnen, lammgamen, havsörnen, 13 raafågeln, falken, gladan med dess arter, 14 alla slags korpar efter deras arter, 15 strutsen tahemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter, 16 ugglan, uven tinsemetfågeln, 17 pelikanen, asgamen, dykfågeln, 18 hägern, regnpiparen med dess arter, härfågeln och flädermusen. 19 Alla flygande smådjur skola ock gälla för eder såsom orena, de skola icke ätas. 20 Men alla rena flygande djur fån I äta. 21 I skolen icke äta något självdött; åt främlingen som bo inom dina portar må du giva sådant, och han må äta det; eller ock må du sälja det åt en utlänning. Ty du är ett folk som är helgat HERREN, din Gud.
Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.
22 Tionde skall du giva av all sädesgröda som för vart år växer på din åker, 23 och du skall äta den inför Herrens, din Guds, ansikte, på den plats som han utväljer till boning åt sitt namn: tionden av din säd, ditt vin och din olja, så ock din förstfödda av dina fäkreatur och din småboskap; ty du skall lära att frukta Herren, din Gud, alltid. 24 Men om vägen är dig för lång, så att du icke förmår föra det dit, eftersom den plats som Herren, din Gud, utväljer till att där fästa sitt namn ligger för avlägset för dig — då nu Herren, din Gud, välsigna dig — 25 så må du sälja det och knyta in penningarna och taga dem med dig och gå till den plats som Herren, din Gud, utväljer. 26 Och du må köpa för penningarna vadhelst dig lyster fäkreatur eller småboskap, eller vin eller andra starka drycker eller vad du eljest kan åstunda; och så skall du hålla måltid där inför HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk. 27 Och leviten som bor inom dina portar skall du då icke glömma bort, ty han har ingen lott eller arvedel jämte dig. 28 Vid slutet av vart tredje år skall du avskilja all tionde av vad du har fått i avkastning under det året och lägga upp det inom dina städer. 29 Och sedan skall leviten få komma, han som ingen lott eller arvedel har jämte dig, så ock främlingen och den faderlöse och änkan som bo inom dina portar; och då skola äta och bliva mätta. Så skall du göra, för att Herren din Gud, må välsigna dig i alla dina händers verk, i allt vad du gör.

Orsaken att jag tar upp detta är att det hör till ett av de judaiserande missionärernas programpunkter för att få in en fot i din dörr.

Det funkar, för den största delen av deras argument är sanna. Men, som jag oftare har påpekat i mina skriverier: Glöm aldrig att råttgift är 99.97% bra mat. Men det är de 0.03 procenten som dödar.

Nu tänker jag ta upp detta med oren mat från en infallsvinkel som är annorlunda än vad man vanligtvis använder.

Det finns länder där man fångar apor och avrättar dessa genom att hugga upp skallen och äta hjärnan varm och rå. Resten av det stackars djuret grillas ofta till ofullständig grad och avnjuts med god aptit. Att man sitter och gnager på fötter och händer som i allt liknar våra egna, tycks inte upplevas som störande.

I andra länder tvångsmatar man hundar med ris. Sedan slaktar man dem och grillar dem med hull och hår, eller i alla fall med inälvor. Riset kokas sålunda i hundens mage tillsammans med magsafterna. Anrättningen avnjutes tillsammans med det kokade riset.

I Syd Amerika kan man köpa larver som är stora som tummar. Man vrider huvudet av dem och klämmer ut en gulaktig smet som liknar majonnäs. Den slickar man i sig. Larverna kan även köpas torkade eller rostade och ätas istället för popcorn.

Här i Kenya tycker man om att steka magsäckar och (rengjorda) tarmar av kor, får och getter. Lukten får det att vända sig i min mage. Men surströmming och sill ger mej även liknande starka kväljnings-känslor.

Själv måste jag erkänna att grillad krokodil är en av de läckraste rätter jag vet.

Men usch då!

Visst har vi alla en gräns där vi tycker att det blir äckligt med andras matvanor. Den gränsen är oftast betingad av den kultur vi vuxit upp i. Och det handlar då om subjektiva smaksaker.

Men det finns även andra viktiga orsaker att avstå från vissa saker. Apor har DNA som ligger för nära vår egen DNA och sjukdomar som är specifika för apor kan mutera och bli sjukdomar som drabbar människor. Det finns teorier att HIV muterat från det mycket vanliga SIV på grund av halvrått bush-kött ätet i Kongo.

En av anledningarna till att man är försiktig med så kallade xeno-transplantationer är just på grund av risken att introducera “nya” sjukdomar i människosläktet. Xeno-transplantationer är när man tar kroppsdelar från speciellt uppfödda, kanske genmanipulerade, djur som har DNA som accepteras av människokroppen.

Grisar och apor hör till de djur som kommer i fråga att användas för dessa ändamål.

Fråga mej inte varför. Jag är amatör på området. Men Skaparen är Designern och Han vet absolut säkert varför.

Och då kan det kanske bli intressant att kolla in om Designern har goda råd till oss som vi kanske missar på grund av egen smak och kultur.

Just nu försöker även de judaiserande att övertyga med skenargument. Man talar om djurens matvanor, om deras smak, hur djuren ser ut, och annat som inte håller.

Att räkor t.ex. som äter lik skulle vara snuskigare än makrill och ål, som också äter lik. De flesta fiskar äter ju faktiskt andra fiskar och andra vattendjur.

Naturligt och fritt uppvuxna höns äter både småkryp och växtdelar. Och sniglar äter bara grönsaker så varför skulle dessa vara orena? Grodor äter bara grönsaker och insekter, liksom höns. Och så vidare. Escargots à la Provence och grodlår enligt samma cuisine både luktar och smakar gott.

Den som (i likhet med mej) tycker att griskött ofta luktar illa när det tillagas kan inte använda sig av detta som argument vare sig för eller mot.

Vad jag vill peka på är följande två saker. Smaksaker är inte giltiga att grunda lagar på. Laglöshet är inte att bryta mot lagen.

Men vad är då laglöshet? Jo det är att upphöja “me, myself and I” till gudomligt status och säga att “jag vill, det jag vill, när jag vill det, och jag vill det nu”.

Nu kommer jag till kärnan av det jag önskar kunna meddela genom denna krönika.

Lär dej att känna igen vad som är sant i din meningsmotståndares argumentation!

Läs nu detta:

Mark 7:18 Han svarade dem: ”Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat för ren.

När du ser en apa, tänker du då på den som om den skulle vara “mat”? Jag antar att du svarar NEJ.

Nu talade ju Jesus faktiskt inte med Kongoleser, men med Judar. Tror du att dessa såg på ett svin och kallade det “mat”?

Jag tror faktiskt inte det. När det står “mat” betyder det det som lyssnarna ansåg vara “mat”.

Men däremot handlar texten om rituell orenhet. Jesus svarar tydligt att det som går in genom munnen inte leder till rituell, eller andlig, orenhet.

Däremot kan det finnas mycket god anledning att lyssna på den kärleksfulle Designern om vad som är oss nyttigt. Han skapade ju både grisar och människor. Han vet hur våra DNA ser ut. Han komponerade dessa. Han vet var syndafallets konsekvenser hotar oss.

Läs nu detta:

Apg 10:10 Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten, kom han i hänryckning. 11 Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden, 12 och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. 13 Och en röst kom till honom: ”Stig upp, Petrus, slakta och ät!” 14 Petrus svarade: ”Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent”. 15 Då sade en röst för andra gången till honom: ”Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent.” 16 Detta hände tre gånger, och sedan togs duken strax upp till himlen.

Handlar verkligen denna text om mat?

Jag tror faktiskt inte det.

Herren behövde skaka om Petrus ordentligt. Det visar andra texter i Bibeln tydligt på. Petrus satt ordentligt fast i etnocentriskt tänkande och religiösa traditioner.

Det är tydligt, utan minsta tvekan, att texten handlar just om att acceptera andra folkslag till något som Petrus trodde var uteslutet menat för Judarna.

Tänk om det hade varit med i de så kallade 10 buden! Du skall icke äta gris, räkor och strutsar på det att Herren din Gud icke må förkasta dig och du icke må falla ur nåden.

Ja tänk! Att tänka är faktiskt ingen dum idé. Tänk litet grand. Tänk i din stilla tid. Tänk när du läser Skriften. Tänk i din kammare.

Och nu kommer jag tillbaka till de 0.03 procenten gift i råttgiftet.

Guds kärleksfulla råd och anvisningar är nåd att ta emot.

Den som försöker förgifta ditt samvete genom att presentera dessa som frälsningsgrundande tvång, är inte ett Herrens sändebud.

Rom. 14:5b “var och en vare fullt viss i sitt sinne.”

Det betyder inte att du kan besluta dej själv att skriva dina egna levnadsregler. Men det betyder att du inte skall låta någon annan människa bli den som styr ditt samvete. Som stoppar in sin fot i dörren till ditt samvete.

Detta ditt samvete är en privatsak mellan bara dej och din Gud.

Lär dej känna igen vad som är sanning i villolärarnas lära. Då känner du lättare igen osanningen i densamma.

Undvik råttgift, till varje pris. 99.7% sanning räcker inte.

Det enda som räcker är 100% Sanning och den finner du bara hos Vägen, Sanningen och Livet i egen hög Person.

/Kjell

Views: 86

25 thoughts on “oren mat”

 1. Har makrill fjäll?

  Måste man vara marinbiolog för att följa alla dessa regler?

  Struntar Gud i utlänningar? Eller varför får dom äta självdöda djur?

  Jag har hört att ortodoxa inte ens får ha samma tallrikar och bestick till kött och till mjölkmat. Och att det skulle vara stor synd för dem att äta en biff stekt i smör.

  Tack och lov att alla bud sammanfattas i:

  Matt. 22:34 Men när fariséerna fingo höra att han hade stoppat munnen till på sadducéerna, samlade de sig tillhopa; 35 och en av dem, som var lagklok, ville snärja honom och frågade: 36 »Mästare, vilket är det yppersta budet i lagen?» 37 Då svarade han honom: »’Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.’ 38 Detta är det yppersta och förnämsta budet. 39 Därnäst kommer ett som är detta likt: ‘Du skall älska din nästa såsom dig själv.’ 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.»

  /Kjell

      (Reply)

 2. Men Kjell/Kjell,

  Har du aldrig tänkt på:

  Matt. 5:17 I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda. 18 Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. 19 Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket. 20 Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.

  Är du inte rädd att du kan bli straffad?

      (Reply)

 3. Nja Klas-Hugo,

  Jag har fått uppleva det jag kallar “rock-bottom” eller total konkurs i livet.

  Då finns det bara en som håller att förlita sig på.

  Det handlar inte om “billig nåd”.

  Det kostade ju bokstavligen allt, för Gud är ju ALLT och det kommer att visa sig när Han låter oss se att Han ÄR ALLT i alla.

  Så jag tror inte på gärningslära. Men det är paradoxalt för dem som inte ännu har fått uppleva att de inte kan bidra till nåden.

  Jakob skriver ju: 1:27 “En gudstjänst, som är ren och obesmittad inför Gud och Fadern, är det att vårda sig om fader- och moderlösa barn och änkor i deras bedrövelse, och att hålla sig obefläckad av världen.”

  Inte för att köpa nåd, men av idel tacksamhet.

  Som jag brukar skriva: Tacksamheten är en av de få saker vi inte kan fejka.

  /Kjell

      (Reply)

 4. Mark 7:18 Han svarade dem: ”Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat för ren.
  Du vet väl att det är ett tillägg? Kanske ska du vara försiktig med att bygga din lära
  på något som inte är bibliskt.. Kanske att det ändå är ok att INTE äta oren mat. Kanske är det ok att äta precis som Jesus och lärljungarna och alla de första troende,, ren mat alltså..

  Läs gärna :http://lewanu.wordpress.com/2011/04/04/andrade-kommentatorn-bagaren-till-slaktare/

      (Reply)

 5. Lewanu,

  Jag vet att jag får en massa kritik på det jag nu kommer att skriva. Men jag skriver det ändå!

  Nej, jag vet inte att det är ett tillägg, men däremot undrar jag om det inte är felöversatt.

  Men, jag hade heller aldrig tolkat den texten till att betyda att Jesus förklarade all mat för ren. Det handlar ju om en ritual och inte om maten som sådan i denna text.

  Om jag skulle våga en egen översättning (egentligen parafras) blev det ungefär: “maten renas på ett naturligt sätt i matsmältningskanalen”.

  Däremot tycker jag att följande text ger utrymme för en meny som kanske inte helt begränsar sig till matreglerna i 5 Mos. 14.

  Rom. 14:1-6

  Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter. Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden. Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom, och vem är du som dömer en annans tjänare? Om han står eller faller, det kommer allenast hans egen herre vid; men han skall väl bliva stående, ty Herren är mäktig att hålla honom stående. Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne. Om någon särskilt aktar på någon dag, så gör han detta för Herren, och om någon äter, så gör han detta för Herren; han tackar ju Gud. Så ock, om någon avhåller sig från att äta, gör han detta för Herren, och han tackar Gud.

  För mej en klar text som ger oss frihet att följa vårt samvete både i fråga om mat och om sabbat, så länge vi inte dömer varandra.

  /Kjell

  PS. Har du någon förklaring till varför struts är dåligt men höns är bra?

      (Reply)

 6. Lewanu,

  “Mark 7:18 Han svarade dem: ”Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat för ren”.

  Du påstår att den sista meningen är ett tillägg! (Därmed förklarade han all mat för ren alltså) Om du noga läser hela sammanhanget i detta citat, så är det väl precis det som texten säger.

  Det är alltså inget tillägg som görs, som du påstår, utan en sammanfattning/summering av hela text innehållet.Och att påstå något annat är att försöka klyva hårstrån för att få Ordet att stämma med ens egen tolkning. Fokus flyttas i citatet, från vilken mat som är ren/oren, till att istället handla om hjärtats renhet! Varför säger Jesus annars att ” de var de oförståndiga” som tolkade det på något annat sätt ?

  KJV.(Mark 7:18-19) 18And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;

  19Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?

  Och NT säger vidare; Apg. 15:19-20). “Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod”.Här nämns ingenting om att att avhålla sig från kött, (Kosher) de fick alltså äta kött!

  Och Paulus förmanar oss i Rom.14:20 att vi inte skall riva ner Guds verk, för matens skull….”
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 7. Antonia Berglund “Det är alltså inget tillägg som görs, som du påstår, utan en sammanfattning/summering av hela text innehållet.Och att påstå något annat är att försöka klyva hårstrån för att få Ordet att stämma med ens egen tolkning. Fokus flyttas i citatet, från vilken mat som är ren/oren, till att istället handla om hjärtats renhet! Varför säger Jesus annars att ” de var de oförståndiga” som tolkade det på något annat sätt ?”

  – Jag håller inte med dig MEN om det hade varit en sammanfattning så undrar jag VEM som har gett någon efteröversättare RÄTT till att lägga till en sammanfattning till Guds ord. Det är ju helt förbjudet enligt Moseböckerna och Uppenbarelseboken.
  Du försvarar en bibelförfalskare.

      (Reply)

 8. “Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter. Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden. Den som äter må icke förakta den som icke äter. Ej heller må den som icke äter döma den som äter; ty Gud har upptagit honom, och vem är du som dömer en annans tjänare?”

  Om du läser dessa verser i sitt sammanhang så ser du att det INTE handlar om ex gris därför att det står om mat. Orena djur räknades inte ens som mat. Lägg märke till att det ALDRIG TALAS om orena mat,, utan det står alltid om ren mat eller orena djur.
  Det som det talas om här i dessa verser handlar om ifall man skulle ta reda på om maten först hade varit offrad till avgudar i templet eller inte och att det behövde man inte, om man inte hade “känsligt” samvete.

  “Den ene gör skillnad mellan dag och dag, den andre håller alla dagar för lika; var och en vare fullt viss i sitt sinne.”
  – Jag kan inte tänka mig annat än att du vet att detta inte handlar om att vi inte “behöver” (som om man inte skulle vilja det ;)) fira sabbat för det förstår du väl?
  Det handlar om att det fanns delade meningar om på vilka dagar man skulle fasta i veckan eller om man ens överhuvudtaget var tvungen att fasta. OM DU INTE kände till detta så rekomenderar jag dig att börja studera lite mer om hur livet var och fungerade på den tiden då brevet skrevs. Det var liksom inte Sverige 2011 som gällde.

      (Reply)

 9. Lewanu, du skrev: “Det handlar om att det fanns delade meningar om på vilka dagar man skulle fasta i veckan eller om man ens överhuvudtaget var tvungen att fasta.”

  Ja, jag får väl köra samma taktik som du och de dina kör: Bok, Kapitel och Vers?

  Bara bibelcitat tack, utan tolkningar och utan termer som man inte finner i Bibeln.

  /Kjell

      (Reply)

 10. Kjell “Bara bibelcitat tack, utan tolkningar och utan termer som man inte finner i Bibeln.”

  Nu tycker jag att du är oseriös. Anser du att det är syndigt att en kvinna har kort hår, långbyxor och om en man har långt hår? Om inte så varför inte? Troligtvis därför att du vet att det skrevs i ett sammanhang då kort hår betydde en annan sak än nu.
  Har du sålt allt du äger och gett åt de fattiga och nu lever tillsammans med andra troende och ni delar på allt? Tror inte det.
  OM DU INTE kände till detta så rekomenderar jag dig att börja studera lite mer om hur livet var och fungerade på den tiden då brevet skrevs. Det var liksom inte Sverige 2011 som gällde.
  Jag kan ge dig ett tips vart du kan gå för att studera hur judendomen fungerade då och nu. Gör som jag, gå en kurs i judendomen för konvertiter i en synagoga så får du veta lite om samhället runt omkring.

      (Reply)

 11. Lewanu du skrev: “Nu tycker jag att du är oseriös.”

  På din egen blogg tyckte du att det var utmärkt att kräva citat med exakt ordalydelse.

  När jag påpekade att: “om det är den nivå person_X vill diskutera på kan det vara”. Och tillade att man då bör vara konsekvent och ställa samma krav på all argumentation, svarade du.

  Lewanu: “Det är inte upp till dig att bestämma nivån. Det kan du göra på din egen blogg.”

  Det gör jag nu.

  Nästa gång du skriver hoppas jag du vill vara konsekvent och substantiell och inte mäta med två mått.

  /Kjell

      (Reply)

 12. Lewanu,

  “Jag håller inte med dig MEN om det hade varit en sammanfattning så undrar jag VEM som har gett någon efteröversättare RÄTT till att lägga till en sammanfattning till Guds ord. Det är ju helt förbjudet enligt Moseböckerna och Uppenbarelseboken.
  Du försvarar en bibelförfalskare”.

  “Detta citat” står inom parentes och efter texten, och ändrar därför inte på själva sakinnehållet! Och det är huvudsaken för mig!

  Så dina försök att fördöma/skrämma mig, faller därför platt till marken!

  Läs en gång till, och tala sen om för mig, vad som togs bort/förändrades genom denna korta summering!

  Dessutom, så är det så att bokstaven dödar men Anden gör levande!
  Mvh/Antonia

      (Reply)

 13. Kjell. Lewanu, Antonia!

  Man kan inte fastslå något på ett uttalande av Jesus, man måste gå lite bakåt och lite framåt för att kunna konstatera om matreglerna upphört eller inte!

  Men det är ändå som Kjell säger, att maten renas på ett naturligt sätt i matsmältningskanalen. Dessa ord är ju faktiskt Jesu ord, så indirekt handlar detta bibelstycke inte enbart om rituell renhet, utan även om huruvida mat, vilken sort det vara må, kan orena en människa.

  Läser man ordagrant varför Gud i GT gav dessa regler om ex gris, så var det inte för att grisen i sig är oren, eller en styggelse, utan för att genom dessa regler hålla fålket annorlunda än andra folk, ett avskilt folk.

  Det står exempelvis, det skall för er ….3Mo 11:6 men har icke klövar, han skall gälla för eder såsom oren; svinet,
  3Mo 11:7 ty det har väl klövar och har dem helkluvna, men det idisslar icke, det skall gälla för eder såsom orent.

  Det skall gälla såsom orent, vilket inte innebär att grisen i sig är oren, eller skadlig att äta.

  Jesus kom såsom en människa, Fil 2:7 gälla såsom orent, ordet såsom pekar på att det inte är dess egentliga typ beskaffenhet.

  Guds syfte var att avskilja, för om Gud skappade allting gott, så kan inte något vara en styggelse, eller orent, för då är det inte gott. Men Gud kan säga, detta skall gälla för er som orent, oavsett om det är orent eller inte!
  Detta var tillbaka blicken, men för att se framåt, så måste man ställa sig frågan vilka laga Gud skrivit i hjärtat på människan, för i och med att det nya förbundet instiftades, så gäller inte samma spelregler, lagen hade ju sin tid fram till kristus och skulle gälla tills säden kom!

  Bb

      (Reply)

 14. Lewanu,

  Lewanu!
  – Du har svårt för att föra debatt utan sarkasmer och nedlåtande attityd. Du måste väl förstå att detta vittnar om vad du bär inom dig!

  Som det är nu verkar ställningen mellan dig och dina motdebattörer 1-10 till din nackdel. Med det ser du väl inte själv i all din affekt. Och kanske du även retar dig på mig därför att jag påpekar detta förhållande, och därmed på ett mer konkret sätt tydliggör dina attityder: “Vad hjärtat är fullt av det talar munnen.”

  MVH / Sefast Tronde

      (Reply)

 15. Intressant diskussion om oren mat!

  Om vi läser Bibeln med utgångspunkt att uppenbara Jesus Kristus (för vår Bibel handlar ju om Jesus!) så kan vi hitta Honom även i Mose lags föreskrifter om vad som får ätas eller inte ätas. Här är ett avsnitt från ett blogginlägg jag skrev för drygt ett halvår sedan:

  “De flesta kanske känner till att judarna bara äter kött som först har tömts på sitt blod. Intressant är också att de bara får äta djur som “idisslar”, och som har “delade klövar”.

  I 3 Mos kap 17 kan vi läsa om vad blodet betyder, och varför israelerna bara fick äta kött som först hade tömts på blod. I vers 11 står det att varje kropps liv finns i blodet, och att Herren har gett det till oss för att bringa försoning för våra själar. Och därför kallas Jesu blod också för “försoningsblodet”. Endast Jesu blod (Jesu död) kan bringa försoning för våra synder och ge oss evigt liv. Att dricka någons blod betyder att man dricker dennas liv, dvs fyller sig själv med någon annans liv. Och när vi dricker Jesu blod så fyller vi alltså oss själva med Jesu liv. Och det är ju precis det som det kristna livet handlar om! Vi lever inte vårt egna liv, utan vi lever Kristuslivet, och gör Hans gärningar, och förmedlar Hans liv vidare till andra. Vi själva dör, och Kristus får leva i oss. Genom att vi har Jesus Kristus i oss så blir vi de ljus i världen, de Jesu vittnen, som vi är kallade till att vara.

  Och köttet då? Här har vi tre nyckelord som vi kan titta närmare på: idissla, delade klövar, och kött.

  Det hebreiska ordet för idissla är “alah”, och kan också översättas till “stiga upp” och “uppstå”. Alltså en förebild på JESU UPPSTÅNDELSE! Och en förebild på att han ska låta oss uppstå på den yttersta dagen.

  Och varför bara äta djur med klövar som var “delade”? Ordet för dela på hebreiska är “paras”, och betyder bl.a. “dela”, “utdela” och “utbreda”. Vi vet att Jesus bröt brödet innan han delade ut det till sina lärjungar, och han sade: “detta bröd är min kropp som är utgiven för er”. Men de delade klövarna är också en symbol för hur vi själva ska “dela vårt bröd” med andra. Dels ska vi dela med oss av vårt överflöd till de som är i behov (fattiga och sjuka). Men vi ska också dela med oss av brödet i den mening att vi ska förmedla Jesus till andra, dvs vara Jesu vittnen.

  Och slutligen ordet “kött”. På hebreiska heter det “basar”, och kan översättas till bl.a. “kött” och “kropp”. Mer intressant är att det hebreiska ordet bygger på ett annat hebreiskt ord (också “basar”), som betyder “budbärare av glatt budskap”, “att bära det glada budskapet”. Alltså en förebild på EVANGELIUM! En förebild på att vi som utgör Kristi kropp bär på det glada budskapet om Jesus!

  Det vi här har fått lära oss är alltså följande. För att vi ska få liv och kunna växa så måste vi äta Jesu kött och dricka hans blod. Det är alltså BARA från Jesus som livet ges till oss. Om vi äter ANNAT kött som inte först tömts på sitt EGET blod, dvs tar in budskap/predikningar/böcker som inte först har tömts på budbärarens EGNA liv, så finns där inget Jesu liv att äta. Då äter vi någon annans liv. Orden kan visserligen vara de rätta, men om det inte är Jesus som förmedlas, så ger det INGET LIV! Och om vi blir utan den andliga maten, vårt dagliga bröd, så kommer vi att svälta.”

  Bibeln är fantastisk och lär oss om sanningen Jesus Kristus!!!

  Frid,
  Eva Helen

      (Reply)

 16. Eva Helen,

  Det låter intressant alltihop du skriver.

  Jag har dock en fråga till dej. Den är seriöst menad och innehåller ingen gömd agenda eller cynism. Frågan är tvådelad.

  Del 1.
  Om de komplicerade, och ofta obegripliga, matreglerna innehåller budskap om evangelium, hur anser du att det kommer sig då att Gud uttryckt detta på ett sätt som troligen bara väldigt få hebreisk-kunniga har chansen att dekodera?

  Del 2.
  För dem som inte alls kan hebreiska blir detta helt dolt om inte någon hebreisk-kunnig lyckas begripa det och utlägger texten som du i din kommentar. Har du någon som helst tanke om varför Gud dolt detta så väl?

  Jag inväntar med spänning ditt svar.

  /Kjell

      (Reply)

 17. Eva Helen,

  Du skrev typ, att bli tömd på sitt eget liv, detta tycker jag är väldigt viktigt att se och förstå, visserligen lite utanför ämnet, men viktigt.

  Om inte vetekornet faller i jorden och dör, eller om vi inte blir tömda på allt egenliv, så blir i ett ensamt korn till ingen nytta.
  Det är alltså döden från allt egenliv som är det viktiga, en process som många missar, man tror att så fårt vi fått anden, så är det bara att köra, men ack så man bedrar sig, först måste vi dö!

  Bb

      (Reply)

 18. Svar till Kjell:

  Just när det gäller matreglerna, så minns jag att jag bara skummade igenom dem, första gången jag läste dem. Aldrig hade jag en tanke vid den tidpunkten att det kunde finnas något mer bakom dessa ord än just föreskrifter om mat. Men i samband med att jag studerade “Jesu kött och blod” så blev jag ledd till just dessa föreskrifter och att studera dessa ord “idissla”, “kött” och “delade klövar”. Alltså Andens ledning, och inte min egen idé. Verktygen att komma åt de hebreiska orden finns tillgängliga för alla som har Internet, så jag är inte på något sätt någon expert som sitter på specialverktyg som bara jag själv kommer åt.

  Sedan tror jag att vi alla som har fått den Helige Anden som gåva, kan studera Ordet på olika sätt. Alltså, vi kan bli ledda på olika sätt. Så jag tror inte att vi behöver bli experter på hebreiska allihopa för att hitta sanningen om Jesus. Det är ju inte på något sätt frälsningsavgörande att vi ska kunna dessa matregler, och att evangelium även kan hittas i matreglerna. Evangelium finns ju i klarspråk i Nya Testamentet, tack och lov!

  I GT ser vi ju “skuggbilden”, men när Jesus kom till oss, så uppenbarades evangelium för de som ville ta emot. Om vi skulle detaljstudera andra delar av Moseböckerna, som exempelvis tabernaklets uppbyggnad, är jag säker på att vi skulle hitta Jesus där också. Som jag ser det, så är hela skriften utandad av Gud, och inget som står där är skrivet av en slump.

  Jesus/evangelium kan uppenbaras för oss via olika vägar för olika individer, och vi själva i sin tur kan uppenbara Jesus för vår omgivning på olika sätt. Vi brukar ju säga att vi är olika lemmar i en och samma kropp. Någon kanske gillar att sjunga, och sjunger andliga sånger om Jesus. Någon annan kanske gillar att studera Ordet på djupet, och undervisa om detta. Någon tredje kanske gillar att skriva dikter om Jesus, etc etc. Och på detta sätt kan vi dela med oss av Jesus på olika sätt.

  Tillbaka till matreglerna: Jag tror själv att reglerna fanns främst av dessa anledningar:
  – Att israels folk skulle vara skilda från andra
  – Att de genom reglerna skulle leva nära Gud och hela tiden bli påmind om Honom genom deras regler
  – Att de dessutom skulle bli tunga att bära (svårt att hålla hela Mose lag genom egna gärningar), men att vi sedan genom Kristi lag blev fria/döda från bokstavens lag.

  Och till sist, som jag redan nämnt, så är inget som står i Ordet skrivet av en slump. Om vi vill se Jesus, och söker Jesus, så finner vi Honom, varhelst vi läser i Ordet. Den som söker skall finna!

  Och tycker du Kjell, precis som jag, att det är fantastiskt att Ordet är så otroligt rikt, att även till och med matreglerna förmedlar evangelium?

  Summa summarum – jag tror inte att Gud menade att vi alla skulle lära oss hebreiska allihopa, för att kunna läsa Bibeln på rätt sätt. Evangeliet är ju väldigt enkelt, och kan förstås av ett barn. Och det matreglerna uppenbarar om evangelium är ju samma evangelium som uppenbaras genom hela Ordet. Så det är ju egentligen bara en “återupprepning” av en sanning som vi redan känner till.

  För mig personligen blev jag välsignad av att läsa matreglerna på detta sätt (via de hebreiska orden). Jag blev förvissad om, en gång för alla, att vi inte behöver avhålla oss från att äta svinkött, skaldjur etc, för att hålla oss rena. Jag fick se att det finns en “andemening” bakom matreglerna, som visade vad det egentligen handlade om. Evangelium. Och dessutom, som du skriver i ditt blogginlägg, så har ju Jesus förklarat all mat för ren, så det kunde vi ju redan läsa i klarspråk i Nya Testamentet. Men tyvärr är det fler och fler som har börjat vrida och vända på Ordet, till fördärv för dem själva och andra.

  Hälsn Eva Helen

      (Reply)

 19. Eva Helen skrev: “Och tycker du Kjell, precis som jag, att det är fantastiskt att Ordet är så otroligt rikt, att även till och med matreglerna förmedlar evangelium?”

  Eva, ett hjärtligt tack för ditt svar.

  Jo jag tror som du att Bibeln är ett enda sammanhängande porträtt av Frälsaren.

  Och jag tror att du har ett budskap som kanske kan leda till befrielse från lagträldom för alla som vill det.

  /Kjell

      (Reply)

 20. Eva Helen/Kjell,

  När man läser Guds Heliga Ord förstår man att inget som givits människan av Gud finns som någon kosmetisk utfyllnad. Allt är märgfullt. Sannolikt förstår vi bara en bråkdel av detta. Men inget är fördolt som inte skall bli uppenbarat…

  Men under mellantiden – som naturligtvis kan vara under årtusenden – är det mänskligt och naturligt att ställa Kjells fråga: ”Har du någon som helst tanke om varför Gud dolt detta så väl?”

  Nu handlar ju denna diskussion om oren mat, så den utvidgning jag nu gör hamnar kanske utanför ämnesområdet. Men Eva Helens kommentar kan kanske utgöra anledning till några reflektioner om tabernaklet: ”Om vi skulle detaljstudera andra delar av Moseböckerna, som exempelvis tabernaklets uppbyggnad, är jag säker på att vi skulle hitta Jesus där också. Som jag ser det, så är hela skriften utandad av Gud, och inget som står där är skrivet av en slump”.

  På flera ställen i Nya Testamentet (NT) talar Jesus om att Skrifterna vittnar om Honom:
  ”Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna” (Luk. 24:27).

  ”Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig” (Joh. 5:39).

  ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit” (Joh. 5:46).

  Dessa bibelverser i NT har ofta nothänvisningar till enskilda bibelverser i GT.

  I detta inlägg ska jag i korthet försöka exemplifiera hur Mose har SKRIVIT om Jesus, med utgångspunkt från ett centralt avsnitt för israeliternas gudstjänstordning, nämligen 2 Mos. 25-40. Det gäller förgården och det i förgården placerade tabernaklet, bestående av det heliga och det allra heligaste, samt i dem utplacerade föremål.

  ”Tabernaklet med alla dess tillbehör skall ni göra helt enligt de MÖNSTERBILDER som jag visar dig. Så skall ni göra” (2 Mos 25:9). Gud upprepar det återigen i 40:e versen: ”Se till att du gör detta efter de MÖNSTERBILDER som har visats för dig på berget”, och igen: ”Sätt sedan upp tabernaklet som det skall vara, så som det har visats för dig på berget” (2 Mos 26:30).

  Exaktheten krävs av en mer universell anledning än vad som fordras för israelitiska djuroffer.

  ”Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder” (Heb 10:1-4).

  Mönsterbilden pekade framåt:
  1. Förgården: från Mose till Jesus
  2. Det heliga: tiden mellan Jesu första och andra tillkommelse
  3. Det allra heligaste: det tusenåriga riket.

  Man kan säga att det är tre olika nivåer av Gudsrelation (vägen, sanningen, livet), men allt pekar på Jesus, från ingången till förgården med brännofferaltaret (Jesus är offerlammet) och kopparkaret (vattendopet), via det heliga med ljusstaken, bordet med skådebröden och rökelsealtaret till arken i det allra heligaste.

  Det lilla exemplet jag gav visar t.ex. att spädbarns-”dopet” strider inte bara mot NT, utan även mot GT:s mönsterbild (jag måste ha tro, det kan spädbarnet inte ha). Först kommer jag till tro (från den andliga öknen in i förgården genom de fyra stolparna [de fyra evangelierna]), inser att jag är en syndare och att något måste offras för min synd (Jesus som offerlammet), därefter låter jag döpa mig (kopparkaret. ”Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder…” [Ap.22:16]).

  Jag ska inte nu gå in på fler detaljer, utan endast notera att varje föremål i förgården och tabernaklet har koppling till Jesus.

  ”Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning” (Heb 9:11-12).
  Vi kan också se detta på individnivå. Var befinner jag mig själv? Den som ännu ej upplevt frälsningen befinner sig fortfarande utanför förgården, i den andliga öknen.

  Vår tids tragedi är att den kristne, i stället för att hela tiden fördjupa sin Gudsrelation, med färdriktning från förgården mot det heliga och det allra heligaste, nu är på väg i motsatt riktning – ut ur förgården tillbaka till den andliga öknen.

  Jesus: ”Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp” (Joh.15:6).

      (Reply)

 21. Björn bloggaren,

  Björn skriver: “Det är alltså döden från allt egenliv som är det viktiga, en process som många missar, man tror att så fårt vi fått anden, så är det bara att köra, men ack så man bedrar sig, först måste vi dö!”

  Javisst, annars kan vi aldrig bära frukt! Om vi inte ger avkall på allt vårt egna skräp, och vår förtröstan på förgängligt jordeliv, så kan ju inte Kristuslivet bryta igenom. Och genom att vi lever Kristuslivet, så blir vi Kristusbrev, en väldoft, till vår omgivning. Tänk på Petrus, som var så fylld med Kristuslivet, att till och med skuggan av honom räckte för att påverka hans omgivning.

  Att det blir mer och mer “Jesus i oss”, är just själva helgelseprocessen, och är en process som vi leds in i av Anden, om vi själva vill det. Helt igenom ett Guds verk! Men framför allt så är vi kallade till att komma hem till Gud, vår Fader, och lära känna Honom. Och ju mer vi lär känna och älska Gud, desto mer vill vi leva det nya himmelska livet, Kristuslivet, och dö bort från vårt gamla liv. Vi går från “härlighet till härlighet” 🙂

  Vi ska sluta leva jordeliv, och leva det himmelska livet redan här på jorden, såsom en demonstration på hur det är i Guds rike – Ett rike där vi alla älskar varandra, och ingen förbannelse finns, utan enbart välsignelse 🙂

  Hälsn Eva Helen

      (Reply)

 22. När jag läst kommentarerna här så kom jag att tänka på vad jag fick till mig i vintras när jag läste denna texten, ha gärna synpunkter på det jag skrivit!

  Sauls förbud 1 Sam. 14:24-32
  24 Fastän Israels män den dagen hade drivits hårt, band Saul folket med följande ed: “Förbannad vare den man som äter något innan kvällen kommer och jag har tagit hämnd på mina fiender.” Ingen bland folket smakade då någon mat. 25 Och allt folket kom in i skogen, där det låg honung på marken. 26 Men när folket hade kommit in i skogen och såg den utflutna honungen, vågade ingen föra handen till munnen, ty folket kände fruktan för eden. 27 Jonatan däremot hade inte hört när hans far band folket med eden. Han räckte därför ut staven som han hade i handen och doppade änden på den i honungskakan och förde handen till munnen. Då klarnade hans ögon. 28 Men en man bland folket sade till honom: “Din far har bundit folket med en ed och sagt: Förbannad är den man som i dag äter något. Därför är folket utmattat.” 29 Jonatan svarade: “Min far har dragit olycka över landet. Se bara så klara mina ögon har blivit av att jag smakade något lite av honungen. 30 Tänk om folket i dag hade fått äta sig mätta av bytet som de funnit hos sina fiender! Hur mycket större skulle då inte filisteernas nederlag ha blivit!”
  31 Men den dagen slog de filisteerna och förföljde dem från Mikmash till Ajalon. Folket var mycket uttröttat. 32 Man kastade sig över bytet och tog får, oxar och kalvar och slaktade dem på marken och åt köttet med blodet i.

  Saul är här en bild på en villolärare som undanhåller den sunda andliga maten för folket, inte bara undanhåller utan förbannar dem som vill ha andlig mat. Jonatan hittar honung =sund lära han äter och hans ögon klarnar, han får ljus. Jonatan säger att hans far dragit olycka över landet, jag tänker då på när villolärare drar olycka över församlingen.
  Om allt folket fått äta sig mätta hade fiendens nederlag blivit så mycket större dvs om vi kristna åt sund andlig mat skulle fiendens nederlag bli större, fler skulle bli frälsta, kanske tom väckelse?!

  När folket slagit filisteerna så kastade de sig över bytet och åt köttet med blod i =osund lära äta kött med blod i citerar Eva Helen: Om vi äter ANNAT kött som inte först tömts på sitt EGET blod, dvs tar in budskap/predikningar/böcker som inte först har tömts på budbärarens EGNA liv, så finns där inget Jesu liv att äta. Då äter vi någon annans liv. Orden kan visserligen vara de rätta, men om det inte är Jesus som förmedlas, så ger det INGET LIV! Och om vi blir utan den andliga maten, vårt dagliga bröd, så kommer vi att svälta.”slutcitat.

  MVH Tess

      (Reply)

 23. Tess,

  Tess, jag tror att man kan lära sig, eller ta lärdom, ur mycket i naturen och historien och umgänget med andra människor.

  Våra barn har t.ex. lärt mej känna igen en mängd av olydnadssynd och de dilemmor man ofta hamnar i mellan nåd och rätt. Ofta har jag tvingats täkna på Guds ord i Jeremia 9:1

  Ack att mitt huvud vore en vattenbrunn och mina ögon en tårekälla, så att jag kunde gråta dag och natt över de slagna hos dottern mitt folk!

  Vad gäller den text du tar upp anser jag att sund exeges börjar med ett antal konstateranden.

  1. Är det objektiv historia, subjektiv historia, allegori, poesi eller fabel?

  Jag tror att det är historia, fast kanske något tillrättalagd.

  Det beskriver alltså i första hand något som hände vid en viss tidpunkt för de människor som var inblandade.

  2. Bedömningen av det som skedde.

  Saul griper till ett maktmedel för att tvinga folket. Det funkar men har konsekvenser som inte är önskvärda.

  Huruvida Sauls förbannelse hade någon praktisk kraft kan betvivlas. Jag ser det mera som ett personligt hot än som en åkallan av demoner som sedan skulle utföra förbannelsen.

  Den demoniska biten slog säkert hårdare mot Saul än mot folket.

  3. Kan man dra lärdom ur detta?

  Ledare borde kunna dra lärdomen att inte utöva osund makt.

  De ledda borde kunna dra lärdomen att man skall lyda Gud mer än människor, och att det kan ha sina konkreta risker att lyda Gud.

  Vidare att det får konsekvenser om man bryter mot naturens ordning.

  4. Överförda tolkningar.

  Här kommer då den tolkning du presenterar.

  Det verkar mycket rimligt att andlig hunger som man endera själv negerar eller som man hindras stilla på grund av maktmänniskors handlande, leder till icke önskvärda konsekvenser.

  Att massor av människor idag matas med mycket osund lära, och tar den till sig, är ett absolut faktum.

  /Kjell

      (Reply)

 24. Kjell har läst ditt svar, fick det här när vi gjorde bibelstudium och slog upp i en bibelkonkordans alla ställen i bibeln där det stod om mjölk och honung. Folket skulle ju få komma till ett land som flöt av mjölk och honung och som jag tror också symboliserar Guds Rike som överflödar av Guds vishet och kunskap. När vi “äter honung” så får vi del av Guds vishhet. Nu hindras människor att få detta när jag var nyfrälst fanns det ingen bra undervisning i vilken kyrka jag än gick till, detta var på 90-talet. Kände mig aldrig riktigt hemma någonstans i någon kyrka, det var som något fattades. För några år sedan så ändrades allt det här, jag grubblade mycket och hade ångest om jag verkligen var frälst, hittade en del sidor på nätet som ifrågasatte trosrörelsen, katolska kyrkan etc.. via en sida kom jag i kontakt med Sven Reichmanns undervisning även annan bra undervisning t ex bibelfocus elvor och jannes sida. Det var så annorlunda så levande. När jag läste bibeln nu var det som texten öppnade sig på ett annat sätt kände Andens ledning. Tänker på vad det står i Hosea “mitt folk går under i brist på kunskap” och jag och min man hade verkligen brist på kunskap, brist på andlig mat och vi mådde verkligen jättedåligt. Nu är det mycket bättre, har frälsningsvisshet och min relation med Gud blir starkare för varje dag känns det som.

  När man läser hela kapitel 14 så försökte Saul göra allt bra igen och byggde ett altare, det kom fram att Jonatan ätit honungen och då måste han dö men folket protesterade för det var han som fört dem till så stor seger den dagen och han slapp dö.

  Citerar dig: Det verkar mycket rimligt att andlig hunger som man endera själv negerar eller som man hindras stilla på grund av maktmänniskors handlande, leder till icke önskvärda konsekvenser.

  Och det gjorde det här, folket var så hungrigt att de kastade sig över blodmaten som jag tolkar att det är osund lära. Idag är många kristna så andlig hungriga att de tar in allt utan urskiljning “frossar i blodmat” kanske man skulle kunna säga.
  För övrigt tolkar jag det så att Saul är en förebild till antikrist och David en förebild till Kristus.
  Saul förföljde David såsom skökan förföljer församlingen och det kommer att bli allt tydligare ju närmare vi kommer sista tiden.

  Ha gärna synpunkter på det jag skrivit, som järn skärper järn skärper vi varandra.
  Uppskattar din sida mycket!
  Hälsingar Tess

      (Reply)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *